Spolky a Kraje informujú


Novoročné prianie

04.01.2012 - Užívateľ: 30835


Vážení kolegovia a priatelia dychovej hudby na Slovensku.

Dovoľte mi, aby som Vás na prahu nového roka 2012 srdečne pozdravil. Prajem Vám hlavne pevné zdravie, veľa umeleckých nápadov, dobrých spolupracovníkov a kus šťastia pri realizovaní svojich predstáv a prianí v nasledujúcom roku.

Prečo vám píšem ?

Na zasadnutí predstavenstva ZDHS 19.11.2011 v Považskej Bystrici som bol zvolený za predsedu ZDHS s účinnosťou od 1.1.2012. Je to pre mňa veľká česť, no zároveň veľký záväzok voči dychovej hudbe na Slovensku. Som si vedomí, že bez podpory spolupracovníkov, medzi ktorých počítam všetkých členov predstavenstva ZDHS, predsedov spolkov a hlavne celú členskú základňu, nič podstatné v oblasti dychovej hudby na Slovensku nedokážeme. Chcem naďalej pokračovať v napĺňaní zámerov činnosti ZDHS a nadviazať na  činnosť doterajšieho  predsedu  ZDHS Jána Jamrišku, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať za všetko, čo pre ZDHS urobil a verím, že v budúcnosti, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, ešte urobí. Medzi moje 3 hlavné kréda patrí: pracovitosť, dochvíľnosť, serióznosť. Chcem, aby sa v tomto duchu uberala i naša spolupráca a napredovanie ZDHS v nasledujúcom období.

 

S úctou

 

Mgr.art .Jozef Baláž

 

Generačný čas: 205.84511756897ms, CMS system created by mr.Puetro0