Predstavenstvo informuje

 

Celoštátna autorská súťaž "Novomestská nota - 7.ročník" - príprava a vyhodnotenie

05.09.2013 - Admin

Všetci organizátori Vás srdečne pozývajú na toto vrcholné podujatie dychovej hudby a príjemný zážitok s novými skladbami slovenských autorov a aranžérov.


AS NN 2013 - bull.   AS NN 2013 - prihlás. práce   AS NN 2013 - vybr. práce AS NN 2013 - Harmonogram Propozície AS

Finálové súťažné práce vybrané odbornou porotou ZDHS pre AS „Novomestská nota 2013“

 

 Finálové práce predvedie „Festivalový orchester pod záštitou ZSDH a vedením predsedu ZSHD hudobného skladateľa Petra Buricu.

 KATEGÓRIA: Skladby pre DH bez spevu – orchestrálne

1. Jarná nálada – H: Jozef Čapák - polka

2. Pre Líviu  – H: Ivan Šmatlák - polka    -   BRONZ

3. Basspolka (Polka pre tubu) – H: Jozef Šulec  - polka

4. Milovaná – H: Stanislav Orechovský - valčík  - ZLATO

5. Grizly a včely – H: Jozef Baláž - polka

6. Košovská polka – H: Jozef Hepner - polka

7. Pre Teba – H: Ikov Kopáčik - slowly    - STRIEBRO

 
KATEGÓRIA: Skladby pre DH so spevom

1. Splnená túžba – H+T: Miroslav Čapák - valčík

2. Než sa já rozlúčim – H: Miroslav Záhorský - Peter Solárik T: M.Záhorský - valčík

3. Babičke – H: Peter Burica T: Mirka Záhumenská - valčík

4. Bošácka dolina – H: Marián Vlado, T: Anna Ondrášková - valčík  -  BRONZ

5. Na jarmoku – H+T: Ctirad Kristin - polka

5. A roky letia – H+T: Ikov Kopáčik  - polka   - ZLATO

7. Dubáková polka – H: Peter Švajda T: Pavel Pavlech - polka   - STRIEBRO

8. Šuhaj z Vinosad – H+T: Emil Cingálek , Spr. Peter Burica - polka 

KATEGÓRIA: Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne

1. Topoľčiansky krížu – Spracoval: Ivan Šmatlák - valčík

2. Takú som si frajerečku – Spracoval : Jozef Baláž - ťahavá

3. V Kanianke – Spracoval: Jozef Hepner - pomalá

4. Zaspala Anička – Spracoval: Peter Burica, Michal Čechovský - čardáš  -  NAJLEPŠIE SPRACOVANIE

 

Výsledky súťaže "Novomestská nota 2013 " - rozhodnutie poroty a Cena diváka skladbe.

Kategória "Skladba bez spevu"

 

Kategória "Skladba zo spevom"

 

Kategória "Spracovanie a Aranžmán ľudovej piesne"

"CENA DIVÁKA SÚŤAŽNEJ SKLADBE na NN 2013"

FOTROPOSTREHY Z PRIEBEHU SÚŤAŽE "NOVOMESTSKÁ NOTA 2013"

(ďalšie foto bude doplnené po dodaní úsporiadateľov - jaja)

 


Generačný čas: 21.322965621948ms, CMS system created by mr.Puetro0