Ocenenia_NOC

 

Medaila D. G. Licharda
udeľovaná GR Národného osvetového centra
na návrh predstavenstva ZDHSMedaila G. D. Licharda 2000

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Jaroslav Pádivý -  Trenčín,

DH

60 rokov

/

/

5000,-

8.-10.9.2000 Trenčín

Burič

2

DH Nadličanka - Nadlice

DH

120. výročie

/

/

5000,-

15.7.2000 Nadlice

Burič

Medaila G. D. Licharda 2001

P.č

Meno, priezvisko, adresa názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Zdenko Mikula - Bratislava

DH

85 rokov

 

 

––––

27.10.2001 Trnava

 Burič

                 

Medaila G. D. Licharda 2002

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

DH MKS  - Krompachy

DH

90. výročie

/

/

––––

27.9. 2002 Krompachy

Burič

                 

Medaila G. D. Licharda 2003

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Ján Jamriška - Bratislava

DH

60 rokov

/

/

––––

31.1.2003 Križovany

Burič

2

Miroslav Mešťan -  Kremnica

DH

40.kapelnik

/

/

––––

16.8.2003 Nemšová

Burič

3

DH Železiarne  - Podbrezová

DH

165.výročie

/

/

––––

14.11.2003 Podbrezová

Burič

Medaila G. D. Licharda 2004

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

DO ZUŠ  - Považská Bystrica

DH

35. výročie

/

/

––––

12.9.2004 Močenok

Burič

2

Jozef Turis - Podbrezová

DH

70 rokov

/

/

––––

12.9.2004 Močenok

Burič

Medaila G. D. Licharda 2005

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

DH Minciar - Kremnica

DH

140.výročie

/

/

––––

22.5.2005 Kremnica

Ferovová

2

DOM - Košice

DH

35.výročie

/

/

––––

25.6.2005 Košice

Ferovová

3

Mgr. Adam Hudec - Bratislava

DH

 

/

/

––––

19.6.2005 L. Rovne

Ferovová

4

Peter Kopunič - Bratislava

DH

80 rokov

/

/

––––

27.8.2005  Bardejov

Ferovová

5

Ludvík Soukup - Trenčín

DH

50 rokov

/

/

––––

17.9.2005  Trenčín

Ferovová

Medaila G. D. Licharda 2006

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Eduard Čuhák - Topoľčany

DH

70. výročie

/

/

––––

22.1.2006 Nedanovce

Ferovová

2

DH Križovianka - Križovany n/D

DH

80. výročie

/

/

––––

3.2.2006  Križovany

Burič

3

Ing. Ivan Trchala - N. Mesto n/V

DH

 

/

/

––––

Jún GR – osobne v BA

Burič

4

DH Drietomanka - Drietoma

DH

140 rokov

/

/

––––

5.8.2006  Drietoma

Burič

Medaila G. D. Licharda 2007

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          Sk

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Jozef Král – Banská Bystrica

DH

15. roč  DF

/

/

––––

19.8.2007 D. Krupá

Burič

2

Miloslav Hlaváček – B. Bystrica

DH

55 rokov

/

/

––––

19.8.2007 D. Krupá

Burič

Medaila G. D. Licharda 2008

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C         

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Milan Žákovic - Mor. Lieskové

DH

100.výr. DH

/

/

––––

7.9.2008 Mor.Lieskové 

Burič

2

Karol Pádivý in memoriam

DH

100 rokov

/

/

––––

14.9.2008 Trenčín

Burič

Medaila G. D. Licharda 2009

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C          

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

DDH Hradišťanka - Hradište

DH

25. výročie

/

/

––––

8. 2010 osobne v BA

Tazberík

                 

Medaila G. D. Licharda 2010

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C        

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Železiarne Podbrezová

DH

170. výročie

/

/

––––

14.5.2010 Podbrezová

Burič

2

Ľudovít Godiška - Svit

DH

90 rokov

/

/

––––

23.5.2010 Svit

Burič

3

Obec Lednické Rovne

DH

20.výročie

 

 

 

Jún 2010 – CSP MDH

Burič

4

DH Maguranka - Kanianka

DH

60. výročie

/

/

––––

August 2010 Kanianka

Burič

Medaila G. D. Licharda 2011

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C         

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Anton Málik  - Ostratice

DH

60. rokov

/

/

––––

11.9.2011 P. Bystrica

Burič

 Medaila G. D. Licharda 2012

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C         

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Jozef Dedík - Mor. Lieskové

DH

70. rokov

/

/

––––

19.8.2012 D. Krupá

Burič

2 DH Kodurka - Košice DH 40. rokov / / –––– 18.8.2012 D. Krupá Burič

Medaila G. D. Licharda 2013

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C         

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

Rudolf Cíferský - Modra

DH

90. rokov

/

/

––––

06.7.2013 Vištuk

Burič

2 VH OSSR - Bratislava DH 60. rokov / / –––– 15.6.2013 Bojnice Burič

Medaila G. D. Licharda 2014

P.č

Meno, priezvisko, adresa

názov, adresa kolektívu

Oblasť

Príležitosť

O c e n e n ie

M        C         

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1


DH


/

/

––––


Burič

2   DH   / / ––––   Burič

   

  Pocty generálneho riaditeľa NOC
udeľované na návrh Predstavenstva ZDHS

 

Pocta  GR NOC – 2000

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu sídlo

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný

1

DH Nemšovanka - Nemšová

Dych

30. výročie

22.1.2000 Nemšová

Burič J.

2

Josef Beran - Bratislava

Dych

90 rokov

15. 6. 2000 Bratislava

Burič

3

Dychový orchester mladých Košice

Dych

30. výročie

17. - 18.6.2000 Svit

Burič J.

4

Ľudovít Godiška - Svit

Dych

80 rokov

17. - 18.6.2000 Svit

Burič J.

5

Vojtech Markus - Svit

Dych

80 rokov

17. - 18.6.2000 Svit

Burič J.

6

Jozef Chovanec - Poprad

Dych

80 rokov

17. - 18.6.2000 Svit

Burič J.

7

DH Bodovanka - Krivosúd-Bodovka

Dych

125. výročie

19.8.2000 Dolná Krupá

Burič J.

8

DH Trenčianska 12 – Tren. Stankovce

Dych

90 rokov

19.8.2000 Dolná Krupá

Burič J.

9

Ludvík Soukup - Trenčín

Dych

rozvoj

10.9.2000 Pádivého Trenčín

Tazberík J.

10

Miroslav Mešťan - Kremnica

Dych

65 rokov

20.10.2000 Kremnica

Burič J.

11

Ing. Ivan Trchala - Nové Mesto n/V

Dych

60 rokov

22.10.2000 Nové Mesto n/Váhom

Burič J.

12

DH Minciar - Kremnica

Dych

135. výročie

20.10.2000 Kremnica

Burič J.

13

DH Maguranka - Kanianka

Dych

50. výročie

Október 2000 Kanianka

Burič J.

14

Andrej Pčola - Snina

Dych

75 rokov

November 2000 Humenné

Burič J.

15

DH Sandrik Štós

Dych

75. výročie

November 2000 Svit

Burič J.

16

DH Požiarneho zboru Šamorín

Dych

125. výročie

2.12.2000 Šamorín

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2001

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

František Březovják - Nitra

Dych

60 rokov

19.5.2001 Veľký Lapáš

Burič J.

2

Štefan Horský - Valaská

Dych

60 rokov

3.6.2001 Valaská

Burič J.

3

Dychový orchester mesta Brezno

Dych

125. výročie

3.6.2001 Valaská

Burič J.

4

Obec Valaská

Dych

30. ročník

3.6.2001 Valaská

Burič J.

5

DH Vzdušných síl ASR - B. Bystrica

Dych

45. výročie

3.6.2001 Valaská

Burič J.

6

Jozef Knoško - Valaská

Dych

75 rokov

3.6.2001 Valaská

Burič J.

7

Gustáv Ulický - Považská Bystrica

Dych

70 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

8

Karol Ďurkech - Prečín

Dych

60 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

9

Stanislav Smrečan - Pov. Bystrica

Dych

60 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

10

DO ZUŠ Považská Bystrica

Dych

25. výročie

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

11

Stanislav Medňanský - Púchov

Dych

60 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

12

Václav Pála - Púchov

Dych

60 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

13

DH Lapášanka - Veľký Lapáš

Dych

65. výročie

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

14

DH Bučkovanka  - Nové Mesto n/V.

Dych

95. výročie

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

15

Ján Marhulík - Bardejov

Dych

55 rokov

16.6.2001 Lednické Rovne

Burič J.

16

Eduard Čuhák - Krušovce

Dych

65 rokov

20.6.2001 Krušovice

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2002

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Miloslav Hlaváček - Banská Bystrica

Dych

50 rokov

  1.2.2002 Banská Bystrica

Burič J.

2

Jozef Dedík - Moravské Lieskové

Dych

60 rokov

24.2.2002 Nové Mesto n/V.

Burič J.

3

DH Turčianka - Martin

Dych

50 rokov

12.4.2002 Martin

Burič J

4

DH Kodurka - Košice

Dych

40 a 30 rokov

20.4.2002 Košice

Burič J.

5

DH Ivanka  - Ivanka pri Dunaji

Dych

100 rokov

23.6.2002 Ivanka

Burič J.

6

DH Sviťanka - Svit

Dych

60 rokov

23.6.2002 Svit

Burič J.

7

František Fekete - Pezinok

Dych

60 rokov

18.8.2002 Dolná Krupá

Burič J.

8

DYCHFEST - Dolná Krupá

Dych

10. výročie

18.8.2002 Dolná Krupá

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2003

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

DH Mojmírovská kapela - Mojmirovce

Dych

120.výročie

14.6.2003 Mojmírovce

Burič J.

2

Peter Belák - Mojmirovce

Dych

120. výr. DH

14.6.2003 Mojmírovce

Burič J.

3

DH Hradovanka - Tisovec

Dych

110. výročie

13.6.2003 Tisovec

Burič J.

4

Branislav Hradovský - Tisovec

Dych

  70 rokov

13.6.2003 Tisovec

Burič J.

5

Jaroslav Brzák - Tisovec

Dych

110. výr. DH

13.6.2003 Tisovec

Burič J.

6

Ivan Dobiáš - Zamarovce

Dych

  60 rokov

16.8.2003 Nemšová

Burič J.

7

Jozef Kozár -  Bánov

Dych

  40 rokov

18.10.2003 Bánov

Burič J.

8

DH Handlová - Handlová

Dych

  90. výročie

24.10.2003 Handlová

Burič J.

9

Jozef Sokol - Svit

Dych

  70 rokov

  6.11.2003 Svit

Burič J.

10

DH Prievidžanka - Prievidza

Dych

  20. výročie

17.11.2003 Prievidza

Burič J.

11

DH Sobotienka  - Rim.Sobota

Dych

  45. výročie

22.11.2003 Rimavská Sobota

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2004

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Jaroslav Butkay, in memoriam - B. B.

Dych

1.výročie   +

6. 6.2004 Valaská

Burič J.

2

DH Hrnčarovani - Hrnčiarovce n/P

Dych

140. výročie

18.7.2004 Hrnčiarovce nad Parnou

Burič J.

3

František Féder - Pezinok

Dych

  50 rokov

12.11.2004 Pezinok

Burič J.

4

Ľudmila Štefková - Žilina

Dych

  50 rokov

9.11.2004 Žilina

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2005

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Václav Foldyn - Kremnica

Dych

  70 rokov

22.5.2005 Kremnica

Ferovová

2

Rudolf Klecun - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

3

Jaroslav Vargovčák - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

4

Ladislav Tomko - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

5

Vladimír Vargovčák - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

6

Ján Hanzes - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

7

Július Šogor - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

8

Miroslav SmrekDHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

9

Jozef Lipták - DHHS Košice

Dych

130. výr. DH

22.6.2005 Košice

Ferovová

10

Kamil Pitoňák - Kežmarok

Dych

55 rokov

27.8.2005 Bardejov Dychfest

Ferovová

11

Ladislav Vaško in memoriam -  Bardejov

Dych

in memor

27.8.2005 Bardejov Dychfest

Ferovová

Pocta  GR NOC – 2006

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Miroslav Polčík - V. Lapáš

Dych

70. výr. DH

21.1.2006 Veľký Lapáš

Ferovová

2

DH Lapášanka - V. Lapáš - list

Dych

70. výročie

21.1.2006 Veľký Lapáš

Ferovová

3

DH Bučkovanka - N. Mesto n/V - list

Dych

100. výročie

GR osobne v BA


4

Ing. Ján Paulína  -  N. Mesto n/V

Dych

100. výr. DH

GR osobne v BA

Burič J.

5

DO mesta Hnúšťa

Dych

60. výročie

28.5.2006 Hnúšťa

Burič J.

6

DH Modrančanka - Modranka

Dych

85. výročie

18.6.2006 Trnava - Modranka

Burič J.

7

Jaroslav Múdry st. - Drietoma

Dych

140. výr DH

5.8.2006 Drietoma

Burič J.

8

DH Sitnianka - B. Štiavnica

Dych

165. výročie

12.8.2006 B. Štavnica

Burič J.

9

Oto Doletina - B. Štiavnica

Dych

165. výr. DH

12.8.2006 B. Štavnica

Burič J.

10

Pavol Macák - B. Štiavnica

Dych

165. výr. DH

12.8.2006 B. Štavnica

Burič J.

11

Pavel Šianský - B. Bystrica

Dych

50 rokov

12.8.2006 B. Štavnica

Burič J.

12

DH Močenská kapela - Močenok

Dych

100. výročie

15.9.2006 Močenok

Burič J.

13

Ludovít Obola - Šaľa

Dych

50 rokov

15.9.2006 Močenok

Burič J.

14

Obec Močenok

Dych

100. výr DH

15.9.2006 Močenok

Burič J.

Pocta  GR NOC – 2007

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

František Petrakovič - Vinosady

Dych

60. výr. DH

30.6.2007 Vinosady

Burič J.

2

DH Vinosadka - Vinosady

Dych

60. výročie

30.6.2007 Vinosady

Burič J.

3

DH Májovanka - Holíč

Dych

30. výročie

25. 8. 2007 Holíč

Burič J.

4

Peter Solárik - Holíč

Dych

30. výr. DH

25. 8. 2007 Holíč

Burič J.

5

Viera Vojtilová - Prakovce

Dych

30. výr. DH

1. 9. 2007 Prakovce

Burič J.

6

DH Prakovčanka - Prakovce

Dych

30. výročie

1. 9. 2007 Prakovce

Burič J.

7

DH Popročanka - Poproč

Dych

60. výr. DH

6.9.2007 Poproč

Burič J

8

PhDr. Slavomír Solarik - Bojnice

Dych

70  rokov

15. 9. 2007 Trenčín

Tazberík

9

Ladislav Pančík - Prievidza

Dych

70 rokov

15. 9. 2007 Trenčín

Tazberik

10

DH Hornád - Trstená pri Hornáde

Dych

70. výročie

  Burič J

11

Štefan Jurík st. - Skýcov

Dych

60. výr. DH

1.12.2007 Skýcov

Burič J

12

Phdr. Ernest Haspra - Topolčianky

Dych

60. výr. DH

1.12.2007 Skýcov

Burič J

13

DH Skýcovanka - Skýcov

Dych

60. výročie

1.12.2007 Skýcov

Burič J

14

DH Hostianka - Hostie

Dych

100. výročie

17.12.2007 Nitra

Burič J

15

Anton Sedlák - Bratislava

Dych

80 rokov

23.12.2007 Bratislava

Burič J

Pocta  GR NOC – 2008

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Rudolf Cíferský - Modra

Dych

85 rokov

19.4.2008 Modra

Burič J

2

Dušan Rybár - Námestovo

Dych

75 rokov

17.8.2008 Námestovo - DF ZDHS

Burič J

3

Anton Sivoň - Lokca

Dych

75 rokov

17.8.2008 Námestovo - DF ZDHS

Burič J

4

Viktor Liss in memoriam - Trstená

Dych

75 rokov     *

16.8.2008 Tvrdošín - DF ZDHS

Burič J

5

Jozef Kniežacký - Nižná

Dych

75 rokov

16.8.2008 Tvrdošín - DF ZDHS

Burič J

6

Václav Koppan - Mojmírovce

Dych

125. výr. DH

6.9.2008 Mojmírovce

Burič J

7

Ján Kucek - Mor. Lieskové

Dych

100. výr. DH

7.9.2008  Moravské Lieskové

Burič J

8

Milan Malíček - Mor. Lieskové

Dych

100. výr. DH

7.9.2008  Moravské Lieskové

Burič J

9

Ing. Vlasta Búliková - N. Mesto n/V

Dych

100. výr. DH

7.9.2008  Moravské Lieskové

Burič J

10

Ing. Ján Paulína - N. Mesto n/V - list

Dych

50 rokov

7.9.2008  Moravské Lieskové

Burič J

11

Mgr. Milan Žákovic - Mor. Lieskové

Dych

100. výr. DH

7.9.2008  Moravské Lieskové

Burič J

12

Karol Pádivý in memoriam - Trenčín

Dych

100. rokov  *

14.9.2008 Trenčín - PT

Burič J

13

Bohuslav Richter - Bojnice

Dych

70 rokov  

14.9.2008 Trenčín - PT

Burič J

14

Vladimír Ďatelinka in memoriam-Trenčín

Dych

20 rokov     +

14.9.2008 Trenčín - PT

Burič J

15

Vojtech Kotráň - Podbrezová

Dych

170. výr. DH

14.11.2008 Podbrezová

Burič J

16

Matúš Melicherčík - Podbrezová

Dych

170. výr. DH

14.11.2008 Podbrezová

Burič J

17

Matej Pecník - Podbrezová

Dych

170. výr. DH

14.11.2008 Podbrezová

Burič J

Pocta  GR NOC – 2009

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Pavol Kedro - Považská Bystrica

Dych

80. výr. DH

30.4.2009 Považská Bystrica

Burič J

2

Ladislav Rojko - Považská Bystrica

Dych

80. výr. DH

30.4.2009 Považská Bystrica

Burič J

3

Marán Vasko – starosta D. Súča

Dych

60 rokov

1.6.2009 Dolná Súča

Burič J

4

DH Hradišťanka – Hradište p/V

Dych

100. výročie

16.8.2009 Hradište pod Vrátnom

Burič J

5

Jozef Kerecman Ing. - Hradište p/V

Dych

100. výr. DH

16.8.2009 Hradište pod Vrátnom

Burič J

6

Michal Galovec Mgr. - Kanianka

Dych

70 rokov

22.8.2009 Kanianka 

Burič J

7

Jozef Baláž st. Ing. - Kanianka

Dych

70 rokov

22.8.2009 Kanianka 

Burič J

8

Marián Chlpek - Prievidza

Dych

50 rokov

22.8.2009 Kanianka 

Burič J

9

DH Ordzovianka - Ordzoviany

Dych

80. výročie

August 2009 Ordzoviany

Burič J

Pocta  GR NOC – 2010

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

DOM Košice - list

Dych

30. výročie

26.6.2010 Košice

Burič J

2

MDO Chemlon Humenné - list

Dych

50. výroči

27.6.2010 Humenné

Burič J

3

Albert Hrubovčák in memoriam

Dych

50. výr. DH

27.6.2010 Humenné

Burič J

Pocta  GR NOC – 2011

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

DH mesta Dobšiná

Dych

30. výročie

27.8.2011 Rejdová

Burič J

2

DH Močenská kapela - Močenok

Dych

105. výročie

25.11.2011 Močenok

Burič J

Pocta  GR NOC – 2012

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Peter Feder Ing. - Pezinok

Dych

50 rokov

7.7.2012 Vištuk

Burič J

2

Izidor Glórik - Bratislava

Dych

80 rokov

7.7.2012 Vištuk

Burič J
3 Ladislav Duda - V. Lapáš
Dych 60 rokov 24.6.2012 Veľký Lapáš Burič J
4 Dušan Palacka - Bánov Dych výročie DH 24.6.2012 Veľký Lapáš Burič J

 Pocta  GR NOC – 2013

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Titus Pilný  - Vajnory

Dych

80 rokov

6.7.2013 Vištuk

Burič J

2

Ladislav  Pančík - Prievidza

Dych

75 rokov

15.6.2013 Bojnice

Burič J

 

 Pocta  GR NOC – 2014 

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

Daniel Koleják  Ing. - Trstená

Dych

50 rokov

20.7.2014 Tvrdošín

Burič J

2

Miroslava Kozárová Mgr - Bánov

Dych

50 rokov

20.7.2014 Tvrdošín

Burič J

  

 Pocta  GR NOC – 2015 

P.č.

Meno, priezvisko, adresa jednotlivca

Názov kolektívu, adresa

Oblasť

Príležitosť

Termín odovzdania

Miesto odovzdania

Zodpovedný:

1

 

 

 


 

2

 
3
       

   

Generačný čas: 34.656047821045ms, CMS system created by mr.Puetro0