Dokumenty na stiahnute


Základné dokumenty na stiahnutie potrebné pre spolky Združenia dychových hudieb Slovenska

 Aktualizované k: 25. 01. 2024

  Stanovy Združenia dychových hudieb Slovenska platné od  01. 01. 2024

  Stanovy Združenia dychových hudieb Slovenska - kopia originálu (pdf)    Dodatok č. 3. k stavovám ZDHS - platný od 16.04.2015

Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch - spolu s príkazom na úhradu - novelizácia k 01. 01. 2023 (pdf)

Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch - spolu s príkazom na úhradu a poučením - novelizácia k 29. 6. 2016 (pdf)

Dohoda o spolupráci v miestnej kultúre (rtf) - vzor - nov. k 2.1.2015

Zmluva o učinkovaní pre spolky ZDHS (rtf) - tlačivo - nov. k 2.1.2015

 SOZA_Zoznam predvedených hudobných diel (pdf)- editovateľné tlačivo - nov. k 2.1.2020

 SOZA_Zoznam predvedených hudobných diel - dlhšia verzia (pdf)- editovateľné tlačivo - nov. k 2.1.2020

 SOZA_Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve (pdf)- editovateľné tlačivo - nov. k 2.1.2020

  SOZA_Sadzobník_20200801 - nov k 1.8.2020

 

 

 

 

ikona excel ikona word ikona rtf - dokument ikona powerpoint ikona pdf ikona hudba  mala/velka video  jpg   png

 

Generačný čas: 12.363910675049ms, CMS system created by mr.Puetro0