Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Usmernenie k povinnosti všetkých občianskych združení od 1.1.2019

21.05.2019 - Admin

Na základe upozornenia z Ministerstva vnútra, vás chceme požiadať, aby ste oznamy za organizačné jednotky (spolky, ktoré fungujú na základe stanov ZDHS) neposielali na MV SR. 


Odôvodnenie na naše podmienky v skratke:  
Občianske združenie (to je ZDHS a nie jednotlivé spolky), ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu
názov, adresa sídla, IČO, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. 

Osvedčovať podpisy alebo zápisnice pri organizačných jednotkách teda nemusíte – postačujú obyčajné fotokópie zápisníc.

Netýka sa to členov ZDHS, ktoré sú samostatné občianske združenia (či už vstúpili do ZDHS ako samostatné subjekty, alebo na základe nášho odporúčania, sa transformovali na samostatné OZ.

V prípade otázok, kontaktujte ma na mobilné číslo: +421 903 393 720.  

GRINAVANKA fest

07.05.2019 - Admin

Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na IV.ročník festivalu Grinavanka FEST 2019 dňa 1.6.2019 od 15 hod. do 24 hod. na  nádvorí reštaurácie Grinavský Janko - Myslenická 79, Pezinok.  O dobrú náladu sa postarajú dychové hudby Senčanka, Fryštácká Javořina /Cz/, domáca Grinavanka a Krásinka, ktorá po skončení koncertného programu bude pokračovať v ľudovej zábave. Ako hosť vystúpi DFS Magdalénka z Modry. Programom Vás bude sprevádzať Miroslava Keráková. Podujatie sa koná za každého počasia.      

Tešíme sa na Vás.

Plagát

Upozornenie na povinnosť všetkých občianskych združení od 1.1.2019

16.03.2019 - Admin

Prinášame vám informáciu ohľadne povinností, ktorá vyplýva zo zákona 346/2018 Z.z. 


Pozor, pokiaľ si nesplníte oznamovaciu povinnosť, strácate nárok čerpať financie z verejných zdrojov (2%, dotácie obcí, FPU a pod). 


                                                
Zákon o registrácií
otázky
  


 Vzor oznámenia aktuálnych údajov
o štatutárnom orgáne 

Propozície 9. ročníka autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019 - aktualizácia

05.03.2019 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska uverejňuje aktualizované propozície, ktoré si môžete pozrieť po kliknutí na ikonku pdf.

Propozície
aktualizácia 5.3.2019

Ako prispieť 2% z daní pre ZDHS v roku 2019?

09.02.2019 - Admin

Aj tohto roku Vás chceme požiadať o o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%).  Tieto financie využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou - teda dorastom pre všetky typy dychových hudieb - od malých až po veľké orchestre.

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,


Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Vopred ďakujeme.  

Tvorivé dielne 2019

03.02.2019 - Admin

Milí mladí dychovkári,

Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia v tomto roku opäť plánuje pre deti a mládež usporiadať tradičné šesťdňové tvorivé dielne v zariadení Relax Tesáre. Termín je od 17. do 24. augusta 2019. Bližšie informácie a prihlášku nájdete po kliknutí na ikony.

 

  Bližšie informácie o TVD_2019          Prihláška na TVD 


Zo zákulisia súťaže DaMDH

16.01.2019 - Admin

V nasledujúcom videu (stačí kliknúť na ikonu) máte možnosť nahliadnuť do zákulisia súťaže detských a mládežníckych dychových hudieb.


Zdroj Youtube, NOC

Povinné skladby na KSP a CSP MDH LR 2019

06.01.2019 - Admin

Uverejňujeme opravenú verziu povinnej skladby Nenáročná od Ivana Šmatláka na krajské súťaže a do Lednických Rovní.Nenáročná
noty

Propozície 9. ročníka autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019

11.12.2018 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska vyhlasuje autorskú súťaž NOVOMESTSKÁ NOTA 2019 a uverejňuje propozície, ktoré si môžete pozrieť po kliknutí na ikonku pdf.

 
Propozície

Výsledky z Celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb 2018

11.11.2018 - Admin

Vážení dychovkári, v prílohe Vám prinášame čerstvé výsledky z Celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb, ktoré sa konali 10. novembra 2018 v Dolnej Súči.  Výsledková listina súťaže DDH                 Výsledková listina súťaže MLDH                 Osobitné ceny súťaže

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generačný čas: 30.120134353638ms, CMS system created by mr.Puetro0