Ocenenia_SOZA

 

     Veľká cena SOZA  za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre

      2004  -  Anton Petrík

 

      Zápis do Zlatej knihy SOZA

    1998   -   Karol Pádivý

 

      Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti dychovej hudby

       1996    -  Adam Hudec za skladbu Kúty, Kúty

        1997 až 2007  -  Jozef Baláž  za skladbu Za mňa i za teba

 

    Cena SOZA  za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 2014

       2015 – Adam Hudec 

Generačný čas: 10.149002075195ms, CMS system created by mr.Puetro0