Spolky a Kraje informujú


Zlota Lira 2009 s MDO Bánovčanka

22.06.2009 - Užívateľ: 40407

                O poľskom festivale Zlota Lira už počul asi každý hudobník. Jeden z najväčších festivalov hudby a mažoretiek sa tento rok konal v meste Rybnik  v dňoch 19. až 21.6.2009.  S pomedzi zúčastnených orchestrov farby Slovenska hájil Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka. Okrem neho na súťaži vystúpili veľké orchestre z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Litvy a iných štátov. O Bánovčanke možno jednoznačne povedať, že popri veľkých 40 a viac členných orchestroch, ktoré tu hrali, sme boli najmenším orchestrom, ktorý sa však s týmto handicapom vysporiadal v celku dobre a ukázal, že i v našom malom Slovensku sa robí muzika na dobrej úrovni, za ktorú sa nemusí nik hanbiť.    

                Festival mal začať slávnostným pochodom kapiel na námestie, avšak zlé počasie urobilo svoje a pochod sa nekonal. Začalo sa teda koncertom orchestrov, ktoré spoločne zahrali znelku festivalu a Európsku hymnu, ktorú dirigoval náš kapelník Jozef Kozár.  Po tomto úvode sa v jednotlivých vstupoch postupne predstavili všetky orchestre. V sobotu ráno sa začala hlavná súťaž, na ktorej v polhodinových blokoch ukázali všetci zúčastnení svoje umenie. Bánovčanka sa predstavila skladbami  najmä zo slovenskej autorskej dielne. Boli to:  Malá tanečná overtúra (A.Hudec), Pre mamu (J.Baláž), Conte partiro (arr. J.Jamriška), Virtuosna polka (A. Hudec), Danube rock (J.Jamriška) a na záver zaznela pieseň od autorskej dvojice P.Habera a D.Hevier Svet lásku má, ktorú pre Bánovčanku upravil pán Adam Hudec.  Vo večerných hodinách sa kapely opäť prezentovali na koncertoch v meste. V nedeľu doobeda orchestre hrali svoje vystúpenia v meste Katowice, kde sa uskutočnil i pochod všetkých kapiel a festival vyvrcholil spoločným koncertom všetkých kapiel, na ktorom zaznelo 6 skladieb a kde opäť dirigoval i náš kapelník Jozef Kozár. Vo večerných hodinách nasledovalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, kde na základe rozhodnutí poroty boli udelené ocenenia tak jednotlivcom ako i kapelám. Súťažiace orchestre sa umiestnili v jednotlivých pásmach (zlaté s pochvalou, zlaté, strieborné a bronzové) resp. orchester z Grécka dostal diplom za účasť.  MDO Bánovčanka sa umiestnila v striebornom pásme a získala dve individuálne ocenenia a to konkrétne MUDr. Martin Melišek (predseda spolku) dostal ocenenie za bravúrne prevedenie sóla na klarinet v skladbe A. Hudeca Virtuosna polka a speváčky B. Mellenová, Z. Bálková a H. Palacková (učiteľky ZUŠ Nové Zámky) dostali cenu za spevácky výkon v skladbe Svet lásku má.  Celkovým víťazom festivalu sa stal orchester z Litvy.

                Čo povedať záverom? Snáď len poďakovať vedeniu ZDHS a pánovi Adamovi Hudecovi, ktorí nám umožnili zúčastniť sa na tejto súťaži. A ďalej možno skonštatovať, že to bola veľká škola muzikantského života pre všetkých, ktorí sa na Zlotej Lire zúčastnili.                                                                                                                                                                                                                     

Generačný čas: 24.764060974121ms, CMS system created by mr.Puetro0