Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 17.03.2024 (23:50 hod.)

Prihlášku na Tvorivé dielne ZDHS vyplňte online na adrese - https://forms.gle/73ACtfHcKeVqzXvg9 Povinné prílohy sú na stránke: http://zdhs.sk/fckstorage/file/2024-TVD/TVD-pokyny-lek%C3%A1r-bezinfek%C4%8Dnos%C5%A5.pdf umiestnenej na webstránke zdhs.sk v sekcii Aktuality. Tešíme sa na stretnutie v auguste. Tím TVD-2024

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 28.02.2024 (05:37 hod.)

Vážení kapelníci, skladatelia, organizátori v oblasti dychovej hudby. Ako každý rok, aj teraz Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) a jeho Sociálny a kultúrny fond (SKF) uverejňujú výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok z SKF. Všetko podstatné sa dozviete na stránkach SOZA - https://moja.soza.sk/stranka/socialny-a-kulturny-fond Upozorňujeme, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadosti o finančný príspevok Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Najbližší termín na predkladanie žiadostí bude od 1. marca do 31. marca 2024. Do roku 2023 boli všetky projekty nahlasované prostredníctvom špeciálne pripravených tlačív vo formáte Word alebo neskôr PDF, ktoré žiadateľ vyplnil a potom poslal poštou. Od roku 2024 tieto tlačiva už nebudú aktuálne a projekty sa budú nahlasovať iba prostredníctvom špeciálneho online formulára. Ukážku online formulárov žiadostí si môžete pozrieť nižšie: Žiadosť o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 2024 Žiadosť o finančný príspevok na ČINNOSŤ zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 2024 Adam Hudec, člen Rady SKF SOZA

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 23.10.2023 (19:27 hod.)

Mimoriadna Konferencia ZDHS v sobotu 21. októbra 2023 v Bojniciach schválila po pripomienkovaní členov spolkov nové Stanovy ZDHS. Ďakujeme JUDr. Jánovi Garančovskému za prípravu a zapracovanie všetkých pripomienok, ktoré naše stanovy posunuli potrebám novej doby.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 13.10.2023 (14:24 hod.)

Na základe uznesenia Predstavenstva ZDHS zo dňa 15. 04. 2023 v Považskej Bystrici, Vás pozývame na Mimoriadnu Konferenciu ZDHS, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. októbra 2023 v ZUŠ Bojnice, Sládkovičova 12 Bojnice. Časový harmonogram: Prezentácia - 9:30-10:00 hod. Začiatok MK - 10:00 hod. Obsahom programu bude pripomienkovanie a schválenie nových Stanov ZDHS. Od Vás potrebujem spätnú väzbu - potvrdenie účasti na Mimoriadnej Konferencii ZDHS dňa 21.októbra 2023 v ZUŠ v Bojniciach - termín do 16. októbra 2023.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 28.09.2023 (07:19 hod.)

Malokarpatská kapela - Išiel Janíček poľovať (1984) Keďže máme konečne moratórium a aspoň 48 hodín nebudeme musieť počúvať hádky politikov - navrhujem (ako relaxáciu) - pozrieť si v kľude televíznu reláciu Išiel Janíček poľovať, v ktorej spievame piesne o lesoch, poľovníkoch, zvieratkách a pod. Ospravedlňujeme sa za zníženú technickú kvalitu obrazu. V tejto televíznej relácii po prvýkrát zaznela skladba Išiel jáger cez horu - variácie pre dve trúbky, ktorá bola odvtedy veľakrát hraná v celej Európe najlepšími kapelami. Len tak na okraj - počul z vás niekto v predvolebných televíznych debatách aspoň jednu vetu o tom, ako treba rozvíjať kultúru na Slovensku??? Ja nie... Príjemný relax želá Adam Hudec

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 24.09.2023 (07:04 hod.)

Novomestská nota 2023 Včera, 23.9. sa uskutočnila autorská súťaž nových skladieb pre dychové hudby - Novomestská nota. 11 ročník tejto súťaže, ktorú organizuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Novom Meste n/V. mal dobrú úroveň, škoda že nám spočiatku počasie neprialo. Aj tak však všetko prebiehalo podľa scenára. Súťažilo 15 nových skladieb v troch kategóriách. Cenu divákov, ktorí tiež mohli hlasovať, získala polka A.Maděru a P.Pavlecha s názvom - Slivovica. Táto pieseň vyhrala aj v bodovaní odbornej poroty, takže sme mali vzácne rovnaký názor ako diváci. 2.miesto v tejto kategórii získal valčík Ikova Kopáčika s názvom V tej našej dedinke. 3.miesto si odniesla valčíková pieseň Miroslava Čapáka Smutne zvony bijú. V kategórii orchestrálnych skladieb zvíťazila polka Martina Kučeru s názvom Pre Zuzanku, druhú cenu obdržala polka Dianka od Alojza Ližičiara a tretí skončil Jarný valčík Róberta Nováka. V kategórii úprav ľudových piesní získal najviac bodov známy valčík Na tom našom nátoníčku v úprave Martina Kučeru. Súťaž kvalitne nacvičil festivalový orchester - teda dychová hudba Maguranka z Kanianky, ktorú dirigoval Jozef Baláž. Veríme, že viaceré skladby z tejto súťaže si nájdu uplatnenie v programoch slovenských dychových hudieb. Tešíme sa na 12.ročník NN v roku 2025. Adam Hudec, predseda odbornej poroty.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 30.08.2023 (08:49 hod.)

ZDHS 19 h · Tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska 2 d. · 12. -19. augusta 2023 sme v Tesároch robili muziku. Mladú sviežu. Nedávne tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska s najnižším vekovým priemerom za posledné roky prebehli kultivovane a so zanietením všetkých účastníkov. Tí v počte 83 boli rozdelení medzi hudobníkov a mažoretky. Z hľadiska hudobných nástrojov sme vytvorili 2 zoskupenia. Mladší a starší hudobníci, alebo lepšie - deti a mládež. Tí mladší, s minimálnou orchestrálnou praxou, nacvičili 3 skladbičky. Starším, v takmer plnom obsadení veľkého dychového orchestra (chýbali iba fagoty a hoboje), pod taktovkou Maroša Švoňavu sa podarilo pripraviť hodnotný program pozostávajúci z 5 skladieb. Svoj program, podobne ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, pripravili mažoretky pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Nové choreografie so sebou priniesli 2 lektorky od mažoretiek Diana zo Žiliny - Viktória Čelková a Simona Kačeriaková. Účastníci tvorivých dielní pracovali aj v rámci svojich nástrojových sekcií pod vedením zanietených a skúsených lektorov a tiež pod vedením hosťujúcich lektorov. Už v prvý deň podujatia ku nám zavítal Stanislav Masaryk - 1. trúbkar Českej filharmónie. Venoval sa najmä trúbkarom ale aj ďalším hudobníkom, hrajúcim na nátrubkové nástroje. Sme radi, že tam mohol s nami zotrvať niekoľko dní. V stredu sme privítali ďalších hudobných pedagógov a interpretov: Peter Solárik sa venoval bicistom, Martin Uherek saxofónistom, Andrej Sontag trúbkarom, Roman Toman pozaunistom, tenoristom a barytónistom. Lesné rohy vynikajúco manažovala Renáta Soláriková. Orchester vzniknuvší na tomto podujatí nacvičil a predviedol Zvučku tvorivých dielní, ktorú nám venoval hudobný skladateľ Adam Hudec a sám ju aj dirigoval. V popoludňajších hodinách sa venoval deťom aj v rámci diskusie. Počas celého týždňa boli účastníkom k dispozícii hudobníci a hudobní pedagógovia: Zorka Mrvová - flauta, pikola zobcová flauta, Ľubica Špačková - spev, Ladislav Podkamenský a Ivan Országh - klarinety, saxofóny, Karol Podoliak - tuby a bicie, Vratislav Skaličan a Vladimír Dianiška - trúbky. Vo voľnom čase prebrali taktovku animátori pod vedení Silvie Boreckej a Zorky Mrvovej - Ema Madziová, Martin Rybanský. Administratíva a ekonomika: Paľko Špaček. Zdravotníčka: Anka Mešinová. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie, spomienky, fotografie atď. Projekt tvorivých dielní ZDHS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner podujatia. Ostali pri nás aj tradiční partneri - Hudobný fond a SOZA. Ďakujeme za podporu.

Peter | dhgrinavanka@gmail.com | 11.05.2023 (16:29 hod.)

Grinavanka FEST 2023 - 3. jún 2023 Organizátori podujatia Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na VII. ročník festivalu dychových hudieb s medzinárodnou účasťou Grinavanka FEST 2023, krorý sa uskutoční dňa 3. júna 2023 od 15:00 hod. na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Tešiť sa môžete na vystúpenie DDH Hradišťanka - majster Slovenska 2022, DH Grinavanka - majster Slovenska 2022, DH Maguranka, DH Vištučanka a Slováckej dechovky Miločanka. Sprievodným slovom sa Vám prihovorí Mirka Záhumenská a Ľubomír Tahotný. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Mesto Pezinok a Sociálny a kultúrny fond SOZA.

Peter Feder | dhgrinavanka@gmail.com | 16.03.2023 (08:57 hod.)

TVOR BA 2023 - MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL TVORIVOSTI Už štvrtý rok do hlavného mesta prišli najlepší neprofesionálni umelci z celého Slovenska – víťazi celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Festival TVOR•BA je určený pre všetkých, ktorí umelecky tvoria, pre tých, ktorí majú radi umenie alebo sa o ňom chcú dozvedieť viac. Organizuje ho Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Tento rok sa na festivale prezentovala svojim vystúpením aj Dychová hudba Grinavanka - aktuálny Majster Slovenska. Na festivale sa predstavili aj ďalší Majstri Slovenska vo svojich kategóriach - DDO Hradišťanka, MDH Brezno a ako hosť festivalu vystúpil FOR Bratislava.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 02.03.2023 (03:36 hod.)

Vážení kolegovia v oblasti dychovej hudby. Každý rok vypisuje Slovenský ochranný zväz autorský - Sociálny a kultúrny fond SOZA - výzvu na podávanie žiadostí na podporu projektov aj v oblasti dychovej hudby. Všetky potrebné informácie nájdete na strane: https://moja.soza.sk/.../grantova-vyzva-socialneho-a... Ak sa chystáte tento rok napr. nahrať nový CD nosič aj so skladbami slovenských autorov, alebo organizujete významnejší festival dychových hudieb - môžete požiadať o príspevok na vaše aktivity. Žiadosť treba zaslať do 31.3.2023 , v apríli Rada SKF vyberie žiadosti a Dozorná rada SOZA ich schváli 10.5.2023. Využite túto možnosť. Adam Hudec, člen Dozornej rady SOZA https://moja.soza.sk/.../SOZA_SKF_Ziadost%20o%20financny... https://moja.soza.sk/.../SOZA_SKF_Ziadost%20o%20financny...

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 15.527009963989ms, CMS system created by mr.Puetro0