Súťaže dychovej hudby

 

Novomestská nota 2019 - 9.ročník

Celoslovenská autorská súťaž ZDHS: 

 

Kategória skladba bez spevu:  

       Ozveny z chrámu - 1.miesto

Pre Emu  - 2.miesto

Ivanka - 3.miesto

Pavel Šianský

Ivan Šmatlák

Michal Čmarada

 

 

 

 Kategória skladba so spevom:  

 

 Krásne časy - 1.miesto       

Dúbravským chodníčkom  - 2.miesto

S kamarátmi pospolu - 3. miesto

      H+T: Ikov Kopáčik

 

 H+T: Libor Zálesňák 

H+T: Jozef Čapák

 

 

                                                                                                                        

 

Novomestská nota 2015 - 8.ročník

Celoslovenská autorská súťaž ZDHS: 

 

Kategória skladba so spevom: 

 

     Mám ja mamko - 1.miesto 

Pre radosť  - 2.miesto Mňam fest - 3.miesto 

 H: Adam Dodok, T: Miroslava Záhumenská

H+T: Ikov Kopáčik

H: Ivan Šmatlák, T: Helena Pauličková   

                                      

     

Kategória skladba bez spevu:

 

 Môj kamarát - 1.miesto    

Polka pre dva klarinety - 2.miesto  Bluesová nálada - 3.miesto

 H: Ferdinand Mondok 

H: Pavel Šianský

H: Ctirad Kristýn

            

Kategória spracovanie ľudovej piesne:  

 

    Štyri húsky biele  - Cena divákov

  Veru ňigdo neví 

spracoval: Jozef Hepner

   spracoval: Lukáš Solárik 

 

 

 

 

Novomestská nota 2013 - 7.ročník

Celoslovenská autorská súťaž ZDHS:

 

Kategória skladba so spevom: 

         A roky letia,polka  - 1. miesto                    Dubáková polka - 2. miesto                          Bošácka dolina,valčík - 3. miesto

                        H.+T.: Ikov Kopáčik                                                   H.: P.Švajda - T.: P.Pavlech                                                   H.: M.Vlado - T.: A.Ondášková  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            

                                                                                    Kategória skladba bez spevu: 

           Milovaná, valčík - 1. miesto                     Pre teba, slow - 2.miesto                        Pre Líviu, polka - 3.miesto

                   Stano Orechovský                                          Ikov Kopáčik                                                      Ivan Šmatlák  

                                                                                                           

 

                                                                               Kategória spracovanie ľudovej piesne:  

              Zaspala Anička, čardáš - víťazná pieseň                        Babičke, valčík - zvláštna Cena SOZA

                sprac.: P.Burica a M.Čechovský                                                      H.: P.Burica - T.: M.Záhumenská

   
                                                                                                                                                       

            

 

 

  Novomestská nota 2011 - 6.ročník

 Celoslovenská autorská súťaž ZDHS

 

                                                                                                           Kategória skladba so spevom: 

    Holubienka - valčík  - 1. miesto                                   Bošácka polka - 2. miesto                          Dúha - moderato beat - 3. miesto

    Hudba: Peter Burica, Text: Magdaléna Apolenová             H.+T.: Aťa Klímová - Kružíková                     H: Pavol Šianský, Text: František Lališ          

                                                                                                                                    

                                                          

                                                                             Kategória skladba bez spevu: 

   Hornonitrianka polka - 1. miesto            Deja vu - valčík - 2.miesto               Večerná nálada - beat - 3.miesto                                         
      Hudba: Jozef Hepner                                      Hudba: Peter Burica                                 Hudba: Jozef Baláž                                                                                                                                  
                                                                                                          

       

 

                                                                                      Kategória spracovanie ľudovej piesne:

  V tom Pukanci - víťazná pieseň   Keď som ja húsky pásala           Tie Sučanské staré zvony     Slniečko horúce                                                                       
   
ľud./sprac.: Ivan Šmatlák                 ľud./sprac.: Jozef Hepner               ľud./sprac.: Peter Burica               ľud./sprac.: Ctirad Kristín   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

 Daj Boh šťastia - cena diváka   Pod Inovcom            Pri Nadlickom mlyne         Pre Martu             Láska, bože, láska

  ľud./sprac.: Jozef Baláž           Hudba: Emil Cingálek         H.+T.: Ivan Šmatlák                  H.: Jozef Šulec            H.+T.: Jozef Šulec                                                       

                                                                                                 

         

    Galop pre MDH                   Babie leto                Ach mamička

     H.: Anton Petrík              H.: Ľubomír Krátky       H.+T.: Miroslav Čapák 

                                                   

 

 

 

                                                                                

                     Novomestská nota 2009 - 5.ročník

                                                                               Celoslovenská autorská súťaž ZDHS

 

                                                                                              Kategória skladba so spevom:                                                   

                    

       Náš rodný kraj - valčík 1. miesto               Mala som milého - polka 2. miesto                            Čo si počnem - polka 3. miesto                                                                                                                          

         H.+T.: Peter Solárik                                                 H.: Ján Hupčík  T.: M. Novomeská                                                 H.: + T.: Ivan Šmatlák           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             Kategória skladba bez spevu: 

     

           S tebou - slow 1.miesto                       Malá fantázia - intermezzo 2. miesto                          FeBe polka - solo Trp. 3. miesto      

                     H.: Ikov Kopáčik                                                                    H.: Jozef Baláž                                                                             H.: Peter Burica

                                                                                                                                 

 

                                                                                   Kategória spracovanie ľudovej piesne:

    

     Dve goralské piesne - víťazná pieseň                                         Ej, zaleť biela holubienka - cena divákov           

                    ľud./sprac.: Ctirad Kristín                                                                                                ľud./sprac.: Jozef Baláž

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                             

                      Novomestská nota 2007 - 4.ročník

                                                                                Celoslovenská autorská súťaž ZDHS

 

                                                                                                  Kategória skladba so spevom:                                                                                    

           

  Prišla k nám kapela - polka - 1. miesto      Láska ide cez žalúdok -polka - 2. miesto     Domov k nám - valčík - 3. miesto         O vínečku - polka - 4. miesto                           

        H.+T.: Ikov Kopáčik                                  H.:  I.Šmatlák - T.: J. Květenský                          H.: P.Šianský - T.: M.Chlpek                     H.:P.Solárik - T.: I.Karas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                   

                                                                           Kategória skladba bez spevu: 

 

    Kolotoč -swing - 1. miesto       Pre Pilku - polka - 2. miesto        Pre mamičku - susedský valčík - 3. miesto     Nebráňte nám - valčík - Cena divákov         

          H.: P.Šianský                                     H.: J.Šulec                                                     H.: P. Burica                                              H.+T.: E.Pupáková

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Novomestská nota 2005 - 3.ročník

                                                                          Celoslovenská autorská súťaž ZDHS

 

                                                                                                  Kategória Valčík so spevom: 

        

     Až sa láska vráti - valčík 1.miesto                   Zablyskuo sa, zahrmjeuo - valčík 2.miesto                   Darmo ty slniečko - valčík 3.miesto

              H.+T.: Ikov Kopáčik                                                     H.: P. Burica T.: F.Láliš                                             H.: I.Šmatlák T.: ĽSlamková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                            Kategória Polka so spevom:    

       Poďme chlapci - polka 1.miesto + Cena diváka              Je mi fajn - polka 2.miesto                             Pre teba - polka 3.miesto    

                          H.+T.: Ivan Šmatlák                                                        H.+T.: I. Glorik                                                  H. + T.: J.Baláž                                         

                                                                                             

 

                                                                           
                                                                     
 
Kategória Malá koncertná skladba                                                                 

                     Fantázia na HDEC - 1.miesto                                 Intermezzo - 2. miesto                                           Kanianska polka - 3.miesto   

                            H.: Anton Petrík                                                         H.: Ján Reňák                                                         H.: Jozef Baláž

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generačný čas: 12.553930282593ms, CMS system created by mr.Puetro0