Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 24.11.2019 (11:04 hod.)

Pre pamätníkov Kto má záujem, môže si pozrieť na STV 2 v utorok 26.11.2019 o 11.15 hod. - Chvíľku pre pesničku / Stretnutie s Malokarpatskou kapelou. 10 minút piesní z pred viac ako 30 rokov..."Bejvávalo..."

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 26.09.2019 (17:20 hod.)

Ocenené skladby zo súťaže Novomestská nota 2019 Vážení kapelníci a členovia dychových hudieb. Isto ste si všimli, že sa 14.9.2019 uskutočnil 9.ročník autorskej súťaže Novomestská nota 2019. Ak máte záujem o notový materiál 6 ocenených skladieb v kategóriách inštrumentálna skladba a vokálno-inštrumentálna skladba, môžeme vám ich poskytnúť. Sú to skladby: Kategória inštrumentálne skladby 1. cena Pavel Šianský - Ozveny z chrámu - konc.skladba 2.cena Ivan Šmatlák - Pre Emu - polka 3. cena Michal Čmarada – Ivanka- polka Kategória vokálno-inštrumentálne skladby 1. cena Ikov Kopáčik/Ikov Kopáčik - Krásne časy - polka 2.cena Libor Zálesňák/Libor Zálesňák - Dúbravský chodníček- valčík 3. cena Jozef Čapák/Jozef Čapák - S kamarátmi pospolu – polka Stačí, keď napíšete mail na adresu: hudecadam11@gmail.com a ja vám bezplatne pošlem v prílohe na váš mail notový materiál požadovanej skladby. Adam Hudec

Peter Solárik | petersolarik64@gmail.com | 26.09.2019 (08:04 hod.)

Zdravím celú dychovkovú rodinu.Ponúkam noty mojich autorských a spoluautorských skladieb v elektronickej forme bezodplatne. Ukážky z nahrávok a notových partov si môžete pozrieť na stránke www.majovanka.sk v sekcii NOTY. S pozdravom Peter Solárik - spevák DH Májovanka.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 16.09.2019 (09:05 hod.)

Novomestská nota 2019 14.9.2019 sa uskutočnila Národná autorská súťaž nových skladieb pre malé dychové hudby – Novomestská nota 2019. Po štvorročnej odmlke sa konal 9.ročník tejto autorskej súťaže Združenia dychových hudieb Slovenska na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 15 nových skladieb naštudoval Festivalový orchester ZDHS – dychová hudba Maguranka z Kanianky pod vedením Jozefa Baláža so svojimi speváckymi sólistami. Plné námestie divákov ocenilo nové skladby slovenských autorov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách - 5 kompozícií v kategórii inštrumentálnych skladieb a 10 kompozícií v kategórii vokálno-inštrumetálnych skladieb. Odborná porota Pavel Zajáček, Miroslava Záhumenská a predseda poroty Adam Hudec ocenili súťažné skladby nasledovne: V kategórii Inštrumentálne skladby získala polka Michala Čmaradu s názvom Ivanka 3.miesto. Na druhom mieste skončila polka Ivana Šmatláka s názvom Pre Emu. Víťazom tejto kategórie bola koncertná skladba Pavla Šianského – Ozveny z chrámu. V kategórii Vokálno-inštrumentálne skladby skončila na 3. mieste polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu, ktorú zaspievali Michaela Pösová, Zdenka Rázgová, Marek Bakyta a Marián Chlpek Druhé miesto získal valčík Libora Zálesňáka s názvom Dúbravský chodníček, ktorý zaspievali Zdenka Rázgová a Marek Bakyta. Víťazom tejto kategórie sa stala polka Ikova Kopáčika s názvom Krásne časy, ktorú zaspievali Marián Chlpek a Marek Bakyta . Okrem toho si diváci určili aj Cenu divákov, ktorú získala polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu. Ocenené skladby získali okrem diplomu ZDHS aj odstupňovanú finančnú odmenu. Ďakujeme organizátorom súťaže Novomestská nota 2019 – vedúcim predstaviteľom mesta Nové Mesto nad Váhom a najmä Ivanovi Trchalovi, zakladateľovi tejto súťaže, predstaviteľom ZDHS i podporovateľom tejto kultúrnej akcie – Fondu pre podporu umenia, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Rádiu Regina RTVS a ďalším. Tešíme sa o dva roky na jubilejný 10.ročník autorskej súťaže Novomestská nota 2020 ! Predseda odbornej poroty Adam Hudec

Pavel Špaček | pavelspaz@gmail.com | 26.08.2019 (21:51 hod.)

Toto som napísal organizátorom vinobrania v Modre: Dobrý večer, prečítal som si program Modranského vinobrania a som sklamaný.Nie z toho, čo v programe je, ale čo nie je. Dychová hudba. Asi neviete, že prvá zmienka o dychovej hudbe v Modre je z roku 1843. To znamená, že minulý rok to bolo 175. rokov. A pre organizátorov tradičného vinobrania nestojí tento žáner ani za jedno vystúpenie. Modrania musia chodiť na dychovku do Grinavy, Vištuka, či do Pezinka (tohto roku oslavuje dychovka v tomto meste 145 rokov čo je o 31 rokov menej, než Modra). Nepíšem Vám to ako kapelník jednej z dychoviek ale ako občan žijúci v Modre a zároveň tajomník Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré zastrešuje okolo 120 súborov po celom Slovensku. Obraz Modry vo filme "Otec ma zderie tak či tak" je spätý s dychovkou, Vinco Šikula sa musí obracať v hrobe.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 19.08.2019 (10:07 hod.)

Adam Hudec 4 min · V sobotu 17.8.2019 sa konali hlavné oslavy štvordňového festivalu k 50. výročiu založenia mládežníckeho dychového orchestra v Slovenskom Komlóši na juhu Maďarska. Skvelá organizácia, fantastická atmosféra 3 hodinového koncertu, vynikajúce umelecké výkony... V 6000 -covom mestečko majú 50 členný detský orchester a 70 členný mládežnícky orchester dirigovaný riaditeľom hudobnej školy Jánošom Krčmérym. Obidva orchestre vynikajúco zahrali svoj repertoár na koncerte, na ktorom som okrem iných hostí dirigoval aj ja svoju Piccolo polku a skomponoval som im ako dar k výročiu skladbu Komlóšske čardáše, ktorú s veľkým úspechom premiérovali v tento večer. V závere zmesi sa postavilo asi 40 hráčov orchestra a po slovensky zaspievali komlóšsky čardáš - Na Komlóši zasvietilo slniečko.... Bodaj by sme sa aj u nás na Slovensku takto starali o nastupujúcu generáciu mladých hráčov pre dychové hudby !

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 24.06.2019 (12:19 hod.)

Na stránke AKTUALITY je oznam aj s prílohami, ktorý je pre všetky spolky mimoriadne dôležitý!!! Prosím všetkých štatutárov, aby si ho pozorne preštudovali.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 19.06.2019 (09:48 hod.)

V sobotu bude súťažiť v Lednických Rovniach 6 slovenských dychových hudieb. V nedeľu na Galakoncerte vystupi skvelá kapela - Kumpanovi muzikanti. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 21.05.2019 (15:09 hod.)

Pre všetky spolky ZDHS dôležitý oznam: Na podstránke AKTUALITY je uverejnené usmernenie ohľadne zákona 463/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií.... Žiadam všetky spolky, aby si ho prečítali. Ďakujem.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 25.03.2019 (11:39 hod.)

Autorská súťaž Novomestská nota 2019. Keďže dobre poznám muzikantov, ktorí si všetko nechávajú na poslednú chvíľu - tak chcem pripomenúť všetkým hudobným skladateľom, textárom i spracovateľom ľudových piesní pre dychové hudby, že uzávierka prijímania nových skladieb do súťaže je už 31.3.2019 ! Takže máte na to len jeden týždeň ! Ak ste ešte doteraz nič nestihli skomponovať, tak sa vám čas kráti... Propozície súťaže NN 2019 nájdete na stránke: zdhs.sk/aktuality/propozície.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Generačný čas: 20.122051239014ms, CMS system created by mr.Puetro0