Vianočné skladby

Ivan Šmatlák

Po kliknutí na ikonu sa Vám v novom okne otvorí súbor, ktorý si môžete kliknutím pravého tlačidla myši uložiť do PC. 

Adventné piesne

JKS 001 - Ó, prekrásna Hviezda
JKS 003 - Anjel z neba
JKS 026 - V temnosti otcovia

 

JKS 004 - Bože, ku tebe
JKS 005 - Buď, Mária
JKS 016 - Oblaky z neba
 

JKS 008 - Duša moja
JKS 030 - Zdravas, krásna Pani
 

JKS 018 - Pán Boh všemohúci
JKS 023 - Tys, Panna, plná milosti
JKS 024 -Veselo spievajme
 


JKS 020 - Príďže náš milý
JKS 021 - Roste, nebesá
JKS 025 - V spôsobe chleba
JKS 028 - Príde Kristus
 

JKS 029 - Radujže sa
JKS 033 - Zdravas, Mária, krásna
 
Vianočné piesne

JKS 37 - Buďme všetci potešení

 

JKS 40 - Čas radosti
JKS 58 - Kyrie Pána Krista
JKS 96 - Vítame ťa, sväté dieťa

 

 

JKS 44 - Narodil sa Kristus Pán
JKS 62 - Narodil sa Spasiteľ
JKS 66 - Ó, chýr preblahý

 

JKS 46 - Dieťatko spanilé

 

JKS 48 - Dnešný deň sa radujme
JKS 49 - Dobrá novina
JKS 50 - Dobrý pastier

 
JKS 51 - Do hory do lesa
JKS 52 - Do mesta Betléma
JKS 53 - Nesiem vám noviny
 
JKS 54 - Hľa, zástup
 
JKS 65 - Pásli ovce valasi
JKS 87 - Vec predivná, neslýchaná
JKS 97 - Z Panny Pán Ježiš
 
JKS 70 - Plesá svet  
JKS 71 - Plesajte kresťania
 
JKS 73 - Počúvajte kresťania
 
JKS 80 - Sem pastieri
JKS 81 - Sem pospešte
 
JKS 84 - Spievaj a jasaj
 
JKS 88 - Tichá noc
 
JKS 90 - Tebe sa tu klaniame
Kyrie, Prijímanie, Obetovanie

JKS 109 - Hľa, aká to hviezda
JKS 113 - Tri zázraky
JKS 336 - Pozdravená buď, MáriaJKS 501 - Ježiš, Mária, Jozef

 
Vianočné piesne - jazz 
JKS 51 - Do hory, do lesa - jazzkoleda
vocal, bicie
JKS 66 - Ó, chýr - jazzkoleda vocal, bicie
JKS 68 - Pastieri, pastieri - jazzkoleda vocal, bicie
Vianočné piesne - koncertné
JKS 64 - Od nás dávno
 
Jak si krásneJezuliatko  
Noc tajomná
 
Pochválen buď
 
Polnočný prológ
 

Predohra - Narodil sa Kristus Pán
Predohra - Tebe sa tu klaniame

 
Svetlo svetu
 
V polnočnom tichu
 
Vyšla už Hviezdička
 

 

Cirkevné skladby_zoznam

viac

Cirkevné skladby_1. časť

viac

Cirkevné skladby_2.časť

viac

Mariánske skladby

viac

Generačný čas: 12.053966522217ms, CMS system created by mr.Puetro0