Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 19.11.2022 (16:11 hod.)

Dňa 10.09.2022 v Helcmanovciach na 11. Konferencii ZDHS bola schválená okrem iného aj Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch platnú od 1.1.2023. Venujte jej pozornosť, aby sme sa od budúceho roku vyhli omylom.

Admin | zdhs.sk@gmail.com | 07.11.2022 (18:25 hod.)

Dobrý podvečer, dnes od 20:05hod na ČT3 bude odvysielaná relácia "Všichni se ptají, komu to hrají" s Moravankou.

Peter Feder | dhgrinavanka@gmail.com | 23.09.2022 (11:14 hod.)

Dňa 20. septembra 2022 o 14.00 hod. sa uskutočnilo v Zichyho paláci v Bratislava, slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2022. Hudobný fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je podporná činnosť v oblasti hudobného umenia. Jednou z aktivít Hudobného fondu je každoročné udeľovanie Cien Hudobného fondu. Ceny udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Cena Karola Pádivého 2022 – Ing. Peter Feder za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 16.09.2022 (03:53 hod.)

Dychfest v Helcmanovciach Minulý víkend (9.-11.9.2022) sa v rázovitej slovensko-rusínskej obci Helcmanovce (okr. Gelnica) uskutočnilo viacero podujatí. Združenie dychových hudieb Slovenska (ZDHS) tu zorganizovalo zasadnutie Predstavenstva ZDHS, následne Celoslovenskú konferenciu ZDHS, na ktorej boli opäť zvolení členovia Predstavenstva a pokračovať vo svojich funkciách budú Vladimír Dianiška (predseda ZDHS) a Pavel Špaček (tajomník ZDHS). V nedeľu 11.9.2022 sa uskutočnil veľký festival dychových hudieb – Dychfest, pri príležitosti 100.výročia založenia dychovej hudby Seľanka v Helcmanovciach. Prvá dychová hudba v Hnileckej doline vznikla práve v Helcmanovciach v roku 1920 (oslavy kvôli covidu sa konali až teraz). Na podujatí, veľmi dobre zorganizovanom starostom obce Tiborom Theisom, vo veľmi peknom prostredí pred domom kultúry zaplnenom množstvom divákov sa predstavilo 8 dychových hudieb a 3 folklórne skupiny z neďalekých obcí ( Žakarovce – rodisko Janky Guzovej, Folkmár a Prakovce). Dobré výkony predviedli dychové hudby z východu – DH Sninčanka, DH Vychodňare z Humenného a DH Vlašanka zo Spišských Vlachov. No a vynikajúci výkon – ako vždy – predviedol Mládežnícky dychový orchester z Košíc, vedený Petrom Schürgerom. Hosťami podujatia boli dva významné súbory žánru dychová hudba – Majster Slovenska za rok 2022 – dychová hudba Grinavanka (Grinava-Pezinok) a taktiež profesionálna Vojenská hudba Banská Bystrica dirigovaná Marekom Flimelom. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na domácu dychovú hudbu, oslávenca – DH Seľanka, dirigovanú Tiborom Theisom. Tibor vedie tento súbor už od roku 1986, viacnásobný starosta obce sa snaží pomôcť dychovej hudbe, ako sa to len v dnešnej dobe dá. Aj keď to má veľmi ťažké, pretože v Hnileckej doline zánikom baníctva zanikli aj všetky dychové hudby z okolia, jediná dychová hudba zostala v Helcmanovciach. Predstavitelia ZDHS ocenili jeho zásluhy diplomom a medailou ZDHS, ako aj vyznamenaním viacerých členov DH Seľanka. Gratulujeme dychovej hudbe v Helcmanovciach k stému výročiu a veríme, že takýchto úspešných podujatí bude po celom Slovensku čo najviac. Adam Hudec

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 07.09.2022 (08:18 hod.)

Pozývame delegátov Združenia dychových hudieb Slovenska za jednotlivé kraje na Konferenciu ZDHS v Helcmanovciach dňa 10. 09. 2022 so začiatkom o 10,00 hod. Program konferencie 1, Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií 2, Správa o činnosti ZDHS od 10. konferencie 3, Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS 4, Správa kontrolnej komisie -predseda KK 5, Správa o zahraničných aktivitách - čestný predseda. 6, Schválenie prednesených správ -krátke referáty predsedov krajských P ZDHS o činnosti 7, Schválenie kandidátky P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do predstavenstva a Kontrolnej komisie. 8, Vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS 9, Obedňajšia prestávka 10, Návrhy na zmenu stanov, resp. dodatky ku súčasným stanovám ZDHS 11, Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KK ZDHS 12, Rôzne 13, Schválenie uznesení konferencie. Všetci ste srdečne vítaní.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 17.08.2022 (07:15 hod.)

Adam Hudec: Fritz Polka Pred niekoľkými dňami (10.8.2022) hrala Vojenská hudba Tirol o.i. aj moju Fritz Polku na námestí „pod zlatou strechou“ v Innsbrucku. Túto skladbu som venoval môjmu dlhoročnému priateľovi Fridrichovi Weyermüllerovi z Innsbrucku, ktorého všetci priatelia volajú Fritz. Preto aj názov skladby Fritz Polka. Doc. Dr., dvorný radca, čestný prezident OBV- Rakúskeho zväzu dychových hudieb a CISM – Medzinárodnej organizácie pre dychové hudby – Fridrich Weyermüller sa narodil v roku 1936.v Innsbrucku. V rokoch 1980 – 2004 bol prezidentom OBV a v rokoch 1980 – 1992 prezidentom CISM. V civilnom povolaní bol Štátny školský inšpektor pri Štátnej školskej rade pre Tirolsko odborník na psychológiu detí a dorastu na Univerzite v Innsbrucku. Aj keď Fritz nebol skladateľ alebo dirigent, dychová hudba mu prirástla k srdcu a urobil pre ňu neskutočne veľa – či už pre rakúske orchestre, na medzinárodnom poli ale aj pre naše – slovenské orchestre. Hneď po 1989 sme nadviazali kontakty (ja ako predseda ZDHS a aj zástupca Slovenska v CISM). Keďže u nás v roku 1990 ešte nebolo bežné, aby sme mali počítače, na požiadanie nám Fritz venoval svoj počítač ! Pozýval našich kapelníkov na semináre v Rakúsku (napr. do zámku Zeillern), v rokoch 1991 a 2005 účinkovalo postupne 13 slovenských dychových orchestrov na najväčšom festivale dychových hudieb vo Viedni. Prezident OBV na pozvanie ZDHS prišiel do zámku v Dolnej Krupej (kde Beethoven napísal Sonátu mesačného svitu) a viedol seminár pre našich skladateľov a dirigentov. Okrem mnohých iných činností, v ktorých sme spolupracovali, nedá sa zabudnúť na jeho účasť v Bardejove. Z Innsbrucku do Bardejova je to 1000 km, no Fritz neľutoval vzdialenosť a prijal pozvanie, aby sa zúčastnil ako Čestný predseda poroty súťaže nových skladieb – Slovenské tango. Na promenáde v Bardejovských kúpeľoch si na skladbu Fritz Polka aj zatancoval... Skrátka – Fritz bol jedným z mála činovníkov západnej Európy, ktorí chceli úprimne pomôcť nášmu Združeniu, našim kapelám a orchestrom. Za to mu aj po rokoch patrí VEĽKÁ VĎAKA ! Adam Hudec

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 20.06.2022 (06:34 hod.)

Veľký úspech bratislavského mládežníckeho dychového orchestra ISTROPOLIS CONCERT BAND ! Včera sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA LIRA v poľskom meste Rybnik. V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži ! Okrem toho získal ocenenie Najlepší dirigent festivalu - Roman Maďar ! Istropolis Concert Band je zoskupenie mladých hráčov z bratislavských Základných umeleckých škôl ( napr. z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a iných), ako ja bratislavských Konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok ( prvé vystúpenie mali 4.7.2021) a už získali veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku. Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. pochod P.Zelenaya Festivität, ťažkú koncertnú skladbu A.Menkena v arr.T.Mashima – Kráska a zviera, či skladbu Sváko Ragan, melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úpr. A.Hudeca) Na nedeľnom Galakoncerte (kde mal slovenský orchester najväčší úspech) pridali ešte aj spievanú pieseň K.Valečku Pátala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota ( zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte. Koncertný dychový orchester Istropolis Concert Band vedú - umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ v D.N.Vsi, dirigent a hráč na trúbku) a hlavný dirigent 30 ročný mladý dirigent Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu R.Maďara, plného muzikality a presných gest – zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal. Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí BL, môže byť tento orchester kvalitným reprezentačným telesom neprofesionálnych hudobníkov dobre reprezentujúcim mesto Bratislava. Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 09.06.2022 (07:38 hod.)

Blýska sa na lepšie časy pre DH ! RTVS opäť od 10.6. začína vysielať aj na Trojke, ktorá bola dočasne nahradená kvôli vojne na Ukrajine spravodajskou stanicou 24. Hneď v sobotu 11.6. o 7.00 si môžete pozrieť reláciu Zahrajte mi takúto s DH Maguranka a 12.6. o 12.20 reláciu Majdánskou dolinou s DH Lapášanka. Príjemné pozeranie želá A.H.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 04.06.2022 (10:49 hod.)

Tento rok oslavuje Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) sté výročie založenia. Pri tej príležitosti SOZA predstavuje všetky žánre na svojej stránke https://www.100soza.sk/ Jedným zo žánrov, ktorý kvalitne predstavuje je aj dychová hudba. Pozrite si obsah, ktorým približuje tento žáner všetkým záujemcom. Kliknite si: https://www.100soza.sk/hudba/dychova-hudba

Vladimír Dianiška | vdianiska@gmail.com | 23.05.2022 (15:17 hod.)

Vážení priatelia. Uplynulý víkend sa uskutočnila súťaž dychových hudieb - OdDychpoDych v Púchove a Lednických Rovniach. Vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum, organizačne ju veľmi dobre zvládlo Považské osvetové stredisko - Považská Bystrica. Naše Združenie bolo odborným garantom podujatia. Ďakujem všetkým zúčastneným dychovým hudbám, orchestrom, ktoré svojimi výkonmi dokázali, že sa na súťaženie pripravovali veľmi zodpovedne. 14 súťažiacich - 7 v Púchove a 7 v Lednických Rovniach "predýchali" tieto mestá a tiež okolité obce radosťou, sviežosťou a hlavne dobrou hudbou. Kvalitu podujatia okrem výborných výkonov súťažiacich kapiel vyšperkovala vynikajúcim koncertom Vojenská hudba ozbrojených síl SR - Bratislava, so speváčkami Mirkou Záhumenskou a Ľubkou Špačkovou, pod taktovkou Jožka Hepnera, ktorý ešte pred pár rokmi tiež býval účastníkom týchto súťaží. Srdečná vďaka patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na realizácii tohto podujatia a rovnako srdečná gratulácia všetkým súťažiacim: -víťazom a majstrom Slovenska: DDH Hradišťanka v kategórii detských DH, DDO pri ZUŠ Brezno v kategórii mládežníckych DH a DH Grinavanka v kategórii malých DH - a všetkým kapelám vôbec, nakoľko tým nezostáva nič iné ako vyhrávať

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 14.407873153687ms, CMS system created by mr.Puetro0