Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Pozvánka - vysledky - postrehy AS ZDHS NOVOMESTSKÁ NOTA 2009 - 5. ročník - 19.9.2009

15.09.2009 - Admin

   V pripojených dokumentoch nájdete: 0. Propozície 5. ročníka AS Novomestská nota 2009 - pre pripomenutie 1. Zoznam Finálových skladieb - vybraných porotou, 2. Pozvánku na 5. ročník AS Novomestská nota a XII. festival DH okresu. 3. Harmonogram priebehu 5. ročníka AS NN 2009 a XII. festivalu DH 4. Bulletin autorskej súťaže, 5.Hlasovací lístok pre cenu diváka. Materiály sú  vo formáte PDF.

   Súťažný orchester je zložený z profesionálnych umelcov, pôsobiaci pod záštitou Združenia skladateľov dychovej hudby a vedie ho hudobný skladateľ a predseda ZSDH Peter Burica.

   Vítajte v Novom Meste nad Váhom, ktoré vďaka pochopeniu primátora mesta, mestského zastupiteľstva a neúnavného propagátora, organizátora a moderátora Ing. Ivana Trchalu dalo priestor pre vznik a pokračovanie tejto ojedinelej autorskej súťaže na Slovensku pod odborným gestorstvom Združenia dychových hudieb Slovenska a Národného osvetového centra.

P.č.  Ikona Názov dokumentu na otvorenie i stiahnutie.
 0  Propozície 5. ročníka Autorskej súťaže ZDHS " Novomestská nota 2009"
1   Zoznam Finálových skladieb súťaže - vybraných porotou
2   Pozvánka na 5. ročník AS ZDHS "Novomestská nota 2009" a XII.festival okresu.
3   Harmonogram priebehu 5. ročníka AS "Novomestská nota 2009" a XII. festivalu okresu
4   Bulletin 5. ročníka AS "Novomestská nota 2009"   -  Materiál na čítanie
  Bulletin 5. ročníka AS "Novomestská nota 2009"   -  Materiál na tlač A5
5   Hlasovací lístok pre cenu diváka. - bude rozdaný na mieste pred zahájením súťaže spolu s Bulletinom AS NN2009
6 Výsledky 5. ročníka Autorskej súťaže "Novomestská nota 2009"  - hodnotenie porotou a "Cena diváka"

     


Prinášame obrazové spravodajstvo a niekoľko postrehov z priebehu 5. ročníka AS "NOVOMESTSKÁ NOTA 2009"


    Piaty, malý jubilejný ročník podujatia, ktoré dostalo svoj stály názov "Novomestská nota"  a za jeho úspešný štart a pokračovanie, môžeme vďačiť predovšetkým pochopeniu a osobnej zainteresovanosti primátora i zastupiteľstva Nového mesta nad/ Váhom mal práve 19.9.2009 popri tradičnom jarmoku a priaznivom počasí svoje úspešné naplnenie v tomto roku v troch súťažných kategóriách, podľa vydaných propozícií. Cesta, ktorú sme nastúpili práve pred piatimi rokmi formou nadväznosti na skončenú rozhlasovú súťaž „Polka - valčík“  sa po dobu piatich rokov postupne inovovala podľa aktuálnych požiadaviek rozvoja dychovej hudby do dnešnej stabilnejšej podoby, troch kategórií skladieb pre dychovú hudbu. Sú to stabilné kategórie a to: Skladby so spevom, orchestrálne skladby všetkých foriem a kategória spracovania a aranžmánu ľudovej piesne v jej vlastnej objavnosti a citlivosti spracovania. Toto všetko sme v plnej miere mohli zažiť práve pri 5. ročníku.

    Na súťaži aj vo finálových skladbách sa objavili, okrem tradičných prispievateľov aj nové skladateľské mená, mladšej i staršej generácie. Skladateľmi a spracovateľmi, ktorých skladby sme si sme mohli vypočuť na tejto súťaži prvý raz boli: Ľubomír Krátky z Trenčína, Jozef Hepner z Kanianky, Ján Hupčík z Dolnej Súče, Miroslav Čapák  z Hornej Súče a prvý zahraničný účastník, člen združenia skladateľov dychovej hudby pán Libor Mikl, z Fryštáku.  Najlepšie z nich uspel v kategórii skladieb so spevom Ján Hupčík so skladbou na text Márie Novomestskej“ Mala som milého“. Tiež by som chcel spomenúť úspešného skladateľa staršej generácie pána Ctirada Kristína z Oravy, ktorý síce už súťažil v minulom ročníku, ale v tom dnešnom si odniesol víťazstvo v kategórii úpravy ľudovej piesne spracovaním „Dvoch goralských piesní“ zo svojho regiónu. Tiež Peter Solárik z Holíča sa po prvýkrát  presadil na súťaži svojou veľmi pôsobivou kompozíciou na vlastný text s názvom „Náš rodný kraj“, ktorú si prišiel aj sám v spoločnosti svojej manželky Jarky a Henriety Palkovičovej, spevákov svojej Májovanky zaspievať v typických záhoráckych krojoch. Pre divákov i porotu to bol zážitok a skladbu aj patrične ohodnotila. V tejto kategórii bodoval ešte známy skladateľ píšuci najviac pre DH Nadličanku Ing. Ivan Šmatlák polkou s vlastným žartovnejšie ladeným textom „Čo si počnem bez pohárka“ , ktorú interpretovali speváci z Nadličanky. V kategórii orchestrálnych skladieb sa o ceny podelili skúsení skladatelia a pravidelní účastníci súťaže, Ikov Kopáčik – tentoraz zvíťazil pomalou sólovou skladbou „S tebou“, dnes už Mgr. Jozef Baláž zo svojim intermezzom „Malá fantázia“ a Peter Burica s náročnou sólovou skladbou „FeBe polka“, komponovanou pre sólistu Františka Bečku, ktorý si ju na súťaži aj zahral.  V súťaži o cenu diváka si odniesol darčekový kôš za spracovanie ľudovej piesne „Ej zaleť biela holubienka“ Jozef Baláž, ktorý sa poďakoval divákom za ich priazeň. 

    Festivalový orchester pod záštitou ZSDH zložený s profesionálnych hudobníkov pod vedením Petra Buricu, so spevákmi Zuzanou Orságovou a Radoslavom Fuzikom, sa svojej úlohy zhostil vskutku profesionálne a celkovo 18 súťažných kompozícií naštudoval a odprezentoval bez zaváhania aj s patričnou dávkou dobrého javiskového prejavu a muzikantskej „šťavy“. 5. ročník tohto na Slovensku v súčasnej dobe ojedinelého podujatia sa skončil vo vynikajúcej atmosfére, pri množstve diváckeho zázemia, pri skvele vydarenom počasí a ani jarmočná atmosféra mu neubrala, ba zdalo sa že ho urobila ešte zaujímavejším, pre jeho vzťah k realite.

    Poďakovanie za hladký a bezproblémový priebeh patrí usporiadateľom, mestu Nové Mesto nad Váhom, jeho kultúrnemu stredisku, moderátorovi Ing. Ivanovi Trchalovi, technickej réžii Ing. Paulinu, zvukovej réžii a záznamu firmy Mikmix, nám známych Mikulecovcov, porote, organizátorom diváckej súťaže a garantovi súťaže Združeniu dychových hudieb Slovenska a jeho spolupracovníkom. V neposlednej rade však všetkým zúčastneným dychovým hudbám v programe celého dňa a všetkým zúčastneným divákom a podporovateľom podujatia. Stretneme sa opäť o dva roky a do tej doby budeme pozorovať cestu súťažných piesní a ich uplatnenie v repertoári našich dychových hudieb. Poprajme im teda úspešný štart do života a ich poslanie potešiť každého milovníka nášho žánra kdekoľvek.  Do videnia na AS“ Novomestská nota 2011“.                                            (Ján Jamriška)


     

    

    

    

    


    Tohtoročný, už 5. ročník "Novomestskej noty", sa uskutočnil 19. septembra 2009 kde inde, ako v Novom meste nad Váhom. Málokto vie, čo v sebe "Novomestská nota" skrýva a o čom vlastne je. Je to autorská súťaž, ktorá sa tento rok skladala z 3. kategórii a to: skladby so spevom, orchestrálne skladby všetkých foriem a kategória spracovania a aranžmánu ľudovej piesne v jej vlastnej objavnosti a citlivosti spracovania.

    Tento ročník sa niesol v znamení dobrej nálady, priateľských stretnutí a najmä dobrej dychovej hudby, ktorá sem prilákala veľmi veľký počet divákov, milovníkov dychovej hudby. Spoznala som tu viacerých známych aj menej známych skladateľov, ktorých som doteraz poznala len prostredníctvom ich skladieb, ktoré som hrala. Práve toto podujatie ma po prvý krát prilákalo do Nového mesta nad Váhom. Budem držať palce usporiadateľom, aby sa im budúci ročník tohto podujatia vydaril tak ako tohtoročný.            (Janka Michalková - na foto nižšie pri rozdávaní infolistov a hlasovacích lístkov)


    

    

    

    

    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    


5 ročníkov autorskej súťaže Novomestská nota

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnil už piaty ročník autorskej súťaže nových skladieb pod názvom Novomestská nota. Každé dva roky sa spolu stretávame v Novom Meste nad/Váhom, aby sme si vypočuli a uviedli do života nové skladby slovenských autorov.

Táto autorská súťaž má svojho predchodcu v rozhlasovej súťaži s názvom Takú mi zahraj. Táto súťaž nových skladieb vznikla na podnet hudobného skladateľa a redaktora Slovenského rozhlasu v Bratislave Zdenka Cóna v roku 1969. Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže, poväčšine v Trenčianskych Tepliciach, neskôr v Piešťanoch a posledný – 20.ročník sa konal počas Bratislavských slávností dychových hudieb v PKO v Bratislave v roku 1992. Veľa piesní zo súťaže Takú mi zahraj sa stali veľmi úspešné, boli hrané často vo vysielaní rozhlasu, ale hrávalo ich aj veľa dychových hudieb na festivaloch, zábavách, nahrali ich na svoje CD-čka viaceré slovenské kapely. Stačí spomenúť niektoré víťazné piesne z tejto súťaže: Takú mi hudba zahraj A. Lieskovského, Svadobný valčík Z. Cóna, Hodová polka I. Glorika, Vážne je to vážne B. Trnečku, Slovenské tango I. Bázlika, Vykrúcačky P. Zelenaya, či moje skladby V Devíne pri víne, Zuzanka žmurkni a ďalšie.

Po roku 1992 sa táto súťaž v Slovenskom rozhlase skončila a po určitej pauze sme sa ju v ZDHS pokúsili nahradiť niečím novým. V roku 2001 sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník súťaže, ktorá neskôr dostala názov Novomestská nota. Odvtedy každé dva roky odznie na tejto súťaži okolo 15 nových skladieb slovenských autorov – spievaných i orchestrálnych. Tak, ako to už býva, niektoré sú lepšie, niektoré menej vydarené. Avšak viaceré piesne z doterajších ročníkov sa „ujali“ – dychové hudby si ich zaradili do svojho repertoáru a niektoré, dá sa povedať už „zľudoveli“ – ako napr. polka Petra Buricu a Pavla Pavlecha z prvého ročníka, ktorej dali názov Zavolaj ty šuhajko. Ale aj ďalšie ocenené skladby žijú v interpretácii slovenských dychových hudieb – napr. valčík Každému M. Trautenberga, Svítila hvjezdička J. Jamrišku, polky Na podpore a Poďme chlapci I. Šmatláka, valčíky Pýtaj sa láska  a Až sa láska vráti I. Kopáčika, a veľa ďalších.

Aj v tohtoročnom piatom ročníku odznelo viacero pozoruhodných skladieb – napr. víťazný spievaný valčík P. Solárika s názvom Náš rodný kraj, či orchestrálne skladby – víťazná od I, Kopáčika s názvom S tebou, alebo skladba Jozefa Baláža s názvom Malá fantázia. Tieto dve skladby sú napr. vhodné ako povinné skladby pre budúci ročník súťaže kapiel v Lednických Rovniach v r. 2011.

Novomestská nota sa už stala neoddeliteľnou súčasťou termínového kalendára diania v dychovej hudbe na Slovensku. Veríme, že aj v budúcnosti vznikne pre túto súťažnú prehliadku veľa dobrých nových skladieb, ktoré obohatia repertoár našich dychových hudieb.

(Adam Hudec  - predseda poroty)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Generačný čas: 17.427921295166ms, CMS system created by mr.Puetro0