Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Novomestská nota 2019 pozvánka

09.09.2019 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska spolu s Mestom Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na IX. ročník národnej autorskej súťaže pre malé dychové hudby NOVOMESTSKÁ NOTA 2019, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2019 o 14:00 hod na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 


Podujatie je realizované v spolupráci s partnermi:
Hlavný partner - Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
Partneri - SOZA a Hudobný fond.
Hlavný mediálny partner - Rádio Regina.

brožúra

VIŠTUKFEST 2019

03.07.2019 - Admin

V sobotu 6. júla 2019 sa v Kultúrnom dome vo Vištuku uskutoční 9. Medzinárodný  festival dychových hudieb pod názvom VIŠTUKFEST 2019. Organizátormi sú DH Vištučanka, Obec Vištuk, ZDHS a MOS v Modre. Festival  z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA, hlavný partner podujatia. Mediálni partneri sú regionálne noviny PEZINSKO, RÁDIO REGINA a časopis DECHOVKA. Od 16:00 vystúpi na námestí detský dychový orchester ROSIČKA z Bánova pri ZUŠ Šurany. Program o 17:00 odštartuje domáca VIŠTUČANKA, z Nového Mesta nad Váhom zavíta BUČKOVANKA a Záhorie bude reprezentovať BÚRANKA z Borského Mikuláša. Zo zahraničia príde predviesť svoje umenie FRYŠTÁCKA JAVOŘINA zo Zlína (CZ), ktorá zahrá aj do tanca. Počas programu budú Združením dychových hudieb Slovenska ocenení významní ľudia zo žánru dychová hudba. Celým programom Vás bude sprevádzať dvojica populárnych moderátorov Miroslava Záhumenská a „Lubenko“ Tahotný. Pre odbornú verejnosť prebehne seminár na tému Vplyv ľudovej piesne na tvorbu nových pôvodných skladieb slovenských autorov. Počas festivalu bude pripravené kvalitné občerstvenie a v parku pred kultúrnym domom sa o deti postarajú animátorky.

Program festivalu:
16:00 – DDO ROSIČKA

17:00 – DH VIŠTUČANKA

18:00 – BUČKOVANKA
19:00 – BÚRANKA

20:00 – FRYŠTÁCKA JAVOŘINA (CZ)

Plagát


Usmernenie k povinnosti všetkých občianskych združení od 1.1.2019

24.06.2019 - Admin

Vážení predstavitelia spolkov, ako sme už na stránke Aktuality písali, je potrebné  z Vašej strany zaslať údaje na sekretariát združenia tak, aby ich mohol tajomník spracovať a postúpiť na ministerstvo.

Očakávame od Vás vyplnené  Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia (príloha, ktorú si môžete stiahnuť na stránke MV SR, alebo na našej stránke Aktuality zo 16.3.2019). Pokiaľ ste  štatutári, treba uviesť všetkých aj s podpismi. 

Ďalej je treba poslať scan dokumentov, z ktorých vyplýva kto aktuálne zastupuje spolok.

Tieto dokumenty si nemusíte dať notársky overiť, stačí ch zaslať nascanované do mailu: zdhs.sk@gmail.com     

Po kliknutí na ikonku Excel stiahnete tabuľku, v ktorej si nájdete Váš spolok - ten riadok vyplňte podľa inštrukcií, uložte a zašlite na hore uvedený mail.

Pri vypĺňaní poprosím dbať na to, aby:

·         PSČ bolo bez medzery v tvare „82686“,

·         rodné čísla osôb oprávnených konať v mene OJ bez lomky, teda v celku,

·         súpisné a orientačné čísla nie ako súčasť názvu ulice, ale vo zvlášť stĺpcoch na to určených.


Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

 Vzor oznámenia aktuálnych údajov
o štatutárnom orgáne


Tabuľka na vyplnenie pre jednotlivé
spolky 

Výsledky CSPMDH Lednické Rovne 2019

22.06.2019 - Admin

Ak vás zaujíma, ako dopadla Celoslovenská súťažná prehliadka malých dychových hudieb Slovenska Lednické Rovne, ktorá sa konala 22. júna 2019, kliknite na ikony dolu. 


  Výsledková listina Lednické Rovne 2019

    Osobitné ceny udelené porotou        

Celoslovenská súťaž v Lednických Rovniach 2019

20.06.2019 - Admin

Už tento víkend sa uskutoční Celoslovenská súťaž MDH v Lednických Rovniach. Program si môžete pozrieť na stránke usporiadateľa - Národneho Osvetového centra (link tu).

Usmernenie k povinnosti všetkých občianskych združení od 1.1.2019

21.05.2019 - Admin

Na základe upozornenia z Ministerstva vnútra, vás chceme požiadať, aby ste oznamy za organizačné jednotky (spolky, ktoré fungujú na základe stanov ZDHS) neposielali na MV SR. 


Odôvodnenie na naše podmienky v skratke:  
Občianske združenie (to je ZDHS a nie jednotlivé spolky), ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu
názov, adresa sídla, IČO, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. 

Osvedčovať podpisy alebo zápisnice pri organizačných jednotkách teda nemusíte – postačujú obyčajné fotokópie zápisníc.

Netýka sa to členov ZDHS, ktoré sú samostatné občianske združenia (či už vstúpili do ZDHS ako samostatné subjekty, alebo na základe nášho odporúčania, sa transformovali na samostatné OZ.

V prípade otázok, kontaktujte ma na mobilné číslo: +421 903 393 720.  

GRINAVANKA fest

07.05.2019 - Admin

Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na IV.ročník festivalu Grinavanka FEST 2019 dňa 1.6.2019 od 15 hod. do 24 hod. na  nádvorí reštaurácie Grinavský Janko - Myslenická 79, Pezinok.  O dobrú náladu sa postarajú dychové hudby Senčanka, Fryštácká Javořina /Cz/, domáca Grinavanka a Krásinka, ktorá po skončení koncertného programu bude pokračovať v ľudovej zábave. Ako hosť vystúpi DFS Magdalénka z Modry. Programom Vás bude sprevádzať Miroslava Keráková. Podujatie sa koná za každého počasia.      

Tešíme sa na Vás.

Plagát

Upozornenie na povinnosť všetkých občianskych združení od 1.1.2019

16.03.2019 - Admin

Prinášame vám informáciu ohľadne povinností, ktorá vyplýva zo zákona 346/2018 Z.z. 


Pozor, pokiaľ si nesplníte oznamovaciu povinnosť, strácate nárok čerpať financie z verejných zdrojov (2%, dotácie obcí, FPU a pod). 


                                                
Zákon o registrácií
otázky
  


 Vzor oznámenia aktuálnych údajov
o štatutárnom orgáne 

Propozície 9. ročníka autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019 - aktualizácia

05.03.2019 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska uverejňuje aktualizované propozície, ktoré si môžete pozrieť po kliknutí na ikonku pdf.

Propozície
aktualizácia 5.3.2019

Ako prispieť 2% z daní pre ZDHS v roku 2019?

09.02.2019 - Admin

Aj tohto roku Vás chceme požiadať o o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%).  Tieto financie využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou - teda dorastom pre všetky typy dychových hudieb - od malých až po veľké orchestre.

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,


Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Vopred ďakujeme.  

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 14.190912246704ms, CMS system created by mr.Puetro0