Poradný zbor NOC pre DH


 Poradný zbor pre dychovú hudbu Národného osvetového centra v Bratislave je ustanovený ako metodický garant  pre pomoc dychovej hudbe na Slovensku, uchovávanie tradícií a všestranný umelecký rozvoj žánra.

 

Kontaktné údaje členov poradného zboru pre dychovú hudbu NOC:

 

Meno

Funkcia

kontakt

 

Hudec Adam, Mgr.

Predseda PZ
ČP ZDHS, Skladateľ,
Člen kultúrnych komisií

hudecadam11@gmail.com

Tel/fax: 02/6541 1693

Adámiho 33

841 05 Bratislava

Jamriška Ján

Pp PZ
P ZDHS, Skladateľ
Člen kultúrnych komisií

jaja@pobox.sk

Tel: 0905 225 907

Stred 56/48 -1

017 01 Považská Bystrica

Kubáček Zbynek, Dr.

Člen PZ
Dirigent C a K KO
Prof. VŠ, aranžér

kubacek@fmph.uniba.sk

Tel: 0904 567 549

Ul. Čs .parašutistov 21

831 03 Bratislava

Bróska Michal, Mgr.

Člen PZ
Dirigent MLDO
Riaditeľ ZUŠ

  zus-mrs@povazska-bystrica.sk 

Tel: 0907 278 297

ZUŠ
M.R. Štefánika 2
017 01 P. Bystrica

Rožárová Danka

Členka PZ
Zástupkyňa riaditeľa
POS Poprad

osvetapp@stonline.sk

Tel: 0905 516 402

POS
Nám. sv. Egídia 11
058 01 Poprad 1

Krajčík Július

Člen PZ
Riaditeľ TOS Topoľčany
Člen kultúrnych komisií

toposveta@toposveta.sk

Tel/fax: 038/5226 797

TOS
Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany 1

Ferovová Elena

Členka PZ
Metodička pre DH NOC

ferovova@nocka.sk

Tel/fax: 0918 716 017

NOC - Kabinet scénického folklorizmu
Nám SNP 12,
812 34 Bratislava

Burič Jozef, Mgr.

Člen PZ - koordinátor
Riaditeľ kabinetu scénického folklorizmu

buric@nocka.sk

Tel:  0918 716 008, 0903 460 486

NOC - Kabinet scénického folklorizmu
Nám SNP 12
812 34 Bratislava

 

Do pozornosti:
 

Na členov poradného zboru je možné sa obracať s pripomienkami, návrhmi, žiadosťami o konzultácie a prípravu metodických seminárov pre dychové hudby vo všetkých regiónoch Slovenska.

Priame požiadavky na uskutočnenie metodickej pomoci a seminárov zasielajte priamo na KSF NOC k rukám pani Ferovovej podľa hore uvedenej adresy a spojenia. O možnosti ich realizácie budete po doporučení poradného zboru a možností KSF včas informovaní.
 

Generačný čas: 20.375967025757ms, CMS system created by mr.Puetro0