Slovenskí hudobní skladatelia

 

Karol Pádivý (1908 - 1965)

Textilaku Marsch    Starodávna mazurka Veselé preteky        Sibiu Marsch         Sarba,rum.tanec         Hurá kvapík         Mutenická polka

                             

 Súčanské čardáše  Ouvertüre zum Fest  Slovenský tanec č.1       Prvý sotiš             Prvý valčík         Sobášne piesne 1    Sobášne piesne 2

                                     

 

 Anton Petrík (1937 )                               

  Tanec-Samba         Posaunové dixie        Východoslovenský tanec    Fantázia na HDEC       Malý a veľký             Piruetové pasodoble    Pedro Iturallde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Izidor  Glorik (1932)               Ján Seriš ( 1926 - 19.. )                     Anton Nahacký (1928 )

    Radostné prázdniny                             Fiesta pre trúbku              Hornád, pochod                                             Solivarská polka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gejza Dusík (1907-1988)

    Zmes piesní G.D         Pieseň o rodnej zemi        Až v chotári              Rodný môj kraj         Najkrajšia hviezdička    

                                 

                                                                                                                                                                                                                                       

Andrej Lieskovský (1913-1995)

 Zmes piesní A.L.    Nič krajšieho nepoznám Chodníček vyšliapaný  Kde vládne úsmev    Zmes poliek A.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Karol Elbert  ( 1911 - 1977)                  Zdeněk Cón (1919 - 1995 )           Ľubomír Stach                      

 Zmes piesní K.E.                                                                         Zmes piesní Z.C.                                                                   Zmes piesní Ľ.S.  

                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

Adam Hudec (1949)   viac TU            Facebook

  Landessausstelunds Ouv.  Dunajská predohra      Slovenská rapsódia        Kúty, Kúty            Polka pre trúbku       Záhorskú dzedzinú      Koncert pre flautu             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Slavonic impressions    Není nám súdzené     Ten.-Bar. kvapík       Koncert pre trúbku         Komár a slon        Unsere schwarze Amsel    To bola MK - kniha   

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ikov Kopáčik (1943)

Prišla k nám kapela          S tebou                 Až sa láska vráti             Cigánsky tanec č.2      Tá chalúpka rodná         Vištucká kapela       Hrajte, Vištučané 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Willersbach dixie    Vyhorela dedina               Zahraj cigáň             Muzikus,dixie pochod        Veselý krok                 Háj husičky, háj      Slávnostný prológ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ján Jamriška (1943)    http://www.facebook.com/jan.jamriska.9

Šuhajko z Močenku            Pre Ondreja          Balada pre Martinku             Susie           Pod Michalskou bránou    Tak jak teče do Dunaja   Tirolka, polka

                                            

    U mlyna, polka        Jugend Marsch           To uhrovské pole       Takú ste mja mamičenko     Na ulici               Na furmanském dvori      Ej, srdénko moje       

                                                                                                                                                                                                                               

 

 Jozef Baláž (1968)     http://www.facebook.com/profile.php?id=100000226965752

 Sólista-klarinetista     Sólista-tubista       Sólista-trumpetista       Dve hviezdičky             Pre teba               Súťažný kvapík     Ej, zaleť biela holubienka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Za mňa, i za teba     Zmes piesní Maguranky    Malá fantázia              Večerná nálada          Daj Boh šťastia                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Pavel Šianský (1956)   http://www.facebook.com/pavel.siansky.5

    Spomienka                  Pochod Urpín           Mamičenko, mamko     Slovensko, valčík       Na brehu Hrona            Tulipán - pochod           Traja jazdci   

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

    

 

 

 

Generačný čas: 12.957811355591ms, CMS system created by mr.Puetro0