Predstavenstvo informuje

 

V Tvrdošíne sa pri 7. ročníku festivalu "fordych 2012" konala aj súťaž MDH žilinského kraja.

29.07.2012 - Admin

   Typická oravská zima nás privítala v strede leta 22. júla v Tvrdošíne na VII. Ročníku festivalu malých dychových hudieb fordych Tvrdošín 2012. Festival bol spojený s „Krajskou súťažou a prehliadkou malých dychových hudieb žilinského kraja“ s postupom na celoštátnu súťaž v Lednických Rovniach, ktorá sa bude konať v roku 2013. Organizátormi tohto podujatia, ktoré sa nekonalo pravidelne v kraji už niekoľko rokov, boli z vlastnej iniciatívy: mesto Tvrdošín, DH Tvrdošanka a ZDHS žilinského kraja.
   Súťaže sa zúčastnilo celkom 5 MDH, čo je na tento kraj celkom slušný počet, kedže napr. v trenčianskom kraji na počet dychových hudieb silnejšom iba 4 dychové hudby. Súťažilo sa v tomto určenom poradí: DH Tvrdošanka z Tvrdošína, DH Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta, DH Senioranka zo Žiliny, DH Fatranka zo Žiliny a Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš. Do poroty zasadli: hudobný skladateľ a súčasný výkonný tajomník ZDHS Ján Jamriška, pedagóg a dirigent orchestra ZUŠ v Považskej Bystrici Marián Belobrad a pedagóg na ZUŠ v Námestove Martin Namislowský. Za povinné skladby boli zvolené: svižná Yes-polka autorov Miroslava Iršu a Jána Jamrišku a pokojnejší susedský valčík mladého slovenského skladateľa Petra Buricu Modlitba pre mamičku. Celé podujatie otvoril príhovorom primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško, ktorý podporuje aj svojou účasťou tento festival od jeho vzniku a v roku 2008 podporil aj 17. ročník Dychfestu ZDHS spolu s medzinárodným seminárom k 100_ročnici narodenia Karola Pádivého.
   V podaní prvej súťažiacej kapely Tvrdošanky sme si mohli okrem povinnej Yes-polky vypočuť valčík Na záhumní, swing polku Jaj Zuzka Zuzička, známu populárnu skladbu Nočné ruže, Klarinetový Galop Pavla Šianského v podaní sólistov klarinetistov Tvrdošanky, a ako čerešničku na torte skladbu Jozefa Šuleca Veje Vetrík veje zaspievanú 6 ročnou kapelníkovou dcérou Zuzkou Kolejákovou. Celé vystúpenie Tvrdošanky vkusne moderovali jej speváci. Tvrdošanka bola poctená aj Cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby, Ďalej jej sólisti Anička Brezániová a Juraj Kalma Cenou za pozoruhodný inštrumentálny výkon a taktiež malá nádejná Zuzka Kolejáková si odniesla Cenu za pozoruhodný spevácky výkon.
   Druhá sa predstavila Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta na čele s kapelníkom Štefanom Zábojníkom. Súťažili s polkou Zdeňka Gurského Jarní písnička, valčíkom Alexandra Vaneka Pod naším okénkem, povinnou Yes-polkou, známymi populárnymi skladbami Sladké mámení a La Paloma, a záver tvorila polka Bohuslava Smišovského Měšťanská hospůdka. Mladá kapela z Kysúc podala veľmi slušný výkon i keď bolo cítiť trochu trémy. Kapelníkovi Štefanovi Zábojníkovi bola porotou udelená Cena za dlhodobú úspešnú prácu s mládežou.
   DH Senioranka zložená zo seniorov hrajúcich predovšetkým pre vlastné potešenie sa predstavila ako tretia. Napriek veku týchto nadšených ľudí pre hudbu sa medzi súťažiacimi kapelami nestratili a vhodne reprezentovali dychový žáner. V ich podaní si diváci a porotcovia mohli vypočuť napr. skladbu Neni lepšie ako z jara v spracovaní Jozefa Dedíka, tango V zelenom údolí v spracovaní svojho krídlováka Mariana Turčániho, moravskú polku Falešná novina s textom Anny Žilkovej, druhú z povinných skladieb Modlitba pre mamičku, a zaujímavú vlastnú skladbu Karola Kašíka v aranžmáne Adama Hudeca s názvom Pod nebom najkrajšia, ktorú porota aj ohodnotila Cenou za objavné predvedenie skladby slovenského autora.
   Ďalšou žilinskou dychovou hudbou bola známa už 30. ročná Fatranka. Kapelník Mgr. Martin Oboňa, ktorý je profesorom na žilinskom konzervatóriu, tak ako jeho predchodca profesor Pavol Bienik, celé vystúpenie Fatranky, okrem prípravy, vtipne a umne sám moderoval. Okrem povinnej Yes-polky zaznela, Potôčik žblnkavý z najnovšieho CD Fatranky, valčík Nepískaj nevolaj Jozefa Baláža, populárna pieseň Lady karneval, kde sa na Karla Gota úspešne zahral spevák Fatranky Štefan Belák, za čo ho porota ohodnotila Cenou za pozoruhodný spevácky výkon. Záver sa niesol v duchu ľudovej polky Mal som píšťalôčku v aranžmáne Antona Martináka.
   Ako posledný súťažiaci sa predstavil MDO Liptovký Mikuláš. Súťažil so skladbami blízkymi ich naturelu, nakoľko je to orchester pokročilých muzikantských seniorov a skladby Karola Elberta Jediný pohľad tvoj, známa Hradeckého Swing polka, či klasický valčík Františka Maňasa Král bálov im sedia. Tiež však ich speváčka pani Alena Vozáriková uspela v ľudovej piesni Zaleť sokol.... Okrem povinnej skladby Yes-polky tvorila záver ľudová polka Včera u studánky. Orchester, ktorý hral aj s dvomi saxofónmi priniesol niektoré zaujímavé farby zvuku a tak obohatil aj svoje vystúpenie. Okrem toho mu porota udelila Cenu za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu.
   Po vystúpení súťažiacich kapiel pokračoval program a zábava v podaní dlhoročného priateľa Tvrdošanky, poľskej kapely Parafiálna Deta Orkiestra z Laskowa a po nich nasledoval ďalší hosť programu Sebedražská kapela, ktorá divákov zabávala až do neskorých večerných hodín a dokonca dokázala svojou hrou prilákať aj tak dlho očakávané slniečko.
   Pri vyhodnotení porotou pred záverom vystúpenia Sebedražskej kapely, boli udelené súťažné pásma podľa reglementu CISM, ktoré nájdete v priloženej Výsledkovej listine súťaže a v osobitných cenách poroty.
   Laureátom súťaže sa stala DH FATRANKA, ktorá získala Zlaté pásmo Cum laude s právom postupu a reprezentácie žilinského kraja na Celoštátnej súťaži a prehliadke MDH v Lednických Rovniach v roku 2013. Za prípadného náhradníka na účasť v tejto súťaži bola porotou vybraná MDH Tvrdošanka. Podľa záverov poroty, súťaž v žilinskom kraji sa vyznačovala veľmi slušnou umeleckou úrovňou o čom svedčí aj zaradenie súťažiacich do strieborného, zlatého a zlatého pásma cum laude. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme.
                                                                                                                                                                                           Mária Michálková – redaktorka INFO ZDHS

  Plagát súťaže a 7. fordychu Tvrdošín          Výsledková listina krajskej súťaže a prehliadky v pásmach         Osobitné ocenenia poroty na súťaži


Teraz niekoľko najzaujímavejších fotopostrehov z podujatia ako galéria súťaže.

                                                                                            

                                

 

 

 

Generačný čas: 15.923976898193ms, CMS system created by mr.Puetro0