Archív


 

Vážení priatelia, členovia Združenia dychových hudieb Slovenska.

Na tejto podstránke najdete zoznamy notovín uložených v ARCHÍVE ZDHS a ZSDH na adrese 941 01 BÁNOV, Hviezdoslavova 24. Správcom archívu ZDHS je pán Jozef KOZÁR, kapelník DH KESANKA, ku ktorému sa v konečnej podobe všetky Vaše objednávky dostanú a budú podľa možnosti bez prieťahov vybavené. Zoznamy Vám ponúkame v podobe prehliadateľných i stiahnuteľných súboroch EXCELU ktoré sú selektovateľné výberom podľa autorov, charakteru i názvov. Tiež tlač zoznamov je možná.

Stručný návod na selekciu skladieb pri zozname v súboroch EXCEL.

Návod: ( myslím, že by to mal každý, kto robí s PC bez problémov zvládnuť aj bez návodu).   Malý rozdiel je v tom, kto má aký operačný systém.

Vo Windows XP je to jednoduchšie, stačí kliknúť na rozbalovací terčík v stĺci tabuľky vpravo hore a vybrať si napr. autora „A. Lieskovský“. Po kliknutí na meno nám vyberie všetky jeho skladby. Tento selekt sa dá event. aj vytlačiť.  Naspäť musíme kliknúť na „vše“ a opäť máme celý zoznam.

Vo Windows Vista kliknúť na rozbalovací terčík, ďalej - Filtre textu, - Rovná sa a v pravom okienku vybrať autora.  Naspäť: odkliknúť vybrať všetko. V tomto systéme sa dá zadať viacej podmienok na výber. Tlač otvoreného selektu je tiež možná.

Podmienky pre získanie materiálov z archívu sú predstavenstvom ZDHS stanovené takto:

Notové materiály v listinnej podobe sa nezapožičiavajú pre zabránenie stratám, ale zasielajú oxeroxované a opatrené razítkom archívu ZDHS poštou, ev. osobným odberom po dohode. V nutných prípadoch je možné niektorý materiál získať po dohode so správcom (záleží na veľkosi a rozsahu) oscanovaný na funkčnú E-mailovú adresu rýchlejšie. Archív uložený na elektronických médiách v programe CAPELLA, alebo v univerzálnom formáte PDF, je zásadne zasielaný E-mailovou poštou na funkčnú adresu objednávateľa.

Požadované skutočnosti je potrebné riadne napísať do elektronickej objednávky. Objednávka je odosielaná na el. adresu správcu archívu kozarjozef63@gmail.com

/kapelník@kesanka.sk/  a na vedomie  zdhs@zdhs.sk.

Finančné podmienky:

Za jednu skladbu z archívu, bez rozdielu rozsahu a listinnej, či elektronickej podoby, účtuje správca archívu v prospech ZDHS jednotnú symbolickú sumu 3 EURÁ, bez poštovného, ak sú objednávané aspoň dve skladby (inak je účtované poštovné prvou triedou, doporučene vo výške minimálne 2 EURO). Od poplatkov sú oslobodené hymny, hymnické piesne, vybrané povinné skladby do súťaží a organizovaných monsterkoncertov a skladby slovenských autorov, členov združenia, ktoré sú vyžiadané z titulu nahrávania na nosiče spolkov.

Konečnú sumu je po potvrdení objednávky správcom archívu potrebné zaplatiť vopred na účet ZSDH: IBAN: SK2483300000002800445242, BIC:

FIOZSKBAXXXKS: 0588,    VS: reg. číslo spolku v ZDHS,   ŠS: ľubovolný identifikačný symbol objednavatala.   Do správy pre príjmateľa je potrebné uviesť heslo ARCHIV ZDHS.

Akékoľvek materiály môžu z archívu ZDHS získať aj dychové hudby a jednotlivci neregistrovaní v ZDHS. Tu správca archívu účtuje cenu o 50% vyššiu t.j. 3 EURÁ za skladbu a dodržaní stejných podmienok pri poštovnom.

Pri používaní materiálov z archívu ZDHS, tak ako aj ostatných je potrebné dodržiavať autorský zákon a uvádzať ich na playlistoch pre SOZA!!!

 

ARCHÍV ZDHS V SÚBOROCH PRE PREHLIADANIE STIAHNUTIE I TLAČ:        Aktualizovaný k:  12.5. 2017

Archív ZDHS - základný v listinnej podobe - zoznam titulov v EXCELI s možnosťou selekcie

Archív ZDHS  - staršie skladby od Jaja - zoznam titulov v EXCELI s možnosťou selekcie

Archív ZDHS  - skladby z rozhlasového archívu aj v univerzálnom obsadení  - zoznam titulov v EXCELI s možnosťou selekcie

Archív ZDHS - prázdne!!!

Archív ZDHS - ZOZNAM ELEKTRONICKÉHO ARCHÍVU - zatiaľ v príprave

Archív ZDHS - prázdne!!!

 

 


Objednávka z archívu

* Meno
* Adresa
* E-mail
Telefón

* Záväzne si objednávam z ARCHÍVU nasledovné:
(Uveďte, čo presne z archívu chcete objednať a počet kusov. Jednotlivé položky oddelujte čiarkou.)
* Anti SP@M (Sčítajte) 1O a 4 =
 

* - povinné položky


Generačný čas: 179.49104309082ms, CMS system created by mr.Puetro0