Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Krajská súťaž DDH Bojnice

10.05.2012 - Admin

 

V nedeľu 6.5.2012 sa uskutočnila v Bojniciach krajská súťaž detských dychových orchestrov. Usporiadateľmi boli ZUŠ Bojnice, Mesto Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice a Združenie dychových hudieb Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 5 detských dychových orchestrov:

DDH Maguranček zo ZUŠ Bojnice – vedúcou súboru je Denisa Javorková

DDH Brodzany – pracuje pri obecnom úrade v Brodzanoch – okres Partizánske. Vedúcou súboru je Mária Súľovská

DDH Františka Hečku z Dolnej Súče, ktorá pracuje pri obecnom úrade v Dolnej Súči a ZUŠ Nemšová. Vedúcim súboru je Vladimír Vavro

DDH Hradišťanka pracuje pri SZUŠ Akord Hradište – vedúcim súboru je riaditeľ školy Vratislav Skaličan spolu s Karolom Podoliakom

DDH Maguranka Junior pracuje pri ZUŠ Bojnice. Vedúcim orchestra je Peter Bilický. Dirigujú :Stanislav Mokrý a Jozef Baláž

 

Hosťom festivalu bola  DH Nadličanka s kapelníkom Júliusom Pauličkom – čerstvý víťaz Celoslovenskej súťaže malých dychových hudieb v Lednických Rovniach v roku 2011.

 

Do poroty zasadli:

Mgr.Michal Galovec – dirigent , hudobný skladateľ , bývalá pedagóg VŠMU a Konzervatória v Bratislave

Ing. Ivan Šmatlák – hudobný skladateľ

Bohuslav Richter  - skúsený pedagóg

Martin Žídek – profesionálny hudobník a pedagóg hry na pozaune na Konzervatóriu v Žiline

  

Výsledky súťaže:

Zlaté pásmo - Cum laude - DDH Maguranka Junior – 95,5 B
Zlaté pásmo -DDH Hradišťanka 89,75 B
Zlaté pásmo - DDH F. Hečku Dolná Súča 87,5 B
Zlaté pásmo - DDH Brodzany 86,25 B
Strieborné pásmo - DDH Maguranček 73,25 B
Porota ocenila aj množstvo sólistov spevákov a inštrumentalistov zo všetkých orchestrov.

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac foto TU 

 

 

 

Generačný čas: 13.195037841797ms, CMS system created by mr.Puetro0