Archív


 

Vážení priatelia, členovia Združenia dychových hudieb Slovenska.

Na tejto podstránke najdete zoznamy notovín uložených v ARCHÍVE ZDHS na adrese 941 01 BÁNOV, Hviezdoslavova 24.
Správcom archívu ZDHS je pán Jozef KOZÁR, kapelník DH KESANKA, ku ktorému sa v konečnej podobe všetky Vaše objednávky dostanú a budú podľa možnosti bez prieťahov vybavené. Zoznamy Vám ponúkame v EXCEL, v ktorom si na jednotlivých hárkoch zoradených podľa nadobudnutia notového materiálu, môžete selektovať výbery podľa autorov, charakteru i názvov. 

Podmienky pre získanie materiálov z archívu sú predstavenstvom ZDHS stanovené takto:

Notové materiály v listinnej podobe sa nezapožičiavajú,  ale na požiadanie zasielajú oxeroxované a opatrené razítkom archívu ZDHS poštou, ev. osobným odberom po dohode.
Archív uložený na elektronických médiách v programe CAPELLA, alebo v univerzálnom formáte PDF, je zasielaný E-mailovou poštou na funkčnú adresu objednávateľa.

Požadované skutočnosti je potrebné riadne napísať do elektronickej objednávky. Objednávka je odosielaná na el. adresu správcu archívu kozarjozef63@gmail.com

Finančné podmienky:

Za jednu skladbu z archívu, bez rozdielu rozsahu a listinnej, či elektronickej podoby, účtuje správca archívu v prospech ZDHS jednotnú symbolickú sumu 3€+ poštovné.
Od poplatkov sú oslobodené hymny, hymnické piesne, vybrané povinné skladby do súťaží a organizovaných monsterkoncertov a skladby slovenských autorov, členov združenia, ktoré sú vyžiadané z titulu nahrávania na nosiče spolkov.

Konečnú sumu je po potvrdení objednávky správcom archívu potrebné zaplatiť vopred na účet ZDHS: IBAN: SK34 8330 0000 0029 0079 5151, VS: reg. číslo spolku v ZDHS, Do správy pre príjmateľa je potrebné uviesť heslo ARCHIV ZDHS.

Akékoľvek materiály môžu z archívu ZDHS získať aj dychové hudby a jednotlivci neregistrovaní v ZDHS. Tu správca archívu účtuje cenu 15€ za skladbu + poštovné.

Pri používaní materiálov z archívu ZDHS, tak ako aj ostatných je potrebné dodržiavať autorský zákon a uvádzať ich na playlistoch pre SOZA!!! 

ARCHÍV ZDHS NA STIAHNUTIE:        Aktualizovaný k:  05.03. 2021

Archív ZDHS  

 


Objednávka z archívu

* Meno
* Adresa
* E-mail
Telefón

* Záväzne si objednávam z ARCHÍVU nasledovné:
(Uveďte, čo presne z archívu chcete objednať a počet kusov. Jednotlivé položky oddelujte čiarkou.)
* Anti SP@M (Sčítajte) 1O a 4 =
 

* - povinné položky


Generačný čas: 14.117002487183ms, CMS system created by mr.Puetro0