Veľká noc a pôst

Ivan Šmatlák

Po kliknutí na ikonu sa Vám v novom okne otvorí súbor, ktorý si môžete kliknutím pravého tlačidla myši uložiť do PC. 

Veľkonočné piesne

JKS 192 - Pán Ježiš
JKS 193 - Alleluja, radujme sa
JKS 194 - Ježiš Kristus, Spasiteľ náš

 

 

JKS 195 - Kristus celý zranený
JKS 199 - Plesaj všetko stvorenie
JKS 201 - Raduj sa Cirkev Kristova
 

JKS 202 - Radujte sa, ó, kresťania
JKS 204 - Spoločne sa radujme
JKS 209 - Obeť svoju veľkonočnú
 

 

JKS 208 - Víťaz Kristus  

JKS 210 - Základ Cirkvi
Veľkonočná fanfára 2007
 

JKS 312 - Raduj sa nebies Kráľovna
JKS 523 - V sedmobrežnom kruhu
 

JKS 312a - Raduj sa nebies Kráľovna 
JKS 314a - Zdravas, Kráľovna
JKS 385   - Veseľ sa, nebies Kráľovna
 
Pôstne piesne

Vysoko kríž 
JKS 142 - Keď Ježiša nevinného

 

 

JKS 123 - Svätý pôst
JKS 125 - Pristúp, pristúp sem

 

JKS 129 - Ach, kríž svätý
JKS 154 - Narieka žalostne Matička
Dielo dňa
 

JKS 133 - Jezu Kriste, Pane milý
JKS 147 - Mária pod krížom
JKS 172 - Stála Matka bolestivá

 

JKS 135 - Často drahé rany
JKS 149 - Nevinnosť premilá

 

JKS 145 - Mária, Matka
JKS 146 - Ku krížu svätemu
JKS 148 - Kresťania, nariekajte

 

JKS 150 - Matka plače
JKS 173 - S pobožnosťou oslavujem

 

JKS 151 - Mizerere 
JKS 152 - Môj milý Ježišu

 

JKS 166 - Presväté znamenie
JKS 167 - Pred trón tvoj

 

JKS 182 - Ježiš Kristus slávne vchádza
JKS 183 - Kráľ neba, zeme
JKS 184 - Kriste, Kráľu, tebe znejú

 

 

Cirkevné skladby_zoznam

viac

Cirkevné skladby_1. časť

viac

Cirkevné skladby_2.časť

viac

Mariánske skladby

viac

Vianočné skladby

viac

Generačný čas: 11.430978775024ms, CMS system created by mr.Puetro0