Predstavenstvo informuje

 

SLOVÁCI vo Švajčiarsku - KESANKA a MRCHANE - na 40. výročí Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

04.11.2009 - Admin

SLOVÁCI vo Švajčiarsku

Slovákov stretnete po celom svete i vo Švajčiarsku. Na oslavy 40.výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku pozvali spoluorganizátori Paul a Marta van Ooijen (Šuvadová) - bánovskú malú dychovú hudbu Kesanka so svojou ženskou humorno-speváckou skupinou Mrchane.

Oslavy sa konali 24.10. v Zürichu za účasti významných hostí zo Švajčiarska i zo Slovenska. V programe vystúpil domáci slovenský folklórny súbor Kolečko, prihovorili sa veľvyslanci oboch štátov a boli odmenení zakladatelia a hlavní aktivisti Združenia. V závere oficiálnej časti zaznela hymnická pieseň Hej, Slováci. O veselú zábavu sa potom postarala Kesanka  a humorné častušky Mrcháň. Švajčiari ich prijali s veľkým nadšením a hneď sa podujali premenovať Mrchane na Dobrane. Neuveriteľnú atmosféru vytvorili známe slovenské pesničky, ktorých silu si hosťujúce súbory uvedomili hlavne pri piesni Slovenská rodná dedina. Jej text spievaný Slovákmi v sále i na javisku vyčaril slzy dojatia v nejednom oku. Bola to silná predstava straty slovenského domova alebo túžba po rodnom kraji?  Nevedno! Ale každý, kto bol v sále, po skončení piesne túžobne stisol ruku svojho suseda tancujúceho v spoločnom kruhu alebo skončil v srdečnom objatí. Sila ľudovej piesne, u nás doma často krát podceňovanej a zaznávanej ako prežitok minulosti, v švajčiarskej ďalekej zemi vytvorila puto, ktoré zviazalo a dojímalo všetkých účastníkov zábavy. Hudba, tanec, častušky, spev pri harmonike, úsmevy, to všetko vytváralo neopakovateľné zážitky.

Program Kesanky a Mrcháň pokračoval v nedeľu dopoludnia vystúpením na svätej omši v katolíckom kostole v Hüttwilen, kde hrala Kesanka a Mrchane s nimi spievali známe sakrálne piesne. Krása slovenského kroja, hudba a spev vniesli do moderného kostola slovenskú srdečnosť a mäkkosť, o ktorej hovorili viacerí účastníci omše. Potlesk a uznanlivé úsmevy na tvárach Švajčiarov boli tou najkrajšou odmenou pre oba súbory, ktoré prežívali nezabudnuteľné pocity hlavne pri spoločnej piesni spievajúcej v nemeckom i slovenskom jazyku zároveň. V kostole neboli podstatné slová, ale harmónia ľudských hlasov a tónov dychovej hudby, a tento ich súzvuk vyvolal zimomriavky na tele. Možno to bola sila prítomného okamžiku a možno sa povetrím vznášali dušičky všetkých zosnulých Slovákov túžiacich po stretnutí s krajanmi.

Lúčenie a srdečné stisky rúk ukončili stretnutie Slovákov Švajčiarska a Slovákov z Bánova. Chvíle strávené na zábave, počas prehliadky Zürichu, na omši i na spoločnom posedení po nej budú ešte dlho v srdciach všetkých zúčastnených vyvolávať pocit radosti a vďačnosti, ktoré sa nedajú ničím zaplatiť ani kúpiť, ktoré sa dajú iba zažiť. Úprimná vďaka za tieto zážitky patrí hlavne manželom Paulovi a Marte van Ooijen a predsedovi ZDHS Jánovi Jamriškovi, ktorí pomohli Bánovským súborom nielen pri organizácii ich pobytu vo Švajčiarsku, ale zabezpečili viacero švajčiarskych uniforiem pre Bánovčanku a mnohé slovenské dychové orchestre. Na ich obetavej práci a nadšení je obdivuhodné práve to, že dokazujú mnohým ľuďom, vyhovárajúcim sa na nedostatok času či financií, že ak ide o dobrú vec, žiadna prekážka ani vzdialenosť ich snaženie nezastavili a dotiahli dobrú vec k úspešnému koncu.

Za všetku ich snahu im Kesanka a Mrchane i touto cestou ďakujú.     (Mira Kozárová)


Pozrite si pár fotopostrehov z tohto pekného podujatia.

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


    


 

Generačný čas: 18.333911895752ms, CMS system created by mr.Puetro0