Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Pozvánka a program XIX. ročníka Trstenskej krídlovky 2009

03.07.2009 - Admin

Autor projektu a realizátor prvých ročníkov Trstenskej krídlovky Miro D. Rybár, individuálny člen ZDHS poslal pozvánku na trojdňové podujatie v Trstenej na Hornej Orave s pestrým programom. ..viac..

Tvrdošanka si zo Švajčiarska odviezla uniformy darované orchestrom firmy Novartis z Baselu

03.07.2009 - Admin

1000 km cesty pre získanie pekných uniforiem prebehlo bez problémov. Pobudli sme celý deň v príjemnej spoločnosti našich čestných členov Martušky a Paula van Ooijen, ktorí pre DH Tvrdošanku zaobstarali 55 kvalitných a zachovalých uniforiem v plnej výbave. Zorganizovali pre nás nezabudnuteľný výlet k vodopádom na Rýne a do architektonicky ojedinelého a zaujímavého švajčiarskeho mestečka. Patrí im naša veľká vďaka za túto neskutočne obetavú prácu pre dychovú hudbu na Slovensku a Slovensko vôbec. Vďaka Martuška a Paul, ešte raz srdečná vďaka. ..viac..

150. rokov založenia dychovej hudby v Chynoranoch

02.07.2009 - Admin

V Chynoranoch oslávili 150. výročie založenia dychovej hudby, festivalom dychových hudieb. Festival zorganizovala DH Chynorianka, ktorá je nositeľkou tradícií s pomocou obce a sponzorov. Oslávencov prišla pozdraviť aj známa moravská dychová hudba Mistříňanka, pri ktorej si všetci mohli aj zatancovať. Moderátorom festivalu bol osobne starosta obce Ľudovít Košík. Združenie dychových hudieb Slovenska bolo prítomné a ocenilo zaslúžilých členov Chynorianky čestnými uznaniami a vecnými darmi. ..viac..

MDO Bánovčanka priniesla z Poľského Rybniku pekné tri ocenenia

25.06.2009 - Admin

Za účasti 12 súborov dychových orchestrov a 17 súborov mažoretiek si Bánovčanka z malej slovenskej dediny ležiacej pri Šuranoch a Nových Zámkoch priniesla pekné tri ocenenia. ..viac..

Pozvánka na VIII.ročník festivalu BBSK - HRADSKÁ MUZIKA 2009 - Modrý Kameň

22.06.2009 - Admin

Dňa 27. júna 2009 o 15. hodine Vám ponúkame podujatie v Modrom Kameni s účasťou stredoslovenských dychových hudieb. Vitajte! ..viac..

Predstavujeme nových členov a nové spolky Združenia dychových hudieb Slovenska.

16.06.2009 - Admin

V tomto postupne sa rozširujúcom bloku informácií budeme prezentovať a postupne Vás zoznamovať s novými členmi nášho združenia, ich históriou, dosiahnutými úspechmi, umeleckými aktivitami a činnosťou v bežnom živote. ..viac..

XX.ročník Celoštátnej súťaže malých dychových hudieb sa skončil v srdečnej atmosfére

16.06.2009 - Admin

Krátky pohľad na dvojdňové podujatie v Lednických Rovniach Vám postupne priblížime postrehmi v článkoch, informačným fotom a po technickom spracovaní aj v hudobných ukážkach jednotlivých dychových hudieb. Zatiaľ Vám prinášame výsledky súťaže aj s ďalšími udelenými cenami poroty. Tiež autentické fotozábery. ..viac..

25. výročie vzniku DDH Hradišťanka - festival pre jubilanta

10.06.2009 - Admin

Dňa 5. júla o 15,30 hod sa koná v hudobnom pavilóne pri KD Hradištský festival dychových hudieb, ktorý sa ponesie v znamení 25. výročia vzniku Detskej dychovej hudby v Hradišti. Všetkých Vás srdečne na toto podujatie zvú Hradištské dychové hudby a obec Hradište. ..viac..

37.ročník festivalu Hečkova Súča bol vydareným nedeľným podujatím.

09.06.2009 - Admin

7. júna 2009 bol síce v predpovedi meteorológov naplánovaný dážď, ale v Dolnej Súči bolo vydarené počasie a veľký záujem divákov o výkony mladých muzikantov z Trenčianskeho regiónu, ale i družobnej ZUŠ MORAVA z HULÍNA, Mladej muziky zo Šardíc a populárnej DH Mistříňanky, ktorá aj roztancovala všetkých vďačných divákov. ..viac..

Pozvánka do Lednických Rovní na Celoštátnu súťaž malých dychových hudieb 2009

03.06.2009 - Admin

Srdečne Vás pozývame v mene usporiadateľov Národného Osvetového Centra, Obce Lednické Rovne, RONA, a.s., POS v Považskej Bystrici, Združenia dychových hudieb Slovenska a Kultúrnych zariadení RONA a.s. Lednické Rovne na jubilejný 20. ročník Celoštátnej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb 2009. ..viac..

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Generačný čas: 76.920032501221ms, CMS system created by mr.Puetro0