Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

20. výročie ZDHS v znamení medzinárodného seminára, slávnostného koncertu a 8. konferencie.

11.05.2010 - Admin

Prinášame Vám spravodajstvo aj s fotografiami z akcií uvedených nižšie, ktoré bolo pridané na tej istej adrese v rubrike „Predstavenstvo informuje“ dňa 7.6.2010. Doplnili sme záznam slávnostného koncertu s VH Banská Bystrica a relácie rádia DEVIN – Akcenty, rezonancie z 5.6.2010 i na stiahnutie v MP3.

V dňoch 14 a 15. mája 2010 pri pripomienke 20. výročia svojho vzniku pripravilo Združenie dychových hudieb Slovenska v kultúrnom zariadení ZELPO v Podbrezovej hneď tri význačné podujatia. V prvom dni Medzinárodný seminár "20 rokov dychovej hudby v stredoeurópskom priestore", kde prednášajú lektori z Rakúska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Slávnostný koncert k 20. výročiu vzniku ZDHS venovaný aj 170. výročiu vzniku Železiarní Podbrezová a.s. donorovi dnes najstaršej dychovej hudby na Slovensku, ktorá sa v tomto roku dožíva už 171 rokov. V druhom dni je význačným podujatím 8. konferencia ZDHS zo zameraním na hodnotenie činnosti združenia a prijatie zámerov činnosti do roku 2010 a výhľadovo do roku 2020. Podujatia sa konajú za finančného príspevku grantového programu Ministerstva kultúry a Hudobného fondu a láskavého poskytnutia priestorov a vytvorenia podmienok pre realizáciu od ZELPO a.s. Do mediálnej spolupráce sa zapojil SRo rádio Regina Banská Bystrica, TV Patriot a regionálne denníky. Na akcie prvého dňa Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť. Akcia druhého dňa 8. konferencia ZDHS je určená zastupujúcim delegátom konferencie a pozvaným hosťom.                                           Pozvánku, program podujatí a spravodajstvo nájdete TU!


Metodický materiál pre spolky ZDHS k daňovej problematike v roku 2010

24.03.2010 - Admin

V oddiely "Vnútorné informácie"  uverejňujeme pomôcky pre všetky spolky ZDHS k daňovej problematike, priznaniu dane za rok 2009 a podávania daňových priznaní. v roku 2010. Materiály spracoval Mgr. Ondrej Melišek s použitím materiálov DRSR.  Viac k daniam spolkov nájdete TU.

X.ročník medzinárodného festivalu "DYCHOVKY v PREŠI 2010" v znamení 20. výročia vzniku ZDHS.

23.03.2010 - Admin

Už po desiatykrát spolok dychová hudba Cajlané, Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH Cajlané organizujú tradičný Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s názvom Dychovky v Preši 2010. Festival sa koná v Pezinku v dobe 13., 14., 15. august (srpen) 2010. Tento ročník je venovaný pripomienke 20. výročia založenia Združenia dychových hudieb Slovenska - ZDHS. Nech tretia augustová nedeľa tohto roku je stretnutím všetkých, ktorí majú dychovú hudbu v srdci. Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy!  Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete TU.  Doplnený program festivalu dňa 4.6.2010 bol priložený TU

Ako prispieť 2% z daní pre ZDHS v roku jeho 20. výročia vzniku.

20.03.2010 - Admin

Chceme osloviť všetky spolky a ich členov, sympatizantov a priaznivcov dychovej hudby na Slovensku práve v roku 20. výročia trvania ZDHS o podporu prostredníctvom poukázania 2% hlavne na aktivity spojené s pripomienkou výročia a konanie slávnostného koncertu a konferencie ZDHS.  V súčasnej dobe aj po splnení si základnej povinnosti uhradiť členské za rok 2010 a zmeškané, sú finančné zdroje i po získaných príspevkoch z Grantov značne obmedzené a každý príjem získaný práve poukázaním 2% od Vás je pre naše fungovanie priam požehnaním.
Vopred ďakujeme všetkým ktorí sa tak rozhodnú, alebo prostredníctvom tretích osôb získajú tieto prostriedky. 

Pretože sa však ZDHS v tomto roku nepodarilo pre rôzne prieťahy riadne zaregistrovať ako príjemcu 2% prosíme poukázať 2% na údaje uvedené dole na spolok DO ZUŠ P. Bystrica z ktorým sme uzatvorili dohodu o dodatočnom poskytnutí.                                     Za porozumenie ďakujeme.

5020 Občianske združenie Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica 36124923 NULL M.R.Štefánika 2 Považská Bystrica 01701
 Údaje nájdete aj na www.rozhodni.sk - príjemcovia v roku 2010.                                                                                                                   Predstavenstvo ZDHS

Dychový orchester mladých Bánovčanka spolu s mažoretkami ISIS spoznávajú EÚ.

09.03.2010 - Admin

Európska únia. Spojenie niekoľkých štátov. Niektoré z nich sú väčšie, iné zasa malé, avšak spoločne tvoria jeden celok. Je jednoznačné, že každý je rád, keď sa mu naskytne možnosť tento celok spoznávať. Viac o zájazde Bánovčanky a mažoretiek ISIS TU

22.stretnutie priateľov dychovky v Nemšovej v skvelej a srdečnej atmosfére.

09.03.2010 - Admin

Dňa 20. februára sa v Klube S v Nemšovej konalo tradičné už 22. stretnutie priateľov dychovky. Hlavným organizátorom podujatia bola domáca dychová hudba NEMŠOVANKA, ktorá pripravila pre účastníkmi absolútne naplnenú kapacitu klubu S spoločne s účinkujúcimi dychovými hudbami Bodovankou, Drietomankou, Vlčovankou, Textilankou a hosťujúcou Magurankou večer skvelej zábavy s týmito poprednými slovenskými dychovkami.  Viac TU

50. výročie vzniku Mestského dychového orchestra Chemlon Humenné

08.03.2010 - Admin

V roku 2010 oslavuje Mestský dychový orchester Chemlon Humenné 50. výročie svojho založenia. Viac TU

Čerstvá jubilantka narodená v znamení vodnára je aj podľa horoskopu znamenitá.

08.02.2010 - Admin

8.2.1980 - deň kedy zvučným speváckym hlasom vo vienku si vybojovala svoje miesto na slnku dnešná naša oslávenkyňa, dnes už po čase svojho pôsobenia výborná speváčka, rozhlasová moderátorka, organizátorka umeleckého života a predsedkyňa ZDHS Bratislavského kraja,  Mgr. Mirka Sandtnerová.
Viac ku gratulácii nájdete v spoločenskom okienku.

70 rokov miluje a šírí dychovú hudbu - jubilant, dirigent a riaditeľ Novomestskej noty Ing. Ivan TRCHALA

16.01.2010 - Admin

14. január 2010 je deň ako iný ale nie tak bezvýznamný, ako by sa zdalo, pretože presne pred 70. rokmi sa narodil človek, ktorý dychovej hudbe upísal celý svoj život a z hráča na „píšťalku“ sa stal známy dirigent a moderátor pôsobiaci najmä na strednom a západnom Slovensku. Ing. Ivan TRCHALA je meno nášho dnešného oslávenca. Našu gratuláciu nájdete TU

Považské osvetové stredisko a ZDHS zahájilo cyklické školenie pre začínajúcich aranžérov DH

11.01.2010 - Admin

Po informatívnom stretnutí 12.12.2009, dostatočnom počte záujemcov a prípravnej fáze, zahájilo Považské osvetové stredisko s garanciou ZDHS "Cyklické školenie pre začínajúcich aranžérov a spracovateľov dychovej hudby" Cyklické školenie je naplánované na roky 2010-2011. Študijné a ostatné informačné materiály budú zverejňované pre účastníkov školenia v METODICKOM OKIENKU. Tamtiež nájdete základné informácie o tomto podujatí.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generačný čas: 47.282934188843ms, CMS system created by mr.Puetro0