Predstavenstvo informuje

 

Boli sme na 24. stretnutí priateľov dychovej hudby v Trenčíne

28.02.2012 - Admin

               Prijali sme pozvanie od organizátora 24. stretnutia priateľov dychovky, ktoré sa  uskutočnilo 24.2.2012 v EXPO Center Trenčín aj tento rok. Slávnostný úvod a otvorenie v tomto roku, ako aj v predošlých 9. ročníkoch svojim príhovorom na požiadanie organizátorov predseda ZDHS p. Ján Jamriška. Plánované bolo síce otvorenie spoločné aj s novým preberajúcim predsedom Mgr. art  Jozefom Balážom, ktorý sa však pre ochorenie, tohto stretnutia nemohol zúčastniť. Otvorenie moderovala ako aj priebežne celé podujatie v potrebnom rozsahu, šarmantná speváčka usporiadateľskej kapely p. Monika Múdra – Turiaková – manželka tenoristu tejto kapely Janka Múdreho a celá organizácia ležala na pleciach kapelníka Drietomanky Jarka Múdreho ml., ktorý mal ako vždy síce plné ruky práce, ale stále dobrú náladu, ktorú úspešne prenášal aj na hostí stretnutia.

Celú akciu už v 19,30 zahájila DH Bodovanka so svojimi sólistami a navodila tak družnú atmosféru celého podujatia. Dychové hudby, Vlčovanka, Bojnická kapela, Textilanka, nezostali nič dlžné svojimi vystúpeniami rozvíjaniu dobrej a družnej nálady celého podujatia a svojim repertoárom priam nútili účastníkov vyštartovať vždy na priestorný tanečný parket. Nový účastník tohto stretnutia Bojnická kapela aj svojim repertoárom v štýle Repete a tanečných melódií bigbandového poňatia obohatili štýl zábavy i keď aj ostatné DH predvádzali vo svojom programe aj iné rytmy pre tanec, než je polka a valčík. Záver celého podujatia obstarávala vo svojom neprekonateľnom štýle usporiadateľská dychová hudba DRIETOMANKA, ktorá pokiaľ si spomínam takto končila stretnutie už aj po mnohé predošlé ročníky. Spestrením celého podujatia bola bohatá tombola, v ktorej sa svojou cenou prezentovalo aj ZDHS.  

Je pekné stretnúť na takomto podujatí  fanúšikov a priateľov dychovej hudby aj s iných regiónov a tak sme sa mohli porozprávať aj členmi DH Minciar z Kremnice, ktorá tu bola v hojnom počte zastúpená terajším kapelníkom p. Šumichrastom, speváčkami, klarinetistom p. Žufkom, mladou bubeníčkou  Martinkou Rozenbergerovou a jej sestrou Zuzkou najmladšou speváčkou Minciara, ktorí si dobrú zábavu užívali s plným nasadením. Podujatia sa zúčastnil aj p. Jozef Burič s manželkou za Národné osvetové centrum Bratislava a p. Vladimír Zvalený  s manželkou za Trenčianske osvetové stredisko a postretnúť sme tu mohli aj bývalých dirigentov VH Trenčín p. Ludvíka Soukupa s manželkou, p. Jaroslava Kalu s manželkou a p. Antonína Maděru, ktorý v súčasnej dobe vedie DO v Novej Dubnici. Tiež členovia ďalších DH najmä z Trenčianskeho kraja boli s priebehom podujatia nadmieru spokojní a vyjadrovali to svojim uznaním.   

Na záver tejto malej informácie by som Vám chcel priblížiť túto atmosféru niekoľkými fotografiami z môjho, mobilu, ktoré sa ako tak vydarili.  Teším sa  samozrejme aj na jubilejný 25. ročník tohto vždy vydareného podujatia.              (Jaja)


  

  

  

  

  

  

  

  

Generačný čas: 14.035940170288ms, CMS system created by mr.Puetro0