Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Transformácia ZDHS

17.03.2015 - Admin

 

Každému spolku členovi ZDHS bude doručený prehľad plnenia povinností s návrhom možnosti riešenia a výmer na členské 2015. Termín splnenia všetkých potrebných hlásení zmien a splnenia členských povinností je predĺžený do 15.4.2015, aby bolo možno seriózne zahájiť  transformáciu po dohode s jednotlivými subjektami -spolkami ZDHS. (Predstavenstvo ZDHS) 

Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS) vzniklo v r. 1990 na základe Zákona 90/83 O združovaní občanov. Legislatívny proces od r. 1990 priniesol viaceré zmeny týkajúcej sa registrácie občianskych združení, prideľovania IČO, preukazovania právnej subjektivity. V snahe reagovať na tieto skutočnosti, na 9. konferencii ZDHS konanej v Považskej Bystrici 12. apríla 2014 bolo prijaté rozhodnutie o začatí prípravy transformácie spolkov. Spolky sa budú registrovať ako samostatný právny subjekt na Ministerstve vnútra SR. Ich právna subjektivita by tak už nebola odvodená od právnej subjektivity ZDHS, keď spolky sú organizačnými jednotkami ZDHS (pozri stanovy ZDHS). Predpokladá sa, že transformácia začne na začiatku roku 2015.

Podrobné informácie je možné nájsť v nasledujúcich súboroch (kliknúť na ikonku).

        00. Popis procesu transformácie ZDHS v r. 2015 - 2018

      01. Vzor zápisnice z členskej schôdze    

      02. Stanovy samostatne registrovaného subjektu - návod / ukážka

      03. Návrh na registráciu samostatného subjektu

      04. Žiadosť o pridelenie IČO

      05. Stanovy ZDHS s doplnkami

 

 

Generačný čas: 18.534898757935ms, CMS system created by mr.Puetro0