Metodické okienkoNa podstránke "METODICKÉ OKIENKO" v metodických listoch prináša ZDHS a ZSDH pre záujemcov metodické materiály spracované vlastnými i externými odbornými lektormi zaoberajúcimi sa problematikou dychovej hudby vo všetkých potrebných oblastiach, ako teoreticky tak prakticky, vrátane recenzií a postrehov v súčasnom dianí na tejto scéne. Materiály budú doplňované a dodávané priebežne, ako vzniknú, alebo budú k dispozícii a to vo formáte PDF v jednotlivých metodicky rôzne zameraných listoch vo vzťahu k problematike dychovej hudby a hudby vôbec.

 


  Aktualizácia k 29.01.2010

METODIKA DYCHOVEJ HUDBY V METODICKÝCH LISTOCH ZDHS A ZSDH

pre spolky DH, dirigentov, skladateľov, aranžérov, textárov a záujemcov.

 (dodávané priebežne)

Ročník Dátum príspevku Metodický list PDF AUTOR - Názov a stručný obsah metodického listu
2009/001 1.október   Mgr. ADAM HUDEC - Ako urobiť partitúru - praktické návody pre úpravy a kompozície začínajúcich skladateľov a aranžérov dychovej hudby.
2009/002 1.október   Mgr. ADAM HUDEC - Ľudová hudba v interpretácii dychových orchestrov - referát s ukážkami na seminári Osvetového ústavu 30.11.1985.
2009/003  1.október Miroslav Irša, Albín Škoviera, Anita Tešovičová  - V TVORIVEJ DIELNI TEXTÁRA I-III (Rád by som prehovoril piesňou, ale ako?, Bariéry textára piesní dychovej hudby!,  Texty k piesňam - báseň, či "nebáseň"?
2009/004  1.október   Jiří Novotný - SÚBOROVÁ HRA - príprava žiakov na súborovú hru, Metodika súborovej hry, Práca a poslanie mládežníckych dychových orchestrov, Zakladanie orchestrov mladých, Osobnosť dirigenta.
2009/005  1.október Danka Štrauchová a Janka Kurucová - HLASOVÁ PRÍPRAVA A VÝCHOVA SPEVÁKOV  - Úvod k pomôcke - základné pojmy - zásady hlasovejn hygieny a rozospievania - rozospievanie - príklady.
     
     

 

CYKLICKÉ ŠKOLENIE PRE ZAČÍNAJÚCICH ARANŽÉROV A SPRACOVATEĽOV DYCHOVEJ HUDBY.

 

ORGANIZÁTOR:    POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POVAŽSKEJ BYSTRICI a ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA  v rokoch 2010 - 2011

KONTAKT:             Mária Martikáňová - metodik PvOS:    M: 0918 738 160 ;    T: 042/4323 574;     E-mail: pospb@pospb.tsk.sk

ROZSAH:               65 HODÍN ROČNE (JANUÁR - MÁJ; SEPTEMBER - NOVEMBER)  - HARMÓNIA, INŠTRUMENTÁCIA, NOTOGRAFIA v PROGRAME CAPELLA 2002

ÚČASTNÍCI:           PRIHLÁSENÍ ZÁUJEMCI - ČLENOVIA DYCHOVÝCH HUDIEB REGIÓNU HORNÉ POVAŽIE

POPLATOK:          60 € - ročník

ZÁMER - NÁPLŇ ŠKOLENIA:   Zámer školenia   Priebeh školenia 2010-2011   Náplň školenia 2010   Vstupný test - otazky a odpovede

 

METODICKÉ UČEBNÉ MATERIÁLY PRE ÚČASTNÍKOV ŠKOLENIA - DOPLŇOVANÉ PRIEBEŽNE - PRÍSTUP NA ÚČASTNÍCKE HESLO

ROK Mesiac - školenie Materiál DOC Stručný obsah
2009 k 12.decembru Prieskumno informatívne stretnutie, informácie garanta, priebeh a obsah,zoznam účastníkov, kontakty
2010 k 9.januáru Učebné materiály školenia pre účastníkov - Karol Miškovský - harmónia - vybrané strany 1-19.
2010 k 30.januáru Učebné materiály školenia pre účastníkov - Karol Miškovský - harmónia - vybrané strany 20-30  
2010 k 27.februáru  
2010 k 27.marcu  
2010 k 24.aprílu  
2010 k 29.máju  
2010 k 15 júlu - pokyny  
2010 k 18.septembru  
2010 k 16.októbru  
2010 k 20.novembru  
2010 k 30.novembru - info  
2010 k 11.decembru - pokyny  

   

Generačný čas: 10.581970214844ms, CMS system created by mr.Puetro0