Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Ceny Hudobného fondu 2009

27.09.2009 - Admin

   Dňa 25. septembra 2009  sa uskutočnilo odovzdávanie šiestich výročných cien Hudobného fondu v oblastiach vážnej hudby, interpretačného umenia, muzikológie, jazzu, hudobného folklóru a dychovej hudby.  V prostredí klubu Hudobného fondu na Medenej ulici v Bratislave slávnostne odovzdali za prítomnosti rady hudobného fondu a hostí udelené ceny predseda rady prof. Vladimír Bokes a riaditeľ fondu Ing. Miloš Kocian.

   Za oblasť dychovej hudby na návrh Združenia dychových hudieb Slovenska bola udelená cena hudobného fondu "Cena Karola Pádivého" hudobnému skladateľovi, čestnému predsedovi ZDHS Mgr. Adamovi Hudecovi - za prvý slovenský cyklus 7. koncertov pre sólové dychové nástroje a veľký dychový orchester, ako jedinečný počin v oblasti slovenskej i európskej dychovej hudby.

    Mgr. Adam Hudec – sa narodil 3.11.1949 v Banskej Štiavnici. Ako 14 ročný prišiel do Bratislavy študovať na Konzervatórium (hoboj, operný spev), ktoré ukončil v roku 1971. Potom pokračoval v štúdiu na VŠMU, ktoré ukončil červeným diplomom v roku 1976. Po skončení štúdií pôsobil ako 1. hobojista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu 15 rokov a v rokoch 1975 až 1995 bol umeleckým vedúcim populárnej Malokarpatskej kapely. V roku 1990 bol spoluzakladateľom a tiež aj prvým predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska. V roku 1995 mu bola prvý krát udelená cena HF Karola Pádivého za dlhoročnú všestrannú činnosť v oblasti dychovej hudby na Slovensku. Po 7. rokoch práce v ZDHS sa stal jeho Čestným predsedom a je ním dodnes. Bol iniciátorom, organizátorom, dramaturgom a režisérom viacerých   celoštátnych podujatí dychových hudieb, je členom alebo predsedom medzinárodných porôt. Jeho tvorba je zameraná v ostatných 25. rokoch výlučne na dychovú hudbu všetkých kategórií a smerov - od úprav ľudových piesní, cez koncertné skladby virtuózneho charakteru pre rôzne sólové dychové nástroje, ktoré sú hrané v celej Európe (často boli aj ako povinné skladby na európskych šampionátoch), koncertné skladby pre veľké dychové orchestre, až po  7 trojčasťových koncertov  pre sólové dychové nástroje so sprievodom veľkého dychového orchestra, (pre sólovú flautu, klarinet, trúbku, tenor, lesný roh, pozaunu a tubu). Tieto koncerty slúžia aj ako absolventská literatúra pre študentov konzervatórií a VŠMU. Adam Hudec skomponoval alebo upravil vyše 500 skladieb, sú vydané vo vydavateľstvách na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, Slovinsku a inde. Adam Hudec je neúnavný propagátor dobrej dychovej hudby u nás a reprezentant Slovenska a slovenskej dychovej hudby v zahraničí, na mnohých medzinárodných podujatiach organizovaných CISM.

    Preto je udelenie ceny HF - Karola Pádivého v roku 2009 pre Mgr. Adama Hudeca,  za jedinečný zdokumentovaný, nahraný a do koncertného života uvedený cyklus koncertov odporúčané Združením dychových hudieb Slovenska, ale aj novovzniknutým Združením skladateľov dychovej hudby.

    Mgr. Adam Hudec bol poctený udelením tejto prestížnej ceny už po druhý krát (po prvý krát v roku 1995 - za dlhoročnú všestrannú činnosť v oblasti dychovej hudby na Slovensku).

   Aj touto cestou mu chce Združenie dychových hudieb Slovenska popriať veľa tvorivých síl do ďalších plodných rokov jeho života, pevné zdravie a spoločenské uznanie jeho neúnavnej práce pre slovenskú dychovú hudbu a jej propagáciu v Európe.     GRATULUJEME!!!                       (PZDHS)


Pre doplnenie informácie uvádzame: 1. Prehľad všetkých udelených cien HF " Cena Karola Pádivého" v rokoch 1991-2009.

                                                     2. Prehľad všetkých udelených cien HF s ich pomenovaním v roku 2009.

Ponúkame Vám niekoľko záberov z atmosféry odovzdávania tohoročných cien Hudobného fondu.


      

    

    

    

    

    

   

 

    

 

 

 

Generačný čas: 18.806934356689ms, CMS system created by mr.Puetro0