Predstavenstvo informuje

 

37.ročník festivalu Hečkova Súča bol vydareným nedeľným podujatím.

09.06.2009 - Admin

    Je pekné odpoľudnie  nedeľa 7. júna 15 hodina a za zvukov slávnostnej fanfáry Obecného úradu v Dolnej Súči a prítomnosti starostu je vztyčovaná zástava obce.

    Začína sa 37. ročník festivalu mládeže "Hečkova súča"  a tradične prvým orchestrom je Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečku pri OcÚ v Dolnej Súči. Mládež si dáva na svojom vxstúpení záležať a berie ho svedomite, čo počuť aj v prednese orchestra. Sedíme v prvej rade a so záujmom sledujeme dobré výkony mladých nadšencov dychovej hudby, ktorá účinkuje už dlhé roky pod taktovkou Vladimíra Vavra a Cypriána Vaska, ktorí sú obetavými vychovávateľmi mládežníckeho dorastu v Dolnej Súči. Orchester sa na konci svojho vystúpenia dopĺňa na väčšie teleso staršími mládežníkmi a hrá záverečné dve skladby vo väčom obsadení. Odznela v dobrej interpretácii Malá tanečná overtúra od známeho skladateľa Adama Hudeca, ktorá bola v predchádzajúcom súťažnom ročníku v Trenčíne aj povinnou skladbou.

    Po zahajujúcom orchestri nastúpil družobný orchester ZUŠ MORAVA z Hulína, ktorý je v posledných rokoch na súťaži v Súči pravidelným hosťom. Orchester disponuje dobrými spevákmi aj inštrumentalistami a od roku 2001 je jeho dirigentom a umeleckým vedúcim pan Petr Voříšek, ktorý s nim, žne vo svojej kategórii úspechy doma i  v zahraničí. Potom s úspechom vystupuje známa Mladá muzika zo Šardíc, ktorá máva vždy svedomite pripravený festivalový program. Nasleduje príjemné malé prekvapenie a novum v Súči, mažoretky trošku skôr narodených ročníkov, ktorým sa v Europe hovorí Mamoretky. V štýlových červenobielych kostýmoch predvádzajú svoju nacvičenú choreografiu na živú hudbu  mládežníckej kapely Drotári a odnášajú si do šatní zaslúžený úspech. Drotári pod vedením kapelníka Libora Borota pokračujú ďalej vo svojom programe, ktorý je tak trochu aj ostrou skúškou na celoštátnu súťaž v Lednických Rovniach o necelý týždeň. Popredná slovenská dychová hudba Skalanka z neďalekej Skalky nad Váhom, je mladá úspešná dychová hudba, ktorú vedie trubkár Vladimír Kočický. V jej podaní počuť aj zaujmavé sólistické a inštrumentálne výkony. Celý nedeľný festival uzatvára známa dychová hudba Mistříňanka Antonína Pavluša, ktorá bola nedávno aj účastníkom slávnostného koncertu k 35. výročiu vzniku známej a úspešnej Vlčovanly.

    V radoch divákov môžeme zahliadnuť známe osobnosti Trenčianskeho kraja, spojené s kultúrou ako napr. p. Vladimíra Zvaleného z Trenčianskeho osvetového strediska s manželkou, pana Tomáša Vaňu, viceprimátora mesta Trenčín a kapelníka DH Textilanka, zástupcov firiem, sponzorov, zástupcou miestnych i krajských úradov a ďalších čestných hosti.  Návštevníci, ktorí sa v tento deň zišli v Súči v nezvyčajne hojnom počte  určite neľutovali a odniesli si pekné zážitky a uistenie, že mladá generácia je na dobrej ceste k udržaniu tradície dychovej hudby vo svojom regióne, s vlastným podielom aj na rozvoji tohto žánra na celom Slovensku.

Ján Jamriška - predseda ZDHS a vďačný divák.

 

Generačný čas: 19.162893295288ms, CMS system created by mr.Puetro0