Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 08.08. – 14.08.2022

07.08.2022 - Admin

V pondelok 8. augusta si na Regine o 20:05 hod. môžete vypočuť v relácii Kapela, hraj! zostrih záznamu vystúpenia breznianskej DH Mostárenka na 50. ročníku Festivalu dychových hudieb vo Valaskej. Teší sa na Vás redaktor Ľuboš Kovačech.

TROJKA:
13.8.2022 o 7.00 – Hradištská kapela
14.8.2022 o 7.30 – hrajú Dubovanka, Vlčovanka, Šarfianka, Dunajská kapela a Hradištská kapela

ČT 3:
08.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – 40 let brněnské dechovky (2001)
09.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – 40 let brněnské dechovky (2001)
10.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – DH Stříbrňanka (2001)
11.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky –80.narodeniny Fr.Maňase  (2001)
12.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – DH Stříbrňanka (2001)
13.8.2022 o 12.45 – Klub přátel dechovky – DH Boršičanka, Hulíňané, Opočenka a Venkovanka (2001)
14.8.2022 o 12.45 – Klub přátel dechovky – 30: rokov DH Moravanka  (2001)

TV NOE
09.08.2022 o 16.00 - Muzikanti hrajte (strihový program)
10.08.2022 o 06.50 - Kmochův Kolín 2019 (Monsterkoncert blok B a FINALE)
14.08.2022 o 13.00 - Muzikanti hrajte (Moravanka, 2021)

Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 01.08. - 07.08.2022

31.07.2022 - Admin

V pondelok 8. augusta si na Regine o 20:05 hod. môžete vypočuť v relácii Kapela, hraj! zostrih záznamu vystúpenia breznianskej DH Mostárenka na 50. ročníku Festivalu dychových hudieb vo Valaskej. Teší sa na Vás redaktor Ľuboš Kovačech.

TROJKA:
6.8.2022 o 7.00 – Zahrajte mi takúto - DH Šarfianka z Blatného
príležitostne v strihovej relácii Na ľudovú nôtu cca medzi 10 -11hod
 

ČT 3:
1.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – Festival vojenských hudieb Kroměříž 2000
2.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – Finále súťaže Polkafest 2000
3.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – DH Straňanka ( 2002 )
4.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – Dve brnenské kapely ( 1993 )
5.8.2022 o 12.55 – Klub přátel dechovky – Medajlón moravskej kapely ( 1991 )
6.8.2022 o 12.45 – Klub přátel dechovky – Medajlón moravskej kapely ( 2001 )
7.8.2022 o 12.45 – Klub přátel dechovky – DH Stříbrňanka ( 2001 )
 

TV NOE
01.08.2022 o 08.25 - Kmochův Kolín 2019 (Mistříňanka 1.časť)
02.08.2022 o 16.00 - Muzikanti hrajte (strihový program)

05.08.2022 o 07.25 - Kmochův Kolín 2019 (Mistříňanka 2.časť)
07.08.2022 o 14.00 - Muzikanti hrajte (strihový program)

Veľký úspech bratislavského mládežníckeho dychového orchestra

20.06.2022 - Admin

ISTROPOLIS  CONCERT  BAND !

 

Včera sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA  LIRA v poľskom meste Rybnik.
V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band
 Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži !

Okrem toho získal ocenenie Najlepší dirigent festivalu - Roman Maďar !

Istropolis Concert Band je zoskupenie mladých hráčov z bratislavských Základných umeleckých škôl ( napr. z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a iných), ako ja bratislavských Konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok ( prvé vystúpenie mali 4.7.2021) a už získali veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku. Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. pochod P.Zelenaya Festivität, ťažkú koncertnú skladbu A.Menkena v arr.T.Mashima – Kráska a zviera, či skladbu Sváko Ragan, melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úpr. A.Hudeca) Na nedeľnom Galakoncerte (kde mal slovenský orchester najväčší úspech) pridali ešte aj spievanú pieseň K.Valečku Pátala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota ( zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte.

Koncertný dychový orchester Istropolis Concert Band vedú - umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ v D.N.Vsi, dirigent a hráč na trúbku) a hlavný dirigent 30 ročný mladý dirigent Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu R.Maďara, plného muzikality a presných gest – zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal.

Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri  podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí BL, môže byť tento orchester kvalitným reprezentačným telesom neprofesionálnych hudobníkov dobre reprezentujúcim mesto Bratislava.

Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty

Letné tvorivé dielne ZDHS 2022

01.02.2022 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD

2% z podielu zaplatenej dane pre ZDHS

17.01.2022 - Admin

Ako každoročne prichádzame za Vami so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Tieto financie sú jedným zo zdrojov, ktoré využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,

Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Ponuka členom dychových hudieb Slovenska, skladateľom a aranžérom DH

27.11.2021 - Admin

Opäť tu máme lockdown a núdzový stav na 3 mesiace...

Dychové hudby si dlho nezahrajú na žiadnom podujatí...

Túto vynútenú pauzu môžu členovia dychových hudieb využiť inak – prípravou na „lepšie časy“, ktoré pevne veríme, že niekedy prídu a že opäť budete môcť rozdávať radosť a pohodou na akciách s dychovou hudbou. Kedy to bude – nikto netuší, ale snáď sa to niekedy znormalizuje a vy opäť budete môcť predvádzať na koncertoch s iných podujatiach svoje umenie.

Na to treba byť pripravený.

A tento čas je možné využiť iným spôsobom. Napríklad - prípravou nového repertoáru pre dychové hudby.

Preto vám Združenia dychových hudieb Slovenska na základe jednohlasného hlasovania na rokovaní Predstavenstva ZDHS 27.11.2021 ponúka nasledovnú možnosť:

Bezplatnú pomoc pre začínajúcich (ale aj pokročilých) skladateľov a aranžérov pre dychové hudby.  Čestný predseda ZDHS  Adam Hudec je ochotný pomôcť všetkým, ktorý v tejto oblasti pôsobia, chcú niečo dokázať a niektoré postupy pri komponovaní vlastných skladieb alebo úpravách ľudových piesní im nie sú jasné, nemá im kto poradiť (lebo školy na komponovanie skladieb pre dychové hudby na Slovensku neexistujú) a chceli by sa vo svojich pokusoch zlepšovať.

Kompozičnú a aranžérsku erudovanosť Adama Hudeca vám netreba predstavovať, je nielen uznávaným odborníkom v tejto oblasti na Slovensku ale aj v mnohých štátoch Európy. (Napr. v Slovenskom ochrannom zväze autorskom má registrovaných viac ako 1400 skladieb a úprav ľudových piesní) No a nejaké prezentačné workshopy či školenia skladateľov v najbližšej dobe určite nie sú reálne.

Záujemcom stačí, ak napíšu mail na: hudecadam11@gmail.comAdam  Hudec sa s vami spojí (mailom alebo Skypom) a dohodnete ti spôsob komunikácie.

Okrem poradenstva v oblasti kompozície a aranžovania vám môže poskytnúť aj cenné rady v oblasti notografie, veď správne písanie nôt už realizuje viac ako 50 rokov. Jednalo by sa o písanie nôt v programe Sibelius.

Veríme, že viacerí z vás využijú túto nezvyklú ponuku a že tieto „zlé časy“ pre dychovú hudbu využijete týmto spôsobom, z ktorého budete v tých „lepších časoch“ profitovať.


Mgr. Michal Galovec - 19.11.1938 - 20.11.2021

21.11.2021 - Admin

V sobotu, 20. novembra 2021 nás opustil dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg, Michal Galovec.

Narodil sa 19.11.1938 vo Svätuši, okres Michalovce.
Vyštudoval Vojenskú hudobnú školu Víta Nejedlého v Liberci na trombón, eufónium. Pokračoval na Konzervatóriu v Brne (trombón) a na JAMU Brno (dirigovanie, zborové dirigovanie). Štúdium dokončil v roku 1970 na VŠMU Bratislava u Ľudovíta Rajtera.

Jeho činnosť bola úzko spätá s dychovými orchestrami, ale nielen s nimi.

Profesná rekapitulácia:

od 1956 rôzne posádkové hudby (Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín - šéfdirigent)
1975 - 1983 umelecký vedúci Ústrednej hudby ministerstva vnútra
1983 - 1994 pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU v Bratislave
1993 - 2003 pedagóg na základných umeleckých školách, naposledy v ZUŠ Bojnice
Spolupráca s mnohými orchestrami – ŠKO Žilina, ŠF Košice, Zábavný orchester Slovenského rozhlasu, SĽUK, Lúčnica.
Spolupráca s detskými speváckymi zbormi – Zornička, Slniečko.
Autor viacerých skladieb a vyše 100 úprav pre dychové orchestre, autor Príručky o dirigovaní.
Pod jeho dirigentským vedením profesionálnych dychových orchestrov bolo nahratých množstvo skladieb najmä z oblasti dychovej hudby.

Michal, ďakujeme za všetko a odpočívaj v pokoji


Zdroj: Mgr. Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska

OdDYCHpoDYCH 2021 - presunutie termínu celoštátneho kola

05.11.2021 - Admin

Vyhlásenie Národného osvetového centra k celoštátnej súťaži a prehliadke dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 2021

Národné osvetové centrum spolu s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vzhľadom na aktuálnu situáciu v okrese Púchov a obci Lednické Rovne presúva termín celoštátneho kola postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH
na 20. – 22. mája 2022.

V Bratislave 4. 11. 2021
Mgr. Erik Kriššák,
generálny riaditeľ

Výzva Fondu na podporu umenia

25.10.2021 - Admin

Pre všetky naše spolky je otvorená výzva č.3/2022 v FPU.
Link - https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-3-2022/
Výsledky súťažnej prehliadky OdDychpoDych DDO, MDO a MDH Modra 2021

18.10.2021 - Admin

V sobotu, 16.10. 2021 sa v Modre konala súťažná prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb. Plná sála kultúrneho domu v Modre ocenila výborné výkony orchestrov z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Odborná porota v zložení Vladislav Katrinec, Jozef Burič a Pavel Špaček vyjadrili spokojnosť z úrovňou všetkých orchestroch.

Vďaka patrí organizátorom - Malokarpatskému osvetovému stredisku, pracovníkom Kultúrneho centra Modra a Združeniu dychových hudieb Slovenska.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Výsledky:

 Bratislavský kraj
 Nitriansky kraj

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Generačný čas: 14.959096908569ms, CMS system created by mr.Puetro0