Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 23.06.2015 (10:12 hod.)

Pekný medzinárodný úspech dosiahol minulý víkend VDO Hornonitrie z okresu Prievidza vedený Jozefom Balážom, ktorý skončil na medzinárodnej súťaži v poľskom meste Rybnik na 2.mieste. V relácii vo štvrtok 25.6. o 18.00 hod.zaznejú na Rádiu Oddychovka aj skladby, ktoré hrali na súťaži i na Galakoncerte v Rybniku. Príjemné počúvanie želá A.H.

Miro | miro@gmail.com | 21.06.2015 (13:16 hod.)

Deň pred Celoslovenskou súťažou zverejniť, ktoré orchestre súťažia v L.Rovniach. Bravo!!!

Jan Jamriška | jaja.zdhs@pobox.sk | 18.06.2015 (19:10 hod.)

Vážení milovníci a podporovatelia dychovej hudby na Slovensku. Srdečne Vás týmto pozývame na 23. ročník celoštátnej súťaže malých dychových hudieb , ktorý sa koná od 19. do 21. júna v Lednických Rovniach. Súťaže začínajú dňa 20. 6. od 10:00 v KZ RONA a.s. a pokračujú odpoludnia. Súťaže moderuje Monika Ulická z považskej Bystrice. Hodnotiaci seminár sa uskutoční od 16:00 na mieste a od 18:00 sú plánované koncerty po okolitých obciach podľa rozvrhu. Od 20:00 je potom spoločenský večer s dychovou hudbou. Dňa 21.6.2015 je plánovaná slávnostná sv. omša v parku a monster koncert pri fontáne v kaštieli so sprievodom spoločne s Púchovskými mažoretkami ku KZ RONA a.s. . Nasleduje prijatie starostu obce a príprava na Galaprogram kde vystúpia 3-4 dychové hudby zo súťaže a hosť programu DH Mistříňanka. Program moderuje Andrea Šprochová. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedu TNSK Ing. Jaroslava Bašku. Dotačne je podporené Ministerstvom kultúry SR, NOC SR, Považským osvetovým strediskom a predsedom TNSK. Viac informácií nájdete v Aktualitách zdhs

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 15.06.2015 (17:05 hod.)

2. album DH Považská Veselka sme uviedli do života na festivale Za vysokú horu v nedeľu v Plevníku-Drienove. Vo štvrtok 18.6. o 18.00 hod. si na Rádiu Oddychovka môžete vypočuť piesne z tohto CD nosiča. Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá autor relácie A.H.

Kovačech | kovacech@rozhlas.sk | 12.06.2015 (11:58 hod.)

Dobrý deň, hosťami relácie Kapela, hraj! budú kapelníčka DH Lúžňanka Katarína Chlepková a umelecký vedúci kapely Juraj Mydliar. Regina, pondelok 15.6. o 20.oo hod.

Adam Hudec | @hudec1@chello.sk | 09.06.2015 (13:25 hod.)

Medzinárodná súťaž VDO v Ostrave sa uskutočnila počas uplynulého víkendu v DK v Ostrave. Keďže som ako člen medzinárodnej poroty mal možnosť zažiť vynikajúce výkony VDO z ČR,Francúzska či Slovinska, podelím sa o zážitky aj s váženými poslucháčmi Rádia Oddychovka vo štvrtok 11.6. o 18.00 hod. Hodnotný umelecký zážitok želá A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 01.06.2015 (11:01 hod.)

Lukáš Bečka - mladý 28 ročný talentovaný spevák - žiaľ, odišiel z tohto sveta presne pred rokom. Ako spomienku naňho - speváka na 6.CD nosiči Dunajskej kapely, ale aj súťažiaceho speváka tanečných piesní v Superstar - si môžete vypočuť piesne v podaní Lukáša Bečku v zvláštnej relácii vo štvrtok 4.júna o 18.00 hod. na Rádiu Oddychovka. A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 26.05.2015 (10:54 hod.)

Vo štvrtok 28.mája o 18.00 hod.na Rádiu Oddychovka si môžete vypočuť reláciu o M-festivale v Kanianke a skladby nového CD - Z tej kanianskej hory - DH Maguranka z Kanianky, ktoré pokrstia teraz v nedeľu 31.mája. Príjemnú pohodu pri počúvaní relácie vám želá A.H.

Jan Jamriška | jaja.zdhs@pobox.sk | 25.05.2015 (23:16 hod.)

Vážení hudobní skladatelia, členovia ZSDH, účastníci 8. ročníka celoštátnej súťaže " Novomestská nota 2015 " v Novom Meste nad Váhom. Vyhlasovatelia predlžujú termín na odovzdanie súťažných prác podľa propozícií do 31. mája 2015. Prosíme o jurychlené dodanie zamýšľaných súťažných prác na adresu ZSDH Ján Jamriška - Stred 56/48-1 , 017 01 . Považská Bystrica a na mail jaja.zsdh@centrum.sk, alebo jaja.zdhs@pobox.sk. Po tomto termíne ev. osobne dohodnutom nebudú práce zaradené do súťaže. Otázky osobne konzultujte telefonicky na 0905 225 907 - Jamriška Ďakujeme!!!

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 12.05.2015 (08:36 hod.)

V nedeľu DH Selčianka z B.Bystrice získala na jubilejnom 25.ročníku Bellovho festivalu v Kremnici zlaté pásmo Cum laude. Výsledky súťaže a skladby z najnovšieho CD nosiča DH Selčianka si môžete vypočuť vo štvrtok 14.5. o 18.00 hod. na Rádiu Oddychovka. Príjemné počúvanie želá A.H.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 13.888835906982ms, CMS system created by mr.Puetro0