Predstavenstvo informuje

 

Tvorivá dielňa NOC a ZSDH pre skladateľov, textárov a aranžérov dychovej hudby

28.09.2009 - Admin

Príprava konania a organizácie Tvorivej dielňe pre skladateľov, textárov a aranžérov dychovej hudby 23. - 24. 10.2009

 

Vážení skladatelia,textári a aranžéri dychovej hudby!

 

  Oznamujeme vám, že v dňoch 23. a 24. októbra 2009 sa uskutoční v Omšení 110 Tvorivá dielňa (ďalej TVD) pre skladateľov, aranžérov, textárov a všetkých záujemcov, ktorí komponujú, alebo upravujú skladby pre dychové hudby na Slovensku.

  TVD sa koná pod záštitou riaditeľa Kabinetu scénického folklorizmu Národného osvetového centra, Združenia skladateľov dychovej hudby a Združenia dychových hudieb Slovenska s využitím zariadenia Hudobného fondu.

  Zámerom tohto pracovného stretnutia je pokračovať  v pomoci skladateľom, alebo budúcim skladateľom  a textárom v oblasti dychovej hudby pri správnom vytváraní nových skladieb alebo úprav ľudových piesní pre dychové hudby rôzneho obsadenia (od malého až po veľké dychové orchestre).

  Lektor tejto TVD, hudobný skladateľ Mgr. Adam Hudec, vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti chce svojim kolegom (alebo budúcim kolegom) poradiť v základných znalostiach tohto „kumštu“. Forma tejto TVD bude založená, ako v predchádzajúcich rokoch na praktických radách o detailoch najlepšieho riešenia tej - ktorej skladby v oblasti dychovej hudby s rozbormi partitúr aj v príkladoch finálových skladieb AS Novomestská nota 2009.

  Seminár je rozšírený o zdokonalenie práce s notovými programami Capella 2002, Capella Scan, Capella Split , hlavné zásady dobrej notografie v tomto programe. Tiež korektnosť zápisu a Tipy a triky. Na TVD budú diskutované aj podmienky, návrhy a prípadné nové úpravy propozícií 6. ročníka AS „Novomestská nota 2011.

  Podmienkou je, že si účastníci TVD prinesú zo sebou 2-3 vlastné skladby (partitúry v listinnej podobe), alebo úpravy ľudových piesní, ktoré si spolu rozoberieme. Pre pomoc pri práci s Programom Capella, je potrebné priniesť aspoň jednu partitúru z partami na rozbor korektnosti, nastavenia a používanie predlohy a formátov.

Ubytovanie a stravu pre účastníkov TVD hradí KSF NOC – pracovisko Bratislava. Cestovné si hradí každý sám. Kapacita ubytovania 16 - max. 19 osôb s prístelkami.

V prípade nízkeho počtu záujemcov sa TVD neuskutoční o čom bude podaná informácia na www.zdhs.sk

 Uzávierka prihlášok účastníkov TVD  je 12.10.2009

               Jozef Burič                                                         Ján Jamriška

          riaditeľ KSF NOC                                                predseda ZDHS

 Prihláška a časový plán Tvorivej dielne NOC a ZSDH pre skladateľov, aranžérov a textárov dychovej hudby.

 

Generačný čas: 20.437955856323ms, CMS system created by mr.Puetro0