Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Orchester ZUŠ PB v Maďarsku

12.10.2015 - Admin

Myšlienka cesty do Maďarska vznikla už v roku 2014 na podujatí „Vyšehradské dni“ ktorého organizátorom bol orchester ZUŠ PB. Tohto podujatia sa zúčastnil aj orchester z Tótkomlósa na čele s dirigentom Jánsom Krcsmérim. Prvý krát sa vedúci orchestrov stretli na prijatí u primátora mesta. Tu sa zoznámili s dirigentom maďarského orchestra a predsedom Únie slovenských organizácií Františkom Zelmanom. P. Zelman orchestru PB ponúkol možnosť reprezentovať Slovensko a teda aj Považskú Bystricu 20. augusta 2015 na oslavách spojených s najväčším maďarským sviatkom. Orchester túto ponuku prijal a začal usilovne trénovať na toto podujatie.

Na ceste do Tótkomlósa sa orchester zastavil v mestečku Ecser, čo v preklade znamená Cérový dub. Mesto oslavovalo 700 rokov od svojho založenia a práve 20. august bol vyvrcholením týchto osláv. V tento deň bola odhalená aj socha pripomínajúca cér, ktorú dala urobiť slovenská menšina. Najskôr zazneli úryvky z opier o rodnom kraji, potom mali krátke príhovory predstavitelia mesta a nakoniec podčiarkol orchester celú atmosféru svojim pol hodinovým vystúpením. Po koncerte orchester milo privítal František Zelman, Ondrej Csaba Aszódi - predseda Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a pani Katarína Király – riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Okrem chutného obeda hudobníkom Ecérčania pripravili prehliadku mesta. Tu mohli vidieť napr. starý vidiecky slovenský domček. Tento dom mesto kúpilo už zrekonštruovaný a opäť ho prerobilo do pôvodnej podoby. Nakoľko v Ecseri má veľa obyvateľov slovenské korene, celá prehliadka bola po slovensky.

Ďalšie vystúpenie absolvoval orchester na druhý deň v meste Mezőhegyes. Tu sa postupne predstavilo šesť orchestrov pri pochodovaní mestom. Okrem Slovenského orchestra bol prítomný aj orchester z Rumunska a štyri maďarské telesá. Po pochode boli postupne zahrané štátne hymny a potom nasledoval monstre koncert, kde hralo spolu asi 250 muzikantov. Následne malo každé teleso ešte individuálny koncert. Hneď po tomto vystúpení sa orchester presunul do Tótkomlósa. Tu sa mal striedať v hraní orchester ZUŠ PB s orchestrom Totkomlós, no vznikol tu jeden milý moment, kedy Totkomlós začal hrať skladbu, ktorú mal nacvičenú aj PB orchester. Vtedy sa Považská Bystrica pridala a maďarský dirigent sa nadšene otočil k obom orchestrom, aby ich dirigoval spoločne. A aby nebol PB orchester ukrátený, jeho dirigent Marián Belobrad dostal možnosť dirigovať oba orchestre pri poslednej skladbe „Škoda lásky“. Na záver dňa pripravili domáci pod vplyvom tohto priateľského koncertu Považskobystričanom chutné palacinky.

V sobotu prijala predstaviteľov orchestra primátorka Dr.Garay Rita, zástupca primátora a dirigent orchestra Totkomlós. Tu sa diskutovalo v družnej atmosfére o ďalšej možnej spolupráci. Ostatní členovia si zatiaľ užívali teplú vodu vo veľkom termálnom kúpalisku. Posledné vystúpenie orchestra sa konalo na Slovenskom gastronomickom dni, ktorý organizovalo mesto. Pripravovali sa tu pri slovenskej škole v Totkomlóši traedičné slovenské jedlá. Podujatie bolo spojené aj s rôznymi súťažami. Asi najobľúbenejšou bola súťaž o najlepšiu pálenku. Tiež nechýbala pestrá tombola, kde prvou cenou bolo živé jahňa. Napriek tomu, že mesto leží až pri hraniciach s Rumunskom, program bol uvádzaný v slovenčine aj maďarčine.

Záverom celého výletu bol nákup pravých čabajských klobás v neďaklekom meste Bekescaba.

 


                                                                                                                                                                      členka orchestra - Mária Michálková

 

 

 

 

Generačný čas: 14.824867248535ms, CMS system created by mr.Puetro0