Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 28.11. - 04.12.2022

27.11.2022 - Admin

V pondelok 28. novembra  môžete o 20:05 hod. na Regine počúvať DH Ostratičanka. Na Vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech.

TROJKA:
28.11.2022 – 04:.35 - Oddychovka s dychovkou -Malokarpatská kapela a Strýco Marcin
01.12.2022 - TROJKA ukončila vysielanie (žiaľ)

ČT 3:
28.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Lidečanka (2009)
29.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Lácaranka (2009)
30.11.2022 o 12:55 - Adventní jarmark v Brně (2009)
01.12.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Novovešťanka  (2010)
02.12.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Fryštácká Javořina  (2010)
03.12.2022 o 13:35 - Tá naša kapela - Šeucouvská muzika  (2010)
04.12.2022 o 13:30 - Tá naša kapela - Horenka z Bořetic  (2010)

TV NOE:
04.12.2022 o 13:20 - Muzikanti hrajte (strihový program)

Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 21.11. - 27.11.2022

20.11.2022 - Admin

V pondelok 21. novembra  môžete o 20:05 hod. na Regine počúvať DH Križovianka. Na Vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech.

TROJKA:
26.11.2022 o 11:05 - Oddychovka s dychovkou 9 - DH Zedeanka a Bodovanka
27.11.2022 o 05:00 - Oddychovka s dychovkou 9 - DH Zedeanka a Bodovanka
27.11.2022 o 09:10 - Oddychovka s dychovkou 10 - Malokarpatská kapela a Strýco Marcin
28.11.2022 o 04:35 - Oddychovka s dychovkou 10 - Malokarpatská kapela a Strýco Marcin

ČT 3:
21.11.2022 o 11:10 - Pražská kapela Petra Finka (2008)
21.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Miločanka (2008)
21.11.2022 o 20:05 – Všichni se ptají, komu to hrají - Starobrněnská 12 (1988)
22.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - DH Gloria (2008)
23.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - DH Hornobojani (2008)
24.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Kumpanovi muzikanti (2008)
25.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - DH Věrovanka (2009)
26.11.2022 o 10:40 - Taneční besedy s Moravankou ( 1981)
26.11.2022 o 13:55 - Tá naša kapela - Malá dechovka ze Šardic (2009)
27.11.2022 o 13:35 - Tá naša kapela - DH Šohajka (2009)


TV NOE:
21.11.2022 o 06:55 – Muzikanti hrajte (Ištvánci)
24.11.2022 o 07:25 - Kmochův Kolín 2019 (Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník)
26.11.2022 o 16:50 - Radek Baborák & Orquestrina na Crossroads 2021 (svetoznámy hráč na lesný roh)
27.11.2022 o 13:25 - Muzikanti hrajte (strihový program)

S M E R N I C A o základných členských vkladoch a členských príspevkoch platná od 1.1.2023

19.11.2022 - Admin

Pekný deň, dávame do pozornosti novelizáciu Smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch, platnú od 1. januára 2023.

Táto smernica bola schválená na Konferencii ZDHS  dňa 10. 09. 2022 v Helcmanovciach. Venujte jej pozornosť.

Smernicu nájdete v sekcii DOKUMENTY - Smernica platná od 1.1.2023,alebo kliknutím na ikonu pdf.


Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 14.11. - 20.11.2022

13.11.2022 - Admin

V pondelok 14. novembra  môžete o 20:05 hod. na Regine počúvať Malokarpatskú kapelu. Na Vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech.

TROJKA:
14.11.2022 o 05:15 - Oddychovka s dychovkou 6 -
DH Veselá muzika a Staroturanská kapela
20.11.2022 o 10:05 - Oddychovka s dychovkou 7 - DH Nováčanka a Kľušovanka

ČT 3:
14.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Moravanka (2008)
15.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Javorinka (2008)
16.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Stříbrňanka (2008)
17.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Bojané (2008)
18.11.2022 o 12:55 - Tá naša kapela - Sokolka ze Šakvic (2008)
19.11.2022 o 14:00 - Tá naša kapela - Túfaranka (2008)
20.11.2022 o 13:55 - Tá naša kapela - Šohaji (2008)


TV NOE:
15.11.2022 o 06:55 - Kmochův Kolín 2019 (DH Mistříňanka – 2. časť)
15.11.2022 o 16:00 - Muzikanti hrajte (strihový program)
20.11.2022 o 13:45 - Muzikanti hrajte (strihový program)

Program Rádia Regina, TROJKA, ČT3 a NOE na týždeň od 31.10. - 06.11.2022

30.10.2022 - Admin

V pondelok 31. októbra  môžete o 20:05 hod. na Regine počúvať DH Drietomanka. Na Vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech.

06.11.2022 o 10.00 - Oddychovka s dychovkou 6 -
DH Pezinčanka a Termálka

ČT 3:
31.10.2022 o 12:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1993)
01.11.2022 o 12:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1993)
02.11.2022 o 12:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1993)
03.11.2022 o 11:00 - Písničky zo Zorkou Kohoutkovou a DO Kutilka (1986)
03.11.2022 o 12:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1993)
04.11.2022 o 12:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1994)
05.11.2022 o 13:55 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1994)
06.11.2022 o 13:45 - Halabalašou - Velkopopovická kozlovka (1994)

TV NOE:
31.10.2022 o 07:00 - Kmochův Kolín 2019 (Monsterkoncert blok A)
01.11.2022 o 15:35 - Muzikanti hrajte (strihový program)
06.11.2022 o 14:10 - Muzikanti hrajte (strihový program)

Pozvánka na Konferenciu ZDHS do Helcmanoviec dňa 10.09.2022

07.09.2022 - Admin

Pozývame delegátov Združenia dychových hudieb Slovenska za jednotlivé kraje
na Konferenciu ZDHS v Helcmanovciach dňa 10. 09. 2022 so začiatkom o 10,00 hod.
 

Program konferencie 
1, Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií

 2, Správa o činnosti ZDHS od 10. konferencie

3, Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS

4, Správa kontrolnej komisie -predseda KK

5, Správa o zahraničných aktivitách - čestný predseda.

6, Schválenie prednesených správ -krátke referáty predsedov krajských P ZDHS o činnosti

7, Schválenie kandidátky P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do predstavenstva a Kontrolnej komisie.

8, Vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS

9, Obedňajšia prestávka

10, Návrhy na zmenu stanov, resp. dodatky ku súčasným stanovám ZDHS

11, Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KK ZDHS

12, Rôzne

13, Schválenie uznesení konferencie.

Veľký úspech bratislavského mládežníckeho dychového orchestra

20.06.2022 - Admin

ISTROPOLIS  CONCERT  BAND !

 

Včera sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA  LIRA v poľskom meste Rybnik.
V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band
 Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži !

Okrem toho získal ocenenie Najlepší dirigent festivalu - Roman Maďar !

Istropolis Concert Band je zoskupenie mladých hráčov z bratislavských Základných umeleckých škôl ( napr. z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a iných), ako ja bratislavských Konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok ( prvé vystúpenie mali 4.7.2021) a už získali veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku. Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. pochod P.Zelenaya Festivität, ťažkú koncertnú skladbu A.Menkena v arr.T.Mashima – Kráska a zviera, či skladbu Sváko Ragan, melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úpr. A.Hudeca) Na nedeľnom Galakoncerte (kde mal slovenský orchester najväčší úspech) pridali ešte aj spievanú pieseň K.Valečku Pátala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota ( zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte.

Koncertný dychový orchester Istropolis Concert Band vedú - umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ v D.N.Vsi, dirigent a hráč na trúbku) a hlavný dirigent 30 ročný mladý dirigent Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu R.Maďara, plného muzikality a presných gest – zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal.

Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri  podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí BL, môže byť tento orchester kvalitným reprezentačným telesom neprofesionálnych hudobníkov dobre reprezentujúcim mesto Bratislava.

Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty

Letné tvorivé dielne ZDHS 2022

01.02.2022 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD

2% z podielu zaplatenej dane pre ZDHS

17.01.2022 - Admin

Ako každoročne prichádzame za Vami so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Tieto financie sú jedným zo zdrojov, ktoré využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,

Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Ponuka členom dychových hudieb Slovenska, skladateľom a aranžérom DH

27.11.2021 - Admin

Opäť tu máme lockdown a núdzový stav na 3 mesiace...

Dychové hudby si dlho nezahrajú na žiadnom podujatí...

Túto vynútenú pauzu môžu členovia dychových hudieb využiť inak – prípravou na „lepšie časy“, ktoré pevne veríme, že niekedy prídu a že opäť budete môcť rozdávať radosť a pohodou na akciách s dychovou hudbou. Kedy to bude – nikto netuší, ale snáď sa to niekedy znormalizuje a vy opäť budete môcť predvádzať na koncertoch s iných podujatiach svoje umenie.

Na to treba byť pripravený.

A tento čas je možné využiť iným spôsobom. Napríklad - prípravou nového repertoáru pre dychové hudby.

Preto vám Združenia dychových hudieb Slovenska na základe jednohlasného hlasovania na rokovaní Predstavenstva ZDHS 27.11.2021 ponúka nasledovnú možnosť:

Bezplatnú pomoc pre začínajúcich (ale aj pokročilých) skladateľov a aranžérov pre dychové hudby.  Čestný predseda ZDHS  Adam Hudec je ochotný pomôcť všetkým, ktorý v tejto oblasti pôsobia, chcú niečo dokázať a niektoré postupy pri komponovaní vlastných skladieb alebo úpravách ľudových piesní im nie sú jasné, nemá im kto poradiť (lebo školy na komponovanie skladieb pre dychové hudby na Slovensku neexistujú) a chceli by sa vo svojich pokusoch zlepšovať.

Kompozičnú a aranžérsku erudovanosť Adama Hudeca vám netreba predstavovať, je nielen uznávaným odborníkom v tejto oblasti na Slovensku ale aj v mnohých štátoch Európy. (Napr. v Slovenskom ochrannom zväze autorskom má registrovaných viac ako 1400 skladieb a úprav ľudových piesní) No a nejaké prezentačné workshopy či školenia skladateľov v najbližšej dobe určite nie sú reálne.

Záujemcom stačí, ak napíšu mail na: hudecadam11@gmail.comAdam  Hudec sa s vami spojí (mailom alebo Skypom) a dohodnete ti spôsob komunikácie.

Okrem poradenstva v oblasti kompozície a aranžovania vám môže poskytnúť aj cenné rady v oblasti notografie, veď správne písanie nôt už realizuje viac ako 50 rokov. Jednalo by sa o písanie nôt v programe Sibelius.

Veríme, že viacerí z vás využijú túto nezvyklú ponuku a že tieto „zlé časy“ pre dychovú hudbu využijete týmto spôsobom, z ktorého budete v tých „lepších časoch“ profitovať.


Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generačný čas: 18.712997436523ms, CMS system created by mr.Puetro0