Predstavenstvo informuje

 

V Hradišti pod Vrátnom oslávili 100 rokov od vzniku dychovej hudby v obci .

12.08.2009 - Admin

   

100 rokov dychovej hudby v Hradišti pod Vrátnom bolo významnou udalosťou v živote obce.

   Pozvánku na túto oslavu som prijal veľmi rád, lebo takéto    výročia si určite zaslúžia prioritnú pozornosť Združenia dychových hudieb Slovenska. Tento raz sa nám dokonca ani nekrížili termíny, lebo Dychfest 2009 sa konal v inom termíne, ako po roky predchádzajúce, kedy sme si však na doplnenie a výmenu posielali zvyčajne kapely zo zahraničia v snahe ušetriť prostriedky a spestriť program. Využil som príležitosti, že na festival šiel aj predseda združenia skladateľov dychovej hudby pán Peter Burica, ktorý okrem toho režijne pripravoval a realizoval nahrávku nového CD Hradišťanky, ktoré sa pri tejto príležitosti uvádzalo do života. Tak sme šli z Nového Mesta nad Váhom spolu. Už po príchode do Hradišťa sme vedeli, že počasie nás nesklamalo a bude nádherne, až do konca. Festival s oslavou sa začal podľa programu. Po uvítacom ceremoniáli a otvorení začala ako prvá domáca Hradišťanka, ktorá vo svojom programe využila najmä piesne zo svojho nového CD s názvom "Pjekná si pjesničko". Na tomto nosiči nájdeme aj skladby a aranžmány domácich autorov Hradišťanky Jána Krištofa, Mariána Gašparíka, Ľubomíra a Vlasty Rakových.  V priebehu vystúpenia Hradišťanky prichádzalo postupne k oceneniam zaslúžilých členov tejto dychovej hudby a tiež Hradišťanky samotnej. Bol som rád, že som mohol odovzdať za zásluhy o udržiavanie tradícií a rozvoj žánra dychovej hudby čestné uznania: Jánovi Krištofovi, Jozefovi Jankovičovi, Jozefovi Chrvalovi, Jozefovi Kerecmanovi. Poďakovania od predstavenstva ZDHS som odovzdal Jozefovi Kováčovi, Ferdinandovi Furkovi, Vladimírovi Chovancovi a starostovi a predstavenstvu obce Hradište pod Vrátnom. Ďalej som z poverenia GR NOC PhDr. Jána Tazberíka CSc, ako podpredseda poradného zboru pre DH odovzdal Poctu GR pre DH Hradišťanku a Ing. Jozefa Kerecmana súčasného kapelníka tejto nositeľky tradície. Starosta obce sa postaral okrem výbornej prípravy a zabezpečenia festivalu aj o upomienkové predmety, pre toto výročie, ktoré odovzdal súčasnému kapelníkovi. K blahoželaniam sa pripojili aj účinkujúce dychové hudby Straňanka, Hrnčarovani a Nenkovanka z CZ. Pred záverom programu Hradišťanky a chystaným uvedením CD do života prišlo k malému príjemnému prekvapeniu pre všetkých prítomných divákov i účinkujúcich.  No a musím sa priznať, že pre mňa veľké!

     Po celú dobu od začiatku bola na tomto podujatí prítomná, povedal by som, čerstvá, úplne najmladšia euro-poslankyňa sl. Katka Neveďalová, ktorá ako som sa neskôr od nej dozvedel pôsobí aj v kultúrnej komisii EU v Bruseli. No a sl. Katka nastúpila na svoju rolu krstnej nového CD Hradišťanky skutočne impozantne, spevom. Spolu s Hradišťankou a jej spevákmi zaspievala pieseň Záhorskú dzedzinú, dokazujúc, že dychová hudba a naše piesne nie sú pre ňu tabu, ale sú súčasťou aj jej súčasného života euro-poslankyne a že náš žáner nie je u nej okrajovým a určite okrem morálnej podpory potrebuje pre svoj rozvoj a existenciu aj podporu materiálnu. Po vykonaní krstu CD, ktorý vykonala spolu s režisérom Petrom Buricom a Hradišťanka pokračovala hviezdnym sólom  režiséra Petra Buricu, ktoré si zahral za jej sprievodu. Potom keď pridala aj záverečnú pieseň svojho programu, zodpovedne pripraveného k tejto príležitosti, zostalo trochu času sa nekonvenčným spôsobom porozprávať spolu s Jožkom Kerecmanom so sl. Katkou o súčasnej situácii v slovenskej dychovej hudbe. Reč bola najmä o zámeroch činnosti ZDHS,  ambíciách  našej dychovej hudby, úspechoch doma i v zahraničí o organizácii akcií, rôznych nežičlivostiach a nepochopeniach a veciach úzko súvisiacich s pripravovaným zámerom ZDHS spracovať 170 rokov dychovej hudby na Slovensku knižne v podobe antológie, či encyklopédie, ktorá by bola aj jedinečným materiálom pre dychové hudby a študijnou pomôckou pre školy, konzervatóriá i hudobné odbory vysokých škôl. Akosi som vycítil, že sl. euro-poslankyňu Katku Neveďalovú táto problematika zaujala a za celú slovenskú dychovú hudbu som sa tomu zjavne potešil. Našiel sa ktosi, kto priniesol nádej a ja už dopredu za všetko čo sa podarí úprimne ďakujem za seba i za nás všetkých.

     Festival však pokračoval v plnej paráde pri peknom počasí, vystúpeniami ďalších dychových hudieb. Na radu prišla DH Hrnčarovani z Hrnčaroviec nad Parnou, ktorá dokazuje, že vie sa popasovať s rôznymi, skoro existenčnými problémami a je dobrou, pohotovou a pohodovou dychovou hudbou s dobrým muzikantským prejavom a javiskovou kultúrou.

     Nástup i výkon STRAŇANKY - tohoročného víťaza Zlatej krídlovky v Hodoníne a Majstra európy z Prahy - začal vo veľkom štýle a bol po celú dobu sprevádzaný profesionálnymi výkonmi všetkých hráčov, v ktorej iba mimochodom pôsobí osem muzikantov zo Slovenska. Diváci nešetrili potleskami a svojou priazňou pre túto skvelú dychovú hudbu, ktorej skoro dvorným skladateľom a upravovateľom sa stal Peter Burica, súčasný predseda ZSDH a hudobný skladateľ s mnohými úspešnými orchestrálnymi a spievanými skladbami, autor aj súčasnej znelkovej pesničky kapely "Straňanka když začne"  a sólovej FeBe polky venovanej umeleckému vedúcemu Ferkovi Bečkovi.

    Po Straňanke prišiel na rad druhý zahraničný účastník festivalu a to DH NENKOVJANKA - CZ. Táto dychová hudba priam uchvátila svojou mladosťou a pestrým moravským krojom. Trio mladučkých spevákov, duo o niečo málo starších speváčok a ďalšie veľmi dobre spievajúce mladiučké klarinetistky kapely, ktoré si s chuťou a zápalom zaspievali známu skladbu Evy a Vaška "Bílá ochidej" nadchlo všetkých divákov a musím priznať, že mňa ešte viac.  Tiež mladé dievčatko hrajúce na krídlovke je predzvesťou, že o náš žáner sa v poslednej dobe začínajú zaujímať viac dievčatá, ktoré akoby chceli ukazovať cestu všetkým mladým  ľuďom k záujmu o dychovú hudbu a kolektívne umenie. Po ich peknom a srdečnom vystúpení si počkám na kapelníka a kujem svoje predstavy rozšíriť po desiatich rokoch  Seminár mladých talentov Inštrumentalistov a spevákov ZDHS a Tvorivú dielňu NOC o medzinárodnú účasť aspoň štyroch štátov EU. Pán kapelník reaguje s uznaním nadviazaním kontaktov a prísľubom na možnú spoluprácu. Verím, že bude plodná pre obe strany, vo výmene skúseností a pomoci mladým, pretože obaja vieme o čom to je.  Záverečná kapela bola svojím srdečným a zodpovedným vystúpením určite čerešničkou na torte celého festivalu, práve pre svoju bezprostrednosť, hrejivosť a mladosť vo svojom vystúpení. Vďaka priatelia za skvelý príklad práce s mladou generáciou žánra dychovej hudby.

    Festival s oslavou storočnice vzniku dychovej hudby v Hradišti skončil, ale ako by nie úplne. ľudia akosi neodchádzajú a zdržujú sa poblíž Hrnčarovanov, ktorí stojaci v známom "dychovkárskom kolečku" hrajú jednu pesničku za druhou a dávajú najavo, že hrajú s radosťou pre všetkých a aj pre seba. Skvelá atmosféra, početní diváci a hostia, to bol dnešný festival, z ktorého si všetci odnášame nezabudnuteľné zážitky, poznatky, poučenia i priateľské kontakty. Komu sa za to všetko poďakovať: Určite predovšetkým Obecnému úradu v Hradišti pod Vrátnom, Ing. Jozefovi Kerecmanovi a Hradišťanke,  moderátorovi  Ľudomilovi Kubovi, všetkým zúčastneným dychovým hudbám, zúčastneným sponzorom a určite aj euro-poslankyni Katke Neveďalovej za jej účasť a morálnu podporu tohto pekného a vydareného podujatia.  Cítili sme sa tu dobre a určite prídeme aj nabudúce.                                 Ján Jamriška predseda ZDHS a vďačný divák.

A takáto bola bezprostredná atmosféra celého festivalu. (Slniečko mi trochu robilo problémy pri niektorých fotografiách, ale výpovedná hodnota zostala)


      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                   

    

 

 

 

 

 

       

 

Generačný čas: 5018.1398391724ms, CMS system created by mr.Puetro0