Predstavenstvo informuje

 

Dychfest ZDHS 2012

24.08.2012 - Admin

Celé podujatie sa začalo v sobotu 18. augusta 2012 pred obecným úradom v Dolnej Krupej, kde sa konali krátke upútavkové koncerty. Predstavili sa DH Šúrovanka, Považská veselkaVlčovanka. Od obecného úradu sa potom zahájil slávnostný pochod zúčastnených DH, spolu s prizerajúcimi sa divákmi na nádvorie kaštieľa.

Okolo 18h celé podujatie slávnostne otvorila moderátorka Marta Komarová, ktorá so šarmom jej vlastným moderovala obidva dni Dychfestu. Zahájila prvý sobotný galaprogram a na pódiu privítala vzácnych hostí: starostu obce Dolná Krupá Teofila Mihaloviča, zástupkyňu za Hudobné múzeum p. Bugalovú, riaditeľa sekcie osvetovej činnosti NOC p. Jozefa Buriča, predsedu trnavského kraja ZDHS p. Vladimíra Pavloviča a tajomníka ZDHS p. Jána Jamrišku. Po príhovore starostu obce Dolná Krupá sa na pódiu predstavili prví účinkujúci, spevácka skupina „Krupanskí črpáci“ pod vedením p. Augustína Šalgoviča a umeleckého vedúceho p. Františka Sekeru.

No a keďže dychovka nie je len záležitosťou staršej generácie ale stále má čo povedať aj tým mladšie narodeným, po Krupanských črpákoch dostal slovo „Dychový orchester mladých talentov“, zložený z mladých ľudí celého Slovenska. O tomto orchestri sme vás už informovali v aktualitách ZDHS nižšie. Orchester zložil, na podujatie pripravil a celý čas viedol a usmerňoval p. Ján Jamriška. Program týchto mladých sólistov inštrumentalistov zahájil pred 12. rokmi práve ON. Od tej doby sa žiadny Dychfest ZDHS nezaobišiel bez nich. Po vystúpení DOMT dostali členovia pamätné listy a zároveň bola ocenená najvyššou cenou NOC, medailou Daniela Gabriela Licharda DH Kodurka z Košíc pri príležitosti 40. výročia ich vzniku. Predsedom spolku DH Kodurka je Ján Garančovský a umeleckým vedúcim a dirigentom Peter Schürger. Ocenenie prevzal manažér orchestra p. Gálik, ktorý priblížil poslucháčom 40 rokov KOdurky a za ocenenie sa poďakoval.

A ako by to bolo, keby po oficiálnom odovzdávaní ocenení a pamätných listov nenasledoval kúsok humoru? Ten divákom tento rok priniesol Strýco Lajoš – Ludvik Halák z Nového Mesta nad Váhom.

Po humoristovi moderátorka privítala na pódiu „DH Šúrovanku zo Šúroviec“. Táto DH vznikla z iniciatívy terajšieho kapelníka Vladimíra Pavloviča a prevažne v trnavskom kraji pôsobí už 21 rokov.Na Dychfreste v Dolnej Krupej však vystúpila vo svojej premiére.

Po Šúrovanke a opätovnom vystúpení Strýca Lajoša prišla na rad nová DH reprezentujúca horné Považie – „DH Považská veselka z Plevníka“. Kapelníkom tejto DH je mladý nádejný študent konzervatória, barytónista a trombónista Peter Juris. Títo mladí ľudia boli zárukou dobrých umeleckých výkonov o čom svedčí aj fakt, že na súťaži malých dychových hudieb trenčianskeho kraja získali zlaté pásmo.

Pred vystúpením poslednej DH v sobotnom galaprograme boli ešte udelené predstavenstvom ZDHS dve významné ocenenia: Cena ZDHS pre jednotlivca za rok 2012 pánovi Pavlovi PAVLECHOVI, hudobnému skladateľovi, textárovi a spevákovi, pri príležitosti životného jubilea 60. rokov, za dlhodobú aktívnu umeleckú a skladateľský prácu v DH Vlčovanka a zanietenú podporu DH v Trenčianskom kraji. Druhý ocenený bol Ing. Peter ŠVAJDA. Kapelník Vlčovanky, hudobný skladateľ, aranžér, úspešný účastník autorskej súťaže „Novomestská nota“ a organizátor podujatí s dychovou hudbou vo svojom regióne. Dostal pamätnú plaketu ZDHS za dlhoročnú skladateľskú a organizačnú prácu, vedenie DH Vlčovanka a organizáciu podujatí v Trenčianskom kraji.

Po odovzdaní ocenení bola už na pódiu pripravená DH oceneného kapelníka „DH Vlčovanka z Hornej Súče“. Vďaka umeleckému vedúcemu Dušanovi Stehlíkovi, ktorého syn úspešne riadi internetové rádio: rádio-dychovky, šíriace všetko pozitívne pre poslucháčov, Vlčovanka nadväzuje svojou tvorbou na tradície starej súčanskej piesne a tým reprezentuje známu dychovkársku oblasť trenčianskeho okolia. Najväčším úspechom Vlčovanky je víťazstvo na zlatej krídlovke v Hodoníne 2000.

No a záver celého sobotného galaprogramu patril poďakovaniu zúčastneným DH a pozvaniu na druhý deň galaprogramu, ktorý sa v nedeľu začínal slávnostnou sv. omšou.

A ako by to bolo, keby zábava nepokračovala aj ďalej? Po krátkej prestávke sa o zábavu občanom ale aj svojim hudobným priateľom postarali dnes už účinkujúce DH na Ľudovej veselici, ktorá trvala až do druhého dňa. O zábavu sa postarali DH Vlčovanka, DH DOMT ZDHS, DH Považská veselka a DH Šúrovanka.

Nedeľa, ako sme už avizovali začala slávnostnou sv. omšou za účasti „DH Dolnokrupanka“spoločne s mladou dolnokrupanskou Karpatskou kapelou. Po sv. omši nasledovali upútavkové koncerty na fontáne pred kaštieľom, ktoré mali ľuďom pripomenúť nedeľné pokračovanie Dychfestu. Na fontáne si zahrala najskôr DH Považská veselka za veľkého obdivu ľudí odchádzajúcich zo sv. omše a potom si spoločne posledný krát zahral Dychový orchester mladých talentov, aby sa po koncerte jeho tohtoročný členovia rozlúčili a rozutekali na všetky strany Slovenska.

Popoludní sa stretli DH Považská Veselka, Lapášanka a Karpatská kapela pred obecným úradom, aby spoločne zahájili slávnostný pochod do kaštieľa, na čele s mažoretkami z Hlohovca. Po príchode na nádvorie, krátkych uvítacích ceremoniáloch a zahájení druhého dňa Dychfestu na pódiu ako prvá vystúpila ženská spevácka skupina „Dolnokrupanka“, ktorú vedie pán Alojz Konečný.

Po Dolnokrupanke sa diváci mohli opäť pokochať mladosťou, pôvabom a šarmom krásnych mažoretiek a po nich nastúpila na scénu „DH Maguranka z Kanianky“.  Pod vedením terajšieho kapelníka a predsedu ZDHS dosiahla Maguranka najväčšie úspechy a zaradila sa medzi špičkové DH u nás i vo svete.

Po vystúpení nasledovalo verejné slávnostné odovzdanie funkcie predsedu ZDHS z rúk bývalého predsedu p Jána Jamrišku do rúk terajšieho predsedu p. Jozefa Baláža ml. Okrem toho boli udelené ceny ZDHS za rok 2012, teraz už oficiálne z rúk nového predsedu Jozefa Baláža. Bola odovzdaná cena ZDHS pri príležitosti 60. výročia vzniku orchestra Brezno, za aktívne a zanietené rozvíjanie tradícií DH, umelecké úspechy a výchovu mladej hudobnej generácie na Slovensku. Ďalšie mimoriadne ocenenie pri príležitosti životného jubilea 60. rokov bolo udelené Emilovi Culinkovi, za dlhodobú pedagogickú, skladateľskú a organizačnú prácu v prospech DH na Slovensku.

Na pódiu bola po oceneniach bola už pripravená domáca DH mladých „Karpatská kapela z Dolnej Krupej“. Dnes má kapela 11 členov a vedie ju najstarší člen Ľubomír Pinkas. DIvákom odovzdali svoj inteligentný umelecký odkaz aj vo vlastnej tvorbe členov kapely.

Potom nasledovalo posledné udeľovanie cien, tento krát najvyššie ocenenie NOC „Medaila Daniela Gabriela Licharda“ hudobnému skladateľovi, aranžérovi a dlhoročnému kapelníkovi Jozefovi Dedíkovi z Moravského Lieskového. Medailu odovzal riaditeľ sekcie osvetovej činnosti NOC p. Jozef Burič.

„Sú to také rúče žienky, že ťa láka vybrať čosi z europeňaženky.“ No týmto sloganom nemohla privítať moderátorka nikoho iného ako Bánovské „MRCHANE“, ktoré svojim spevom, tancom a kostýmami priniesli na pódium smiech a uvoľnenú atmosféru.

Po Mrchaniach pokračoval nabitý program reprezentantom nitrianskeho kraja „DH Lapášanka z Veľkého Lapáša“. Súčasným vedúcim DH je Miroslav Polčík a dirigentom Jozef Polčík.

Predposlednou kapelou tohtoročného Dychfestu bola „DH Nadličanka z Nadlíc“. Čerstvý majster Slovenska z minulého roka na súťaži v Lednických Rovniach. Táto kapela má 125 ročnú bohatú históriu. Dnešným kapelníkom je Jozef Paulička.

Napokon prišiel zlatý klinec programu, na ktorý všetci netrpezlivo čakali a to v pravom slova zmysle. Len my zo zákulisia vieme, a teraz to môžem prezradiť, že vzácny hosť z Čiech „DH Trnkovjanka z Kašavy“ na svojej ceste do Dolnej Krupej zablúdila a podarilo sa jej doraziť päť minút pred svojim vystúpením. Nič na sebe však nedali badať a ako vždy, aj dnes perfektne odohrali svoj koncert. DH Trnkovjakna bola založená v roku 2002 Tomášom Černochom, ktorý mal vtedy len 14 rokov. Trnkovjanka interpretuje veľmi pestrý repertoár, ktorý sa skladá z ľudových piesní, orchestrálnych, džezových a swingových skladieb, až po súčasnú populárnu hudbu. Aj napriek tomu, že sa jedná o kapelu mladú, neodmysliteľne už teraz patrí  do kultúrneho života  v Zlínskom kraji i na celej Morave.

            Na záver patrí jedno veľké ĎAKUJEM predovšetkým bývalého predsedovi ZDHS Jánovi Jamriškovi, ktorý ako odchádzajúci predseda zorganizoval takmer celý tohtoročný Dychfest. Veríme, že súčasný predseda zorganizuje o 3 roky, ako sľúbil  v Dolnej Krupej také dobré podujatie ako bolo to tohtoročné s veľkým množstvom kvalitných kapiel, divákov a kopcom dobrej zábavy.                                                       Ing. Mária Michálková


  

  

  

   

      

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

   

Generačný čas: 17.691850662231ms, CMS system created by mr.Puetro0