Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 03.08.2021 (07:09 hod.)

Dychová hudba na RTVS - Trojka: 3.8.2021 - DH Dunajská kapela (Zahrajte nám takúto) - 10.20 h. 5.8.2021 - DH Dubovanka (Zahrajte mi takúto) - 10.15 h. 9.8.2021 - DH Vlčovanka (Zahrajte nám takúto) - 10.10 h. 11.8.2021 -Rôzne DH Slovenska (Zahrajte nám takúto) - 10.10 h. 13.8.2021 - DH Šarfianka (Zahrajte nám takúto) - 10.30 h. 17.8.2021 - DH Hradištská kapela (Zahrajte mi takúto) - 10.05 h. 18.8.2021 - Rôzne DH Slovenska (Zahrajte mi takúto) - 10.05 h. 22.8.2021 - Dožinkové piesne (Chvíľa pre pesničku - ? MK ?) - 11.45 h. Príjemné spomínanie pri DH

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 27.06.2021 (08:27 hod.)

CHVÁLA BOHU !!! Tieto dve slová som napísal preto, lebo včera, po viac ako ročnej kovidovej pauze, sa konečne uskutočnil Festival dychových hudieb! V príjemnom prírodnom prostredí vo Vištuku sa na 10.ročníku VIŠTUKFESTU predstavili dychové hudby Istropolis, domáca Vištučanka, "reinkarnovaná" DH Prividžanka, trenčianska kapela Textilanka a z Moravy hosť DH Túfaranka (Majstri Európy 2006). Je až prekvapivé, že po viac ako roku nemožnosti verejného účinkovania - muzikanti i kapely "nezabudli" hrať a podali skvelé výkony. Keďže nám kovid neumožnil vlani usporiadať nejaké podujatie, kde by sme si pripomenuli 30. výročie založenia Združenia dychových hudieb Slovenska, tak sme to urobili včera na Vištukfeste. V rozhovore s moderátorom podujatia som publiku predniesol stručný prehľad toho, čo sme stihli za 30 rokov v ZDHS urobiť pre rozvoj tohto žánru na Slovensku. Tu je materiál, ktorý odznel včera: 30 rokov ZDHS Stručný prehľad aktivít Združenia dychových hudieb Slovenska Vznik ZDHS – už 16.12.1989 (necelý mesiac po revolúcii) – bolo zvolané prípravné stretnutie kapelníkov DH v Bratislave pre založenie ZDHS. - 27.1.1990 – založenie ZDHS . Prvým predsedom bol zvolený Adam Hudec, podpredsedom Jirko Novotný z Košíc. Spoluzakladatelia ZDHS boli – Miroslav Irša, Andrej Hrabko, Peter Kopunič. - za 30 rokov boli predsedovia ZDHS – Adam Hudec (7 rokov), Jaroslav Pádivý, Ján Jamriška, Jozef Baláž, opäť Ján Jamriška a od roku 2014 Vladimír Dianiška – predseda a Pavel Špaček – tajomník ZDHS. - činnosť ZDHS – vydávanie časopisu Dychová hudba, vydávanie notových materiálov pre všetky kategórie DH, vrátane cirkevných piesní, nahrávky desiatok slovenských kapiel a vydanie ich kaziet, nové kompozície špeciálne „ušité“ pre tú-ktorú DH, prezentácia týchto nahrávok, predaj magnetofónových kaziet, neskôr CD nosičov, založenie archívu ZDHS,... - poradenstvo dychovým hudbám - organizovanie seminárov, školení kapelníkov, work shopov pre skladateľov a aranžérov DH, pomoc pri zakladaní Spolkov dychových hudieb. V súčasnosti už 6 ročníkov organizuje Tvorivé dielne ZDHS v Tesároch, kde sa zúčastní a veríme, že aj mnoho priučí, množstvo mladých hráčov DH Slovenska. Tohtoročný 7.ročník Tvorivých dielní bude v auguste. - festivaly DH – ZDHS buď organizoval, alebo bol spoluorganizátor rôznych festivalov DH na Slovensku – 5.až 7 ročník Bratislavských slávností DH v PKO v Bratislave, potom pokračovanie BSDH na festivaloch Dychfest ZDHS – najskôr v Dolnej Krupej, neskôr v mnohých mestách Slovenska, 15 ročníkov festivalu a súťaže nových skladieb – Slovenské tango v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch, - spoluorganizátori 19. ročníkov súťaže DH Dychovky v preši v Pezinku (nominovanie porotcov, povinných skladieb,...) odborný garant súťaží MDH v Lednických Rovniach i mládežníckych súťaží v Dolnej Súči, založenie a organizovanie súťaže nových skladieb pre DH – Novomestská nota v Novom Meste n/Váhom (v dvojročnej periodicite uskutočnených 9 ročníkov, v septembri t.r. bude 10. ročník), zorganizovanie účinkovania 63 dychových hudieb Slovenska vo Vajnoroch v roku 1990, pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku,... - ZDHS a Európa – ZDHS zastupovalo Slovensko v európskej organizácii dychových hudieb CISM (účasť na mnohých kongresoch CISM), najmä v 90.-tych rokoch veľa účastí predsedu ZDHS A.Hudeca na seminároch v rôznych štátoch Európy, kde sme predstavovali slovenskú DH, účasť na kongresoch IGEB a zorganizovanie týždeň trvajúceho Svetového kongresu IGEB v Banskej Bystrici v roku 1999, zorganizovanie Majstrovstiev Európy DH v Bojniciach v roku 2004 (kde sa stali víťazmi v kategóriách slovenské kapely – DH Dunajská kapela, Križovianka a Bánovčanka), viac ako 10 rokov ZDHS vysielalo slovenské orchestre na najväčší festival DH pred viedenskou radnicou, vysielanie cca 15 rokov slovenské orchestre na súťaž DH v Rybniku v Poľsku, účinkovanie slov. orchestrov na festivaloch v Slovenskom Komlóši v Maďasku, účinkovanie slov. orchestrov na súťaži VDO v Ostrave. Čestný predseda ZDHS A.Hudec reprezentuje Slovensko ako porotca v súťažiach DH v Rakúsku, v Rybniku v Poľsku, v Slovenskom Komlóši v Maďarsku, v Ostrave v ČR, atď. - Slovenský rozhlas a televízia - 20 rokov som robil relácie v Slov.rozhlase – ZDHS predstavuje, neskôr relácie s názvom Kapela, hraj! Potom som robil relácie v súkromnom internetovom rádiu Oddychovka. Všade som pravidelne predstavoval novú tvorbu slovenských skladateľov, nahrávky slovenských kapiel, informácie o festivaloch doma i v zahraničí a pod. Dnes pokračujú v reláciách Kapela, hraj ! v Bratislave Mirka Záhumenská a v B.Bystrici Ľuboš Kovačech. V Slov. televízii za 30 rokoch bolo odvysielaných množstvo repríz relácií so slov. dychovými hudbami, v súčasnosti najmä na kanáli RTVS –Trojka prebieha reprízovanie mnohých relácii s DH a je aj pripravený nový cyklus zostrihov relácií s DH s názvom Oddychovka s dychovkou. Za 30 rokov splnilo ZDHS – ako profesijné občianske združenie – svoje predsavzatia, ktoré si dalo pred 30.-mi rokmi a veríme, že aj v budúcnosti bude ZDHS garanciou kvalitnej prezentácie dychovej hudby na Slovensku. Adam Hudec

Peter Feder | peterfedering@gmail.com | 19.06.2021 (14:03 hod.)

Grinavanka FEST Pripravovaný V.ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST sa uskutoční v termíne 11. septembra 2021 od 15,00 do 24,00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Svojim programom sa Vám predstavia dychové hudby Šarfianka z Blatného, domáca Grinavanka, Májovanka z Holíča a zahraničný hosť Moravská Veselka. Sprievodným slovom Vás bude sprevádzať Miroslava Záhumenská. Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko a ponuka kvalitných pezinských a grinavských vín. Tešíme sa na Vás - priateľov dobrej dychovky.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 07.06.2021 (08:16 hod.)

Ak máte záujem, môžete si pozrieť reprízy televíznych relácií na RTVS - Trojka. V stredu 9.6.2021 o 11.10 hod. reláciu z roku 1984 - Chodníčkom za pesničkami II. , v ktorej Malokarpatská kapela po prvýkrát hrala piesne ako napr. Okolo Trnavy, Ako húsky na Dunaji, Ked sem išeu do Mauacek a ďalšie a potom v pondelok 14.6.2021 o 11,10 hod. reláciu z roku 1982 s piesňami Tá naša Anička, Pralo dievča na potoku, Ľúbi sa mi, Komár a slon a ďalšie. Príjemné spomínanie.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 05.06.2021 (10:40 hod.)

Včera nás navždy opustil po ťažkej chorobe Emil Culinka, tubista, kapelník a hudobný skladateľ. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 16.05.2021 (13:46 hod.)

Upozornenie pre tých, ktorí si stiahli noty povinnej skladby Prvý šotys, že v parte prvého tenoru bola chyba a z toho dôvodu sme tento part odstránili a nahradili správnym.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 12.05.2021 (17:20 hod.)

Pre všetkých záujemcov o letné tvorivé dielne ZDHS 2021 dôležitá informácia - na podstránke Aktuality sú uverejnené podrobnosti a prihláška s prílohami. Veríme, že tento rok sa opäť stretneme v krásnom prostredí Rekreačného strediska Tesáre- Nové Mlyny.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 02.05.2021 (06:04 hod.)

Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený... Ak máte záujem, môžete si pozrieť reprízu relácie s MK s májovou tematikou z roku 1984. Vysielaná bude v utorok na Dvojke 4.5.2021 o 10.50 hod. a aj na Trojke v sobotu 8.5.2021 o 13.30 hod. Príjemné spomínanie.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 10.04.2021 (16:59 hod.)

Táto doba prináša veľa smutných správ a jednou z nich je aj informácia, že zomrel hudobný skladateľ, pán Ctirad Kristin, ktorý sa aktívne zapájal do dychovkového diania. Reláciou Kapela hraj! zo 4.7.2016 si pána Kristína predstavíme tak, ako sme ho poznali. Plného elánu a ľudskosti. Česť jeho pamiatke. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1610/475329

Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 27.03.2021 (08:33 hod.)

Ak máte záujem, môžete si dnes o 13.05 pozrieť reprízu programu Kde vládne úsmev s legendami slovenskej hudby na RTVS Trojka. Trojka | Sobota 27.03.2021, Kde vládne úsmev, alebo ako ten čas letí - Malokarpatská kapela so svojimi sólistami a hosťami Melániou Olláryiovou, Beou Littmanovou a Jozefom Kuchárom spieva slovenské evergreeny v prostredí bratislavského hradu.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Generačný čas: 14.791965484619ms, CMS system created by mr.Puetro0