Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

V Trenčianskom kraji súťažili malé dychové hudby na Memoriáli Jozefa Baroša

12.06.2012 - Admin

V nedeľu 10. júna 2012 sa v obci Horný Lieskov konala Krajská súťaž malých dychových hudieb Trenčianskeho kraja. Aby bola súťaž čo najspravodlivejšia, poradie v ktorom DH súťažili sa určovalo žrebovaním. Súťaže sa zúčastnili štyri dychové hudby v tomto poradí: domáca Lieskovanka, Považská Veselka z Plevníka, Bojnická kapela z Bojníc a Mladík z Hornej Súče. O dôstojný priebeh a usporiadanie celej súťaže sa postaralo Považské osvetové stredisko ako vyhlasovateľ, DH Lieskovanka a obec Horný Lieskov. Súťažiace dychové hudby hodnotila odborná porota v zložení: predseda Mgr. art. Jozef Baláž – výkonný predseda ZDHS, hudobný skladateľ a pedagóg Mgr. Michal Galovec – dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg a Peter Murgaš – pedagóg ZUŠ.

Príhovor starostu obce Horný Lieskov Ing. Andreja Tordu, ktorý je aj hráčom na baskrídlovke v Lieskovanke, otvoril popoludnie plné dobrej dychovej hudby v súťažnom kolotoči dobre pripravených malých dychových hudieb Trenčianskeho kraja. Tieto predvádzali svoje súťažné programy so záujmom a zanietením aj so svojimi sólistami inštrumentalistami a spevákmi. K dobrým výkonom napomáhalo aj tento raz veľmi solídne ozvučenie celého podujatia a využitie mikroportov hlavne pri sólistických výkonoch. Za milé prekvapenie súťaže možno považovať vystúpenie mladučkej dychovej hudby s vekovým priemerom iba 15 rokov ale s výkonom určite priemerom dospelých, ktorá si dala aj priliehavý názov MLADÍK a prišla za odborného dozoru p. Viliama Chovanca a Miroslava Čapáka z Hornej Súče. Domáca Lieskovanka uviedla s úspechom svoje mladé speváčky Gabiku a Moniku zhodou okolností sú aj dcérami kapelníka a dala priestor ocenenému nestorovi dychovej hudby na Hornom Považí, 82 ročnému p. Rudolfovi Pagáčovi z Púchova na dirigentské účinkovanie v Slováckom tanci č.4 od Václava Maňasa. V Považskej veselke sa predviedol v sóle na trombóne kapelník Peter Juris  a Bojnická kapela zaujala najmä zaradením charakteristickej skladby A. W. Ketelbeya   „Na perzskom trhu“  do svojho súťažného repertoáru a celkovo presvedčivým koncertným výkonom.

Po skončení súťaže v čase keď sa odborná porota radila a usporiadala aj krátky hodnotiaci seminár, vystúpila ako hosť dychová hudba Mošteňanka. Táto vo svojom koncertnejšom vystúpení na začiatku predviedla nové kompozície a aranžmány ľudových piesní, ktoré vznikli ako výsledok práce jednotlivých absolventov seminára pre začínajúcich skladateľov. Tento seminár organizovalo po dobu dvoch rokov Považské osvetové stredisko a jeho lektorom bol hudobný skladateľ a dirigent Karol Miškovský. Mošteňanka, ktorej je p. Miškovský aj dirigentom sa podujala tieto práce pripraviť a vo svojom vystúpení predviesť zúčastneným divákom. Predstavila tak  napr. skladbu Neviem, neviem, kapelníka Lieskovanky – Lacka Košúta, ale aj skladbu Kšeftárska trubkára Považskej veselky Michala Vrábela a skladby a úpravy ďalších seminaristov. Po vyhlásení výsledkov súťaže, jej laureáta s právom na postup do celoštátneho kola 2013 v Lednických Rovniach, odovzdaní diplomov za získané pásma a odovzdania osobitných ocenení poroty pokračovalo podujatie voľnou zábavou s tancom pri DH Mošteňanka a Liskovanka, ktoré sa takto striedali až do 21 hod.

Na celom podujatí nechýbali pečené klobásky, čapované pivo, kofola, tiež hračky pre šantiace deti a hlavne dobrá nálada. Napriek nie príliš peknému počasiu a hroziacej búrke, ktorá sa však nedostavila asi aj preto, že všetky kapely ju svojimi výbornými výkonmi nekompromisne odháňali, ľudia prekvapili svojou účasťou a veľká návštevnosť milo prekvapila aj samotných organizátorov tohto podujatia.

Na tomto podujatí bol ocenený Národným osvetovým centrom a Združením dychových hudieb Slovenska aj rodák z Nosíc z Horného Považia, dlhoročný pedagóg a dirigent viacerých dychových hudieb vo svojom regióne pán Rudolf Pagáč. Generálny riaditeľ národného osvetového centra mu udelil svoju poctu za dlhoročné aktívny rozvoj dychovej hudby a výchovu mladej generácie. Združenie dychových hudieb Slovenska uznesením svojho predstavenstva udelilo menovanému pamätnú plaketu k 20. výročiu vzniku, za celoživotné obetavé úsilie a úspešné roky práce pre dychovú hudbu na Slovensku, knihu ČP ZDHS Adama Hudeca „To bola Malokarpatská kapela“  a vecný dar v podobe skla. Tieto ocenenia mu odovzdali Ján Jamriška za NOC a Jozef Baláž za ZDHS s úprimnou gratuláciou.

Laureátom celej súťaže sa stala DH Bojnická kapela. Výsledky celej súťaže a ostatné ocenenia si môžete pozrieť nižšie v prehľade výsledkov od poroty súťaže. Všetkým súťažiacim gratulujeme, ďakujeme za perfektné výkony, obecenstvu za skvelú atmosféru podujatia a usporiadateľom za vytvorenie výborných podmienok pre súťaž aj zábavu. Veríme, že takto o dva roky sa opäť stretneme v hojnom počte a dobrej nálade práve v Hornom Lieskove.

Pri tejto príležitosti mi nedalo a trochu som vyspovedala prítomných kapelníkov:

Ladislav Košút – DH Lieskovanka z Horného Lieskova

„Na súťaž sme sa pripravovali asi tri mesiace. Skúšky sme mávali raz do týždňa. Repertoár som vyberal ja za porady a pomoci členov kapely a pri niekoľkých skúškach nám bol pomôcť aj Janko Jamriška, hlavne s povinnou skladbou, ktorá je jeho dielom. Ako spoluorganizátor som veľmi spokojný s priebehom celej súťaže a predovšetkým s kvalitou jednotlivých kapiel. Taktiež ma prekvapila veľká účasť, je tu okolo 300 ľudí. Do budúcna chceme stále napredovať v tom čo sme začali. 15. júla chystáme Dychfest v Hornom Lieskove. Zhodou okolností to vychádza na moje narodeniny. Zúčastnení sa môžu tešiť napr. na koncert a zábavu z DH Túfaranka. Aj týmto pozývame všetkých muzikantov zo širokého okolia.“

Peter Juris – DH Považská Veselka z Plevníka

„Sme pomerne mladá kapela, ktorá vznikla len v máji minulého roku. Od začiatku pracujeme na novom rôznom repertoári. Na súťaž sme sa pripravovali asi 2 mesiace. Skúšky sme mávali 1x do týždňa. Tu sa nám hralo celkom fajn. Bola to vlastne naša premiéra na krajskej súťažnej prehliadke dychových hudieb a veľká skúsenosť. Myslím že sme podali výkon za ktorý sa nemusíme hanbiť. Verím že skúsenosti a ceny ktoré sme získali nás budú motivovať k ešte lepšej a intenzívnejšej práci. Teraz nás čaká príprava repertoáru na naše prvé CD ktoré by sme chceli ak Boh dá v lete nahrať a vydať.“

Vladimír Chovanec a Miroslav Čapák  – DH Mladík z Hornej Súče

„Na súťaž sme sa pripravovali asi tri – štyri mesiace. Nebola to len príprava na súťaž, hrali sme aj iný repertoár. Skúšky mávame dva krát do týždňa. Naša kapela vznikla v roku 2008, založili sme aj vlastnú internetovú stránku. Zúčastnili sme sa množstva festivalov na Slovensku ale aj v zahraničí - v Čechách, Poľku a inde. Minulý rok sme vyhrali štyri ceny na medzinárodnej súťaži „Dychovky v Preši“ v Pezinku. Tento rok sa opäť chystáme do Poľska. Ďalej pripravujeme vystúpenia a koncerty prevažne na Morave a na Slovensku. Táto súťaž sa nám páčila. Bola tu dobrá konkurencia. Pred nami išla dobrá kapela, ktorá nás povzbudila k lepšiemu výkonu. Sme mládežnícka kapela, náš vekový priemer je 15 rokov a súťažili sme vlastne s dospeláckymi kapelami.“

Marek Flimel - Bojnická kapela z Bojníc

„Na súťaž sme sa pripravovali asi dva mesiace. Skúšky sme mávali jeden krát do týždňa. S našim výkonom na súťaži sme spokojní. Myslím si, že sme to celkom dobre zvládli. Dúfam, že ľudia, ktorí prišli boli spokojní. Je ich tu veľa a to je základ. Bojnická kapela vznikla v roku 1998, kedy sa pretransformovala z požiarnickej dychovky Požiarnik. Je nás 15 muzikantov, koncertujeme doma aj v zahraničí. Do budúcna pripravujeme štvrté CD a robiť radosť ľuďom aspoň tak, ako robíme doteraz. A samozrejme účasť na ďalších súťažiach a festivaloch.“

Mária Michálková – redaktorka INFO ZDHS

 

 Výsledky

Krajskej súťaže malých dychových hudieb TN kraja dňa 10.6.2012 v Hornom Lieskove
Usporiadatelia súťaže: Považské osvetové stredisko, Obec Horný Lieskov a DH Lieskovanka.

Ocenenia v pásmach podľa reglementu CISM
DH Bojnická kapela z Bojníc - Zlaté pásmo cum laude  -  92,33 bodov – laureát súťaže
DH Považská veselka z Plevníka - Zlaté pásmo  - 87 bodov
DH Madík z Hornej Súče -  Zlaté pásmo - 86 bodov
DH Lieskovanka z Horného Lieskova -  Zlaté pásmo - 82,66 bodov
Osobitné ocenenia udelené porotou
DH Lieskovanka - za výbornú interpretáciu skladby Slovácky tanec č.4
Vladimír Chovanec - dirigent DH Mladík - za prínos pri výchove mladej generácie
M. Čapáková a B. Chovancová klarinetistky z DH Mladík za pozoruhodný sólisticky výkon
DH Považská veselka za najlepšiu dramaturgiu programu

 Právo na postup do celoštátneho kola súťaže a prehliadky MDH V L. Rovniach v roku 2013.
DH Bojnická kapela z Bojníc - Zlaté pásmo cum laude  -  92,33 bodov – laureát súťaže


Ocenenia udelila porota na základe propozícií súťaže, v súlade s pravidlami CISM v zložení:
Mgr. art. Jozef Baláž – predseda, Mgr. Michal Galovec – člen, Peter Murgaš - člen


Atmosféra podujatia vo fotografiách z mobilu:

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Generačný čas: 13.882160186768ms, CMS system created by mr.Puetro0