Predstavenstvo informuje

 

Navštívili sme Zoborské slávnosti dychovej hudby 2012 vo Veľkom Lapáši

03.07.2012 - Admin

Je pekná svätojánska nedeľa a my sme sa vydali za plného obsadenia auta z Považskej Bystrice za kultúrou k našim priateľom do Nitrianskeho kraja. V aute sa nachádzajú samí mladí ľudia iba ja sa už blížim k mládežníckym rokom z tej druhej strany a hlavne v spomienkach na predchádzajúce roky tohto podujatia. Festival Zoborské slávnosti, ktorý má vo Veľkom Lapáši svoju dlhoročnú tradíciu organizuje od jeho začiatkov, krajský predseda ZDHS p. Miroslav Polčík, ako jeho riaditeľ a Dychová hudba Lapášanka, spolu s obcou Veľký Lapáš. Tentoraz sa koná toto podujatie aj so záštitou našej  europoslankyne Kataríny Neveďalovej, ktorá má k dychovej hudbe i folklóru srdečný vzťah, berie ich aj ako svoje poslanie a Nitriansky kraj je jej obzvlášť blízky, pretože tu v Čeľadiciach má aj svoje korene. Naša Katka, ako ju zvykneme aj nazývať,  podporila svojou účasťou už niekoľko takýchto festivalov v rôznych krajoch Slovenska. Aj keď je najmladšou poslankyňou európskeho parlamentu, svojou obetavosťou a prácou v kultúrnej komisii v Bruseli prispieva k udržiavaniu a rozvoji ľudových a národných tradícií najmä u nás, ale tiež aj v štátoch európskej únie. Tento postoj nás môže ako fanúšikov dychovej hudby a členov ZDHS iba hriať pri srdiečku s pocitom, že sú ešte ľudia, ktorí nezabúdajú na potrebu nášho žánra v živote a najmä pri výchove mladej generácie.

Festival zahajuje Svätojurská kapela, ktorá zastupuje Bratislavský kraj a pre smädných členov ostatných kapiel priniesla aj pozornosť v podobe špeciálneho kvasinkového piva vyrábaného priamo vo Svätom Jure a ešte k tomu aj mníchmi. Chutilo výborne. Kapela s dobre pripraveným repertoárom má u obecenstva úspech. V produkciách pokračujú ďalej kapely z regiónu Nitry a to Zálužanka z neďalekého Veľkého Zálužia, Hostianka z Hostí, Veselá kapela z juhu Kraja z Komárna, ktoré s úspechom rozdávajú divákom úsmevy a dobrú náladu vo svojich piesňach pri samostatných vystúpeniach. Pozorujeme prílev mladých ľudí do kapiel a môžeme tiež konštatovať, že úroveň sa postupne zlepšuje, za čo sa potreba určite poďakovať všetkým, ktorí sa prišli na festival ukázať a dať na vedomie, že dychová hudba žije a je si vedomá svojho poslania. Pred vystúpením hosťa festivalu, ktorým je výborná dychová hudba Križovianka z Trnavského kraja samozrejme prichádza na javisko domáca dychová hudba Lapášanka so svojim starostlivo pripraveným programom, v ktorom je ako perlička zakomponované aj spevácke vystúpenie našej europoslankyne Katky, ktorá spieva spolu so spevákmi Lapášanky a treba povedať, že veľmi dobre.

V priebehu vystúpenia Lapášanky nastal aj čas na odovzdanie ocenení, pre ktoré sme sem okrem iného prišli. Za Združenie dychových hudieb Slovenska odovzdávam ocenenie v podobe pamätných plakiet k 20. výročiu vzniku ZDHS a to p. Márii Gughovej za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a podporu dychovej hudby Lapášanka, p. Michalovi Vindišovi pri príležitosti jeho jubilejnej 50-tky za dlhoročnú obetavú prácu pre dychovú hudbu Zálužanka, p. Miroslavovi Polčíkovi – za dlhoročnú obetavú prácu pre ZDHS Nitrianskeho kraja, ZOBORSKÉ SLÁVNOSTI a DH Lapášanku. No a nakoniec Kataríne Neveďalovej – našej mladej europoslankyni za obetavý osobný záujem o rozvoj tradícií a podporu dychovej hudby na Slovensku. Okrem plakety si všetci ocenení odnášajú aj knihu „To bola Malokarpatská kapela„ autora Adama Hudeca aj s osobným venovaním. Po oceneniach ZDHS prichádza riaditeľ sekcie osvetovej činnosti Národného osvetového centra p. Jozef Burič, ktorý si aj cez svoju zaneprázdnenosť účasťou na celoštátnom podujatí našiel trochu času, aby mohol osobne odovzdať pocty Generálneho riaditeľa NOC dvom osobnostiam dychovej hudby a to p. Ladislavovi Dudovi  z DH Lapášanka za úspešné rozvíjanie tradície dychovej hudby v obci Veľký Lapáš a dlhoročnú príkladnú reprezentáciu doma i v zahraničí a p. Dušanovi Palackovi – pedagógovi a dirigentovi za zanietené  rozvíjanie tradície dychovej hudby v Nitrianskom kraji, dlhoročnú výchovu mladej generácie a príkladnú reprezentáciu doma i v zahraničí. Všetkým odmeneným aj touto cestou chceme popriať veľa zdravia a ďalších osobných úspechov a spoločenského uznania ich práce pre dychovú hudbu na Slovensku.

            Záver celého podujatia patril už spomínanému hosťovi Zoborských slávností DH Križovianka z Trnavského kraja, ktorá vo svojom profesionálnom vystúpení ukázala stále sa zlepšujúcu úroveň nášho žánra na Slovensku a zožala u divákov zaslúžený obdiv a potlesky.

            Podujatie na ktoré môže byť rozhodne obec Veľký Lapáš aj so svojim starostom hrdá sa vydarilo. Organizátori zaistili aj ochranu proti prudkému slnku, dostatok občerstvenia aj účasť a prezentáciu ďalších spolkov z obce, nedá sa mi nespomenúť Vinársky spolok so svojou koštovkou dobrého vínka z domácej produkcie a ďalších. Tiež bývalá členka DH Lapášanka a teraz už dlhšie majiteľka pohostinského zariadenia, „U Bosorky“  ktoré je vlastne na druhej strane cesty sa vzorne postarala o spokojnosť účastníkov celého podujatia. Taktiež samozrejme hlavný organizátor tejto akcie DH Lapášanka sa prezentoval aj prostredníctvom svojich manželiek a blízkych o malé srdečné pohostenie dychoviek a hostí a ich pomoc bolo na podujatí aj vidieť a cítiť.

            My sme však tiež prišli na Zoborské slávnosti aj s cieľom sa porozprávať s našou europoslankyňou Katkou Neveďalovou o čom inom než o tom, ako zlepšiť postupne podmienky pre rozvoj dychovej hudby i folklóru na Slovensku, ako kultúrneho dedičstva, udržať a rozvíjať ich v súčasnej situácii v celej EU.  Tiež sme ju pri tejto príležitosti požiadali o záštitu nad 20. jubilejným ročníkom „Dychfestu ZDHS-2012“ konaného 18 -19.augusta v kaštieli v Dolnej Krupej. Toto nám prisľúbila aj s účasťou pri otvorení tohto vrcholného podujatia ZDHS. Tiež bola ochotná našej redaktorke Majke Michálkovéj pre náš časopis INFO ZDHS poskytnúť malý neformálny rozhovor v podobe niekoľkých odpovedí na položené otázky. Po autorizovaní / čo v takomto prípade považujeme za nutné/ Vám ho prinesieme aj v tomto príspevku okrem už spomínaného časopisu.

Stretnúť na takomto festivale, akým sú „Zoborské slávnosti dychovej hudby vo Veľkom Lapáši“ našu najmladšiu poslankyňu Európskeho parlamentu, je určite zaujímavé a nie tak úplne všedné, a tak sme využili prítomnosť Kataríny Neveďalovej a jej ochotu odpovedať nám pre náš časopis INFO ZDHS na niekoľko prostých otázok. Tu Vám prinášame jej malú úprimnú spoveď. Teší nás určite pri srdiečku, že naša dychovka má priazeň a zastanie aj v Bruseli.
Ako ste sa dostali k dychovej hudbe?
„Ja som spievala vlastne odmalička, ani si nepamätám presne odkedy. Keď som bola malé dieťa, spievala som na rôznych súťažiach folklór a keďže u nás v dedine bola dychovka, postupne som začala spievať s ňou. Bohužiaľ, teraz už na to nemám toľko času.“
Prečo ste sa rozhodli podporiť práve tento festival?
„Pretože ja pochádzam z neďalekej obce Čeľadice. Lapáš bol vždy pre nás symbolom stretávania sa dychových hudieb a vždy tu bola veľmi vysoká úroveň dychoviek, ktoré sem prišli. Bolo to pre mňa prirodzené, že som sa ich rozhodla podporiť, keď ma oslovili.“
Čo pre vás znamená dychová hudba v bežnom živote?
„Počúvam dychovku, rada si kupujem rôzne CD. Vždy mi to hrá v aute. Som človek, ktorý okolo seba potrebuje mať stále nejakú hudbu a nie ticho. Ľudovú hudbu mám veľmi rada. Je to naozaj krásna tradícia, ktorú by sme mali určite zachovávať aj pre mladšie generácie. Som veľmi rada, že stále je, síce nie veľký, ale aspoň nejaký počet mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať dychovej a ľudovej hudbe, čiže stále máme tú ďalšiu generáciu. Len je potrebné ju podporovať, aby nám nezanikla.“
Čo chystáte do budúcna v oblasti dychovej hudby?
„Tento rok máme ešte Festival Dychových hudieb v Dolnej Krupej, takže tam sa určite chystám v auguste, a okrem toho uvidíme, keď ma nejaká dychovka pozve, tak veľmi rada ich prídem podporiť a vystúpiť.“
Veľmi pekne Vám, Katka, ďakujem za rozhovor a prajem, aby Vám Váš elán a snaha podporiť náš žáner, ktorému mnohí vravia „menšinový“, vydržala ešte dlhé roky, ako aj Vaše zotrvanie v europarlamente.
                                                                                                                                            Zhovárala sa Mária Michálková – redaktorka INFO ZDHS

            Vrátili sme sa s podujatia síce trochu neskôr, ale s dobrým pocitom, že sme svedkami zmysluplnej a dobre pripravenej akcie vďaka osobnej iniciatíve nás samých, v podobe spolkov dychových hudieb a nadšencov v Nitianskom kraji. Môžeme sa teda určite tešiť na vždy dobre pripravené podujatie Zoborských slávností aj na budúci rok 2013.    

                                                                                              redaktori Ján Jamriška a Majka Michálková


Pár fotopostrehov z atmosféry podujatia:

                             

 

 

Generačný čas: 13.775110244751ms, CMS system created by mr.Puetro0