Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 11.11.2020 (14:06 hod.)

https://www.radiodychovka.sk/prezentacia-kapely/

Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 27.09.2020 (21:32 hod.)

https://www.radiodychovka.sk/sms-sutaz-o-internetovy-radioprijimac-gogen-ir167btb/

Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 27.09.2020 (21:31 hod.)

Priatelia pripravili sme pre Vás novú pravidelnú reláciu s názvom ,,Čo nového pán Kapelník" kde odprezentujeme každý týždeň rôzne kapely, dychovky, orchestre, big bandy. Premiera bude odvysielaná na www.radiodychovka.sk už 04.10.2020 (nedeľa) o 18:00 hod. V prípade záujmu prezentácie kapely (CD, relácie,pripravovaný kalendár, atď.) nás kontaktujte Pekný večer :) Tu je znelka relácie. Hudba/Text: Peter Černička Naspievala Mirka Zahumenská a Tomáš Vaňo https://soundcloud.com/radiodychovka/co-noveho-pan-kapelnik

Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 23.09.2020 (09:54 hod.)

Novomestská nota - doplnenie hudobných nahrávok. Vážení kapelníci. Spolu s Paľom Špačkom sa nám konečne podarilo doplniť chýbajúce nahrávky zo súťaží Novomestská nota 2015 a 2019. Nájdete ich na adrese: http://zdhs.sk/sutaze_dychovej_hudby 8 víťazných piesní a orchestrálnych skladieb z NN 2015 a 6 víťazných piesní a orchestrálnych skladieb z NN 2019. Ak máte záujem aj o notový materiál víťazných skladieb z NN 2019 - stačí mi napísať mail na adresu: hudecadam11@gmail.com - a ja vám ich bezplatne pošlem.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 28.08.2020 (06:37 hod.)

Tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska 13 h · V dňoch 15.-22. augusta 2020 sa konali tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS) v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny. Zúčastnilo sa ho 86 mladých adeptov. Z nich boli podľa orchestrálnej praxe vytvorené 2 orchestre a jedna mažoretková skupina. Podstatnú časť hudobníkov tvorili deti a mládež z detských dychových hudieb z Bánova, Bratislavy, Brezna, Hradišťa a Nitry, ale prišli aj jednotlivci napr. z Bojníc, Chynorian, Pezinka, Trenčína a pod. Zostava podľa nástrojov nebola celkom optimálna, nakoľko nám chýbali najmä trombóny a zo saxofónov sme nemali tenorsaxofóny. Hudobná literatúra bola namixovaná zo slovenských i zahraničných autorov (Pádivý, Kopáčik, Hudec, Šostakovič, Moriccone, Abreu atď.) Mladí muzikanti sa dobre popasovali s dosť náročným repertoárom, potrápili sme ich aj s pochodovaním, aj keď zatiaľ bez nástrojov:-) Mažoretky Akord si nacvičili nové choreografie na live hudbu i hudbu reprodukovanú. Chcem poďakovať personálu rekreačného zariadenia Tesáre Nové Mlyny za vytvorenie podmienok nielen na prácu, ale aj na relax (šport, opekanie a pod.) Za odborné vedenie, lekársku starostlivosť a servis ďakujem celému realizačnému tímu (nájdete ho na fotografiách z podujatia). Adamovi Hudecovi ďakujeme za dar, 100 ks kníh "To bola Malokarpatská kapela", ktoré spolu s tričkami dostali všetci účastníci tvorivých dielní. Mali sme aj dve milé návštevy. Jednu z Národného osvetového centra a druhú z RTVS Rádio Regina. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu a tiež Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Odborní garanti - Národné osvetové stredisko a Združenie dychových hudieb Slovenska. Mediálny partnerom bolo tradične RTVS - Rádio Regina. Všetkým, dá sa povedať tradičným partnerom a podporovateľom patrí srdečná vďaka. Tú by som rád vyjadril aj všetkým účastníkom a ich rodičom za dôveru a spoluprácu. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým základným umeleckým školám, ktorých žiaci prišli na tvorivé dielne. V tomto roku to boli najmä: SZUŠ Hradište, ZUŠ Brezno, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra, ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava, ZUŠ Istrijská 22, Bratislava, ZUŠ Šurany, ZUŠ Partizánske, SZUŠ Omšenie a ZUŠ Bošany. Ročník 2020 je za nami a verím, že nielen ja sa teším na tvorivé dielne ZDHS 2021.

Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.com | 09.08.2020 (17:09 hod.)

Raz počas jednej uhorkovej sezóny sa písalo o akomsi výskume vplyvu hudby na dojivosť kráv. Skúmanie výsledkov púšťania rôznych žánrov hudby v kravíne bolo aj súčasťou deja filmu Slnko, seno a... A zrazu podobná otázka v zábavnej relácii vyvolala urazené ohlasy na facebooku a na stránke ZDHS. Ale nebolo to stanovisko autora, redaktora, alebo dokonca TV Markíza, bola to len jedna z otázok. A to by nás nemalo rozhádzať. V súčasnej zložitej dobe by nás malo trápiť niečo úplne iné. Čo a ako hráme, čo nahrávame, čo si ceníme, čo preferujeme, ako si ctíme tradície a aké vytvárame nové. Čo deklarujeme, aké ciele si stanovujeme a ako ich plníme, či aj na nás neplatí, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami. Takže namiesto rozčuľovania sa pre vyjadrenie nejakej hviezdičky sa radšej zamyslime a položme si otázku: Quo vadis? Pretože časy sa zmenili a zmenili sme sa aj my. Veľkých dychoviek zostalo iba zopár a štandardom malých sa stali spievané ľudovky, ktoré možno charakterizovať číslami 2 a 3 – polka, valčík, jednoduchý dvojhlas na tri akordy. Napríklad na Novomestskej note 2019 z 15 vybraných skladieb bolo 5 poliek a 6 valčíkov, zo 6 ocenených boli 4 polky a 1 valčík. Podobný pomer je aj v dramaturgii súťažných vystúpení v Lednických Rovniach. Ale každá jednostrannosť škodí. Nečudujme sa teda, že to niekto apriórne odmieta. Pravdu má Fero Bečka, že treba dať hlavy dokopy a niečo na prekonanie stagnácie urobiť. V rámci ZDHS i mimo neho. Nemôže predsa všetko stáť iba na zopár jednotlivcoch. V prvom rade treba prekonať nezáujem a pasivitu. Všetky akcie od miestnych až po celoštátne by sa mali stať miestom formálneho i neformálneho stretávania sa širšieho okruhu muzikantov, najmä kapelníkov a umeleckých vedúcich, nie iba priamo zainteresovaných (organizátori, porota, účinkujúci). Napríklad aj na Novomestskú notu chodia iba ocenení autori. Na stránke ZDHS (Video/Súťaže) sú nahrávky ocenených skladieb od jej 3. ročníka. Za rok 2015 a 2019 však už chýbajú. Odpadla teda aj ich prezentácia a propagácia pre muzikantskú i širšiu verejnosť. U pravidelných podujatí sa akoby zakorenila snaha všetko reformovať. Časté zmeny však porušujú zákon relatívnej stálosti, čo spôsobuje neistotu, znižuje záujem a smerujú k zániku. Začína sa to nedodržiavaním periodicity alebo predlžovaním intervalu, zmenou názvu, náplne a propozícií, pokračuje ignorovaním vyhlásených pravidiel a napokon sa to nechá potichu zaspať. Veľké ciele si kládlo ZSDH (Združenie skladateľov dychovej hudby), ktoré pri svojom založení v marci 2009 malo 30 členov, z toho 4-členné predstavenstvo. Ale prakticky zostalo iba na papieri a mnohí, vrátane predstavenstva, asi už aj zabudli, že sú jeho členmi. Sviatkom dychovej hudby bol Pádivého Trenčín. Spočiatku sa konal každoročne, po r. 1979 len každé 2 - 3 roky a kombinoval sa s jarmokom Pri trenčianskej bráne, potom sa akoby premiestnil do Považskej Bystrice, ale v skutočnosti už v r. 2007 zanikol. Nahradiť ho mali Vyšehradské dni, ale tie sa konali iba dva razy (2011, 2014) a dosť. Ani o účasť na postupovej súťaži v Lednických Rovniach už nie je taký záujem, ako kedysi a klesla jej úroveň. V r. 2019 vo finále súťažili len 4 dychovky, z toho jedna nekompletná. Skončilo sa to s veľkými rozpakmi a reálne hrozí, že aj toto podujatie zanikne. V r. 2018 sa Hečkova Súča premenovala na FestMlaDych a pritom sa sprísnili kritériá veku (DDO ø 16, max. 18; MlDO ø 19, max. 25). Ale na súťaži sa ani na zjavné prekročenie týchto limitov nehľadelo. Tohto roku mal byť jeho 2. ročník, ale nebol ani vyhlásený. S perspektívou trojročnej periodicity a s prihliadnutím na obtiažnosť pre deti a mládež bol vyhlásený 1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Intermezzo 2014. Konal sa však iba raz a tým to skončilo. Na Novomestskej note vždy súťažilo 18 skladieb – 7 so spevom, 6 bez spevu a 5 úprav ľudových piesní. Po pauze sa to v r. 2019 zmenilo na 15 s pomerom 5:5:5, ale výberová komisia vybrala 10 skladieb so spevom a 5 bez spevu. Neregulárne tak rozšírila prvú kategóriu a zrušila tretiu, čím vyradila úpravy ľudových piesní zo súťaže, vrátane možnosti uchádzať sa o cenu diváka. Takáto svojvoľnosť však bola aj v rozpore s deklarovaným poslaním súťaže – o. i. podnietiť skladateľov v spracovaní ľudových piesní pre dychové hudby. Dúfajme, že koronakríza čoskoro pominie a všetko sa vráti do normálnych koľají. Na budúci rok by sa mali konať postupová súťaž Lednické Rovne, posunutý FestMlaDych a autorská súťaž Novomestská nota. Ak sa majú konať, tak ich už čochvíľa treba vyhlásiť. Je teda najvyšší čas sa rozhodnúť ako ďalej.

Ivan Šmatlák | smatlakivan3@gmail.com | 27.07.2020 (10:52 hod.)

Pozývame priaznivcov DH v nedeľu 9.8.2020 o 15,00 na futbalový štadión do Nadlíc. Pri príležitosti 140.výročia založenia DH v Nadliciach poriadame festival za účasti DDH Hradišťanka a mažoretky Akord, DH Ostratičanka, DH Nadličanka, DH Kolárovičanka a DH Májovanka. Ak podujatie nezruší vyššia moc, tešíme sa na stretnutie.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 17.07.2020 (09:59 hod.)

Vážení priaznivci dychovej a folklórnej hudby ! V nasledujúcich dňoch si do konca júla môžete vypočuť na RTVS – na TROJKE – viacero relácií s dychovou a folklórnou hudbou 80-90-tych rokov. 18.7. o 18.40 hod. – Chvíľa pre pesničku ( s Malokarpatskou kapelou) 19.7. o 12.45 hod. – Chvíľa pre pesničku ( zrejme repríza s MK) 20.7. o 11.00 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Kesanka z Bánova) 21.7. o 10.50 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 22.7. o 10.55 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Hradištská kapela ) 23.7. o 10.45 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 24.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 25.7. o 13.40 hod. – Chvíľa pre pesničku ( s Malokarpatskou kapelou) 27.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 28.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 29.7. o 10.35 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Pezinčanka ) 30.7. o 10.50 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 31.7. o 10.25 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) Príjemné spomínanie vám želá Adam Hudec

Ikov Kopáčik | ikovkopacik@gmail.com | 28.06.2020 (16:23 hod.)

Som rád, že sa ešte nájdu ľudia ktorí nerezignovali na súčasné dianie v našej hudobnej kultúre. Spomínaná relácia je iba záblesk hlúposti, ktorá sa v našich mediách vyskytuje takmer permanentne. Postupne zavrhujeme kultúrnym dedičstvom našich predkov a kopírujeme mentálne nám cudziu hudbu, nehľadiac na na nepriaznivé dôsledky, ktoré tento fakt prináša pre ďalšie generácie. Zabúda sa pritom na skutočnosť, že to bola práve dychová hudba, ktorá dokázala priniesť pre širokú vrstvu obyvateľov tejto krajiny prvé poznanie svetovej koncertnej tvorby a ktorá významným spôsobom prehĺbila kultúrnu úroveň ich života. Obávam sa však, že autor predchádzajúcej úvahy, pán Adam Hudec, má pravdu. Zadubencom je ťažko niečo vysvetliť. Tomuto typu ľudí stačí primitívna afro-americká zmes ktorá sa ozýva z väčšiny rozhlasových staníc a je neporovnateľná s našou európskou hudbou. Napriek tomu si myslím, že musíme chrániť svoje kultúrne dedičstvo i proti tomuto typu súčasných mediálnych " tvorcov ". Je to naša povinnosť voči generácii našich predkov a náš dlh našim potomkom.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 26.06.2020 (12:41 hod.)

Nedá mi nereagovať obšírnejšie na dehonestujúcu otázku B v relácii TV Markíza Dobre vedieť z 23.6.2020. Na rôznych Facebookových stránkach sa veľa ľudí ( z oblasti dychových hudieb, ale aj bežní milovníci tohto žánru ) vyjadrilo k tejto nešťastnej otázke položenej v relácii Dobre vedieť : „Počúvanie dychovky vyvoláva depresie a neplodnosť“ v dojivosti kráv !!! Takéto akože „vtipné“ zamotanie hudobného žánru dychová hudba do dojivosti kráv je ďaleko za čiarou vtipnosti, slušnosti, empatie, akceptovania aj toho, čo sa mi nepáči, atď. V každom hudobnom žánri sú orchestre, kapely či sólisti kvalitní i nekvalitní. Prečo práve LEN dychová hudba (kto ju nemá rád, O.K. – aj takí sú) – je žánrom, do ktorého si každý kopne, kedy sa mu zachce... (viď odpovede začínajúcich superstár na otázku: ktorú hudbu radi počúvate?.. odpoveď: všetku, okrem dychovky!) Ktorá z týchto !superstár“ je akceptovaná 10 km od slovenských hraníc, napr. v Hainburgu ? Žiadna ! A aj veľkí slovenskí umelci mnohých žánrov končia tesne za hranicami. Nikto o nich na západe (ale aj na východe) ani nezakopne... Na rozdiel od slovenskej dychovej hudby! Tá nás – teda slovenskú kultúru – kvalitne reprezentuje už veľa rokov po celej Európe. Stačí zopár príkladov – suverénny víťaz Majstrovstiev Európy 2003 vo Švajčiarsku – Kumpanovi muzikanti (moravsko-slovenská kapela), Dunajská kapela z Bratislavy (majstri Európy 2004), v súčasnosti DH Drietomanka, Maguranka a ďalšie DH, v minulosti Malokarpatská kapela, DOM Košice. Bánovčanka, atď,atď. Tieto orchestre a kapely sú pozývané do mnohých štátov Európy (napr. Rakúsko,Nemecko,Holandsko, ale aj Poľsko,Maďarsko a pod.) A tieto dychové hudby sú vždy zaradené na koniec festivalov ako „čerešničky na torte“ Prečo asi ? Lebo sú dobré a v zahraničí si kvalitu ich interpretácie vážia! (Na rozdiel od akceptácie na Slovensku, alebo v slovenských televíziách...) Neviem, či takáto obšírnejšia reakcia má vôbec význam. Zadubencom a primitívom je ťažké niečo vysvetľovať a objasňovať... To platí aj o autorovi vyššie spomínanej a v Markíze odvysielanej otázky B v relácii Dobre vedieť. Ak máte doplňujúci alebo iný názor, napíšte. Možno to trochu pomôže. Všetkých zdraví Adam Hudec

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 17.960071563721ms, CMS system created by mr.Puetro0