Dokumenty na stiahnute


Základné dokumenty na stiahnutie potrebné pre spolky Združenia dychových hudieb Slovenska

 Aktualizované k: 27.04.2015

 

  Stanovy Združenia dychových hudieb Slovenska - kopia originálu (pdf)    Dodatok č. 3. k stavovám ZDHS - platný od 16.04.2015

Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch - spolu s príkazom na úhradu a poučením - novelizácia k 29. 6. 2016 (pdf)

Dohoda o spolupráci v miestnej kultúre (rtf) - vzor - nov. k 2.1.2015

Zmluva o učinkovaní pre spolky ZDHS (rtf) - tlačivo - nov. k 2.1.2015

Zoznam predvedených hudobných diel (doc)- čisté tlačivo - nov. k 2.1.2015

Zoznam predvedených hudobných diel (doc) - vyplnený vzor - nov. k 2.1.2015

 Zoznam predvedených hudobných diel (pdf)- čisté tlačivo - nov. k 1.1.2016

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním (doc) - čisté tlačivo - nov. k 2.1.2015

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním (doc) - vyplnený vzor - nov. k 2.1.2015

  SOZA_Sadzobník_AO_v_ramci_hudobnych_produkcii_podujati_a_vystupeni_verejne_vykonanie_a_verejny_prenos - nov k 2.1.2015

 

 

 

 

ikona excel ikona word ikona rtf - dokument ikona powerpoint ikona pdf ikona hudba  mala/velka video  jpg   png

 

Generačný čas: 22.738218307495ms, CMS system created by mr.Puetro0