Jozef Baláž

Vážený pán kapelník,  dávam do pozornosti ponuku skladieb, ktoré boli úspešnými skladbami dychovej hudby Maguranka a nevyšli všetky tlačou. Takže zatiaľ prvá časť ponuky skladieb so spevom na výber aj s ukážkami a speváckymi notovými partami. Party sú všetky vo formáte PDF a budú v prípade záujmu a objednania zasielané E-mailom.  Všetky potrebné údaje nájdete v sekcii Členovia a kontakty - Predstavenstvo.

Hrané skladby, prosím odovzdajte usporiadateľovi na playlistoch pre hlásenie na SOZA.


Známe úspešné skladby z repertoáru dychovej hudby MAGURANKA

VLASTNÉ a SPOLOČNÉ SKLADBY, ÚPRAVY ĽUDOVÝCH PIESNÍ

 Por.č.  Dirp.  Zvuk  Názov skladby  Charakter  Skladateľ - spracovateľ  Textár
001

Ave Maria

Waltz Walter Gaiger   spracoval J. Baláž Konrád Wolf slovenský text : Marian Chlpek
002   Čo bolo, to bolo Valčík J. Baláž Marian Chlpek
003 Dnes hráme Vám Polka J. Baláž Oľga Kotríková
 004 Dojdi k nám Polka J. Baláž J. Baláž
 005 Dve hviezdičky jasné Valčík ľud. J. Baláž ľud. Marián Chlpek
 006   Ešte ma mamička Valčík J. Baláž Miroslav Irša
 007   Ešte som nevidel Valčík ľud. J. Baláž ľudový
 008   Hore nad Temešom Valčík V. Bagin, arr. Baláž V. Bagin
 009   Ja som hrdý, že som Slovák Ťahavá ľud. J. Baláž ľudový
 010   Keď sa Ti Janíčko Polka J. Baláž ľudový
 011   Kolo nás popred nás Polka ľud. J. Baláž ľudový
 012   Kolo našej Borinky Valčík J. Baláž Gabriela Kubáňová
 013   Na vrchu Inovci Polka ľud. J. Baláž ľudový
 014   Pod Kriváňom Valčík
ľud. J. Baláž ľudový
 015     Pre Teba Polka J. Baláž J. Baláž
 016     Tá Bojnická nemocnica Polka ľud. J. Baláž ľudový
 017   Za mňa i za teba Medium ľud. J. Baláž ľudový
 018 Dobrý večer - zmes Zmes ľud. ľud. J. Baláž ľudový
 019          
 020          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena partov v elektronickej podobe  formát PDF

5 € pre členov ZDHS, 15 € pre nečlenov

Objednávky na adrese: Jozef Baláž, Stará cesta 15/16, 972 17 Kanianka

Mob: +421 905 319 301

Objednávky uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese

zdhs.sk@gmail.com
Objednávky individuálne mimo uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese hudobniny.pd@gmail.com

  

  

 

Adam Hudec

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa Mgr. Adama Hudeca z repertoáru Malokarpatskej kapely. viac

Eduard Čuhák

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Eduarda Čuháka z repertoáru DH Nadličanka. viac

Ivan Šmatlák

Ponuka skladieb skladateľa a spracovateľa Ing. Ivana Šmatláka z repertoáru DH NADLIČANKA z Nadlíc. viac

Ján Jamriška

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Jána Jamrišku viac

Jozef Dedík

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Jozefa Dedíka z repertoáru dychovej hudby BUČKOVANKA. viac

Pavel Šiansky

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Pavla Šianského viac

Peter Burica

viac

Generačný čas: 32.415151596069ms, CMS system created by mr.Puetro0