Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

150. rokov založenia dychovej hudby v Chynoranoch

02.07.2009 - Admin

Keď sme sa chystali s Ing. Petrom Belavým na festival do Chynorian, ktorý bol ohlásený ako slávnostné podujatie k 150. výročiu založenia DH v Chynoranoch a zorganizovaný obcou a spolkom dychovej hudby Chynorianka, najviac sme sa obávali nestabilného búrkového počasia. Našťastie sa búrka spustila pred zahájením festivalu a i keď trochu odsunula začiatok, nakoniec dobré počasie vydržalo cez celú veľmi dobre a dôstojne zorganizovanú akciu. V programe festivalu, vystúpili okrem domácej Chynorianky dychové hudby Ostratičanka, Nedanovčianka, Brodzianská kapela a hosť festivalu DH Mistříňanka. Humorom okorenil festival strýc Izidor, známy slovenský rozprávač z Topoľčianok. Festival vyvrcholil oceňovaním členov a zaslúžilých bývalých členov Chynorianky v podobe obce a nášho Združenia dychových hudieb Slovenska. Hojnosť diváckej obce svedčí o tom, že v Chynoranoch majú svoju dychovú hudbu radi a tešia sa z toho, že vydržala 150. rokov a vydrží aj roky ďalšie. Nakoniec hosť festivalu moravská Mistříňanka roztancovala celé Chynorany a bola sladkou čerešničkou na oslávencovej torte.

V nasledujúcich fotografiách Vám chceme priblížiť časť histórie z bulletinu vydaného pri tejto príležitosti a atmosféru samotného podujatia.                 (Jaja)

        

       

    

    

    

    

    

    

    

             

Generačný čas: 15.7310962677ms, CMS system created by mr.Puetro0