Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.sk | 18.10.2014 (13:12 hod.)

Súťažná prehliadka Hečkova Súča 2014 bola sviatkom dychovej hudby a dôkazom, že dychovka má výborný dorast, plný elánu. Súťaž síce bola formálne regulárna, ale jediný čistokrvný orchester bol DDO Rudolfa Hečku z Dolnej Súče. Účasť všetkých ostatných bola postavená na zapojení starších a teda skúsenejších hráčov. Škoda, že nebolo zastúpené východné Slovensko, ale ani tam sa o budúcnosť dychovky netreba obávať. Dovolím si svojou troškou do mlyna nadviazať na príspevok Ikova Kopáčika. Pripomienky k harmonogramu sú vecou kapelníkov a organizátorov, štýl, repertoár, dramaturgia a ďalšie smerovanie dychovej hudby ako takej sú osobitnou kapitolou. Zameriam sa teda iba na propozície. Kritériom na určenie kategórie – nielen na súťaži – by nemal byť priemerný vek, ale veková hranica. A tá by mala byť u detského orchestra 17 rokov a u mládežníckeho 25 rokov. Napríklad vo futbale nie je možné, aby za žiakov hralo niekoľko 21-ročných, alebo za dorastencov niekoľko hráčov z prvej ligy. A tak by to malo byť aj v dychovke. Priemerný vek by mal rozhodovať len pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov. Pekné je, ak v normálnej kapele hrá otec so synom, ale ani to nevyzerá dobre, ak v mládežníckom orchestri sedia prešedivení muzikanti. („Hudba sa vníma aj očami.“ Adam Hudec.) Detské i mládežnícke orchestre majú prirodzené fyzické a technické obmedzenia a pri zemi ich drží aj permanentné prekonávanie generačného problému. Preto si treba vážiť a ceniť záslužnú prácu ich kapelníkov a organizátorov a pomáhať im, ale v kritériách rešpektovať, že 18-ročný je už plnoletý a absolvent konzervatória už nie je „dorastenec“, ale hotový muzikant. A vzhľadom na charakter týchto orchestrov by v nich vôbec nemali hrať profesionáli. Aby sa získal lepší prehľad o detských a mládežníckych dychovkách, mali by sa prijať do ZDHS a zaregistrovať ako osobitné kategórie v zozname členov, oslobodené od členských príspevkov. A vzhľadom na kritérium veku zoznamy ich členov – muzikantov i spevákov – minimálne raz do roka aktualizovať. Na základe toho potom v spolupráci s NOC venovať trvalú starostlivosť o ich rozvoj a pomáhať im pri riešení ich špecifických problémov. Lebo nielen chlebom je človek živý a dychovka nežije len na festivaloch a súťažiach.

Ikov Kopáčik | ikovkopacik@gmail.com | 13.10.2014 (19:05 hod.)

V dňoch 11.a 12. októbra sa v Dolnej Súči konalo Celoštátne kolo súťaže detských a mládežníckych dychových orchestrov, kde som bol, spolu s p. J. Jamriškom, P. Schurgerom a L. Soukupom v hodnotiacej porote. Chcel by som sa preto podeliť o prvé prvé dojmy a poznatky so všetkými, koho súčasný stav najmladšej generácie dychovkárov a tým vlastne i celá budúcnosť tohto hudobného žánru na Slovensku zaujíma. Nechcem robiť žiadnu hlbšiu analýzu, na to by si museli spolu sadnúť všetci odborníci. A pravdepodobne by i tak v celej šírke problémov k žiadnemu konsenzuálnemu záveru nedospeli. Rád by som skôr upozornil na plusy a mínusy podujatia. Potešiteľné je, že tých plusov bolo podstatne viac. Najdôležitejším poznatkom je, že napriek takmer nulovej medializácii nášho žánru dychová hudba ožíva a je obľúbená i v najmladšej generácii hráčov. Príjemným prekvapením bola účasť súborov z regiónu Kysúc. Svojim repertoárom sa nepokúšali napodobiť orchestre s dlhou tradíciou. Dominovala v nich skôr tradičná a ľudová tvorba, účasť na takomto podujatí však iste prispeje k ich ďalšiemu rozvoju. Pekný výkon a jasnú orientáciu svojho smerovania preukázala domáca DDH R.Hečka, DDH Maguranček, DDH Rosička i DDH Hradišťanka. Sú to telesá, ktoré sú veľkým zdrojom nových mladých hudobníkov. O to náročnejšia, ale i záslužnejšia je ich práca. Podobne výborný výkon, i keď štýlovo trocha odlišný, sme počuli i v podaní SDO ZUŠ Bratislava-Devínska Nová Ves a ZUŠ Bratislava-Dúbravka. Je obdivuhodné, že i v tejto dobe dokážu dirigenti a ich spolupracujúci pedagógovia napriek nepriaznivému mediálnemu tlaku získať pre hru v dychovom orchestri toľko mladých ľudí. Ďalším plusom bol príklon k interpretácii originálnych skladieb tohto žánru. Napriek mnohonásobnému počutiu povinných skladieb bolo toto príjemným zážitkom umožňujúcim vnímať úžasnú variabilitu dychového orchestra a vplyv osobnostného vkladu dirigenta na predvedené dielo. V dramaturgii súťažných vystúpení mi však chýbala väčšia pestrosť pri prezentácii našej a najmä európskej hudby. Na našom kontinente totiž v podstate vznikla nielen tradičná "dychovka", ale naša hudobná kultúra vôbec. A bolo by iste múdre a žiaduce v budúcnosti siahnuť i po bohatstve hudobnej tvorby iných európskych národov. Prvé lastovičky v podobe DDH Hradišťanka (M.Ravel)a MDO Maguranka-junior (T.Albinoni)už prileteli. Ale, ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Čiastočným problémom bol harmonogram súťaže i jej propozície. Múdre bude popozerať sa ako to robia iní, ale najmä v zlepšiť spoluprácu organizátorov a zúčastnených pedagógov ktorí sa i k tomuto problému musia vyjadriť. Pri ochote ku spolupráci to iste nebude neriešiteľný problém. Osobne ďakujem úprimne všetkým, ktorí sa na celej akcii podieľali.

adam-hudec | hudec1@chello.sk | 06.10.2014 (15:13 hod.)

9.10. vo štvrtok si môžete vypočuť reláciu, ktorá môže byť ako pozvánka pre poslucháčov a divákov na sobotňajšiu Celoslovenskú súťaž DDH a MLDH v Dolnej Súči. Zahráme skladby predošlého víťaza súťaže z roku 2012 - Dychového orchestra mladých z Košíc.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 01.10.2014 (17:19 hod.)

Vo štvrtok si môžete na Rádiu Oddychovka.eu vypočuť reláciu z cyklu Cédečkáreň. Keďže včera dostal Cenu Karola Pádivého, ktorú navrhuje Predstavenstvo ZDHS a udeľuje Hudobný fond - Peter Solárik, tak relácia bude o ňom, o jeho DH Májovanka z Holíča a CD nosiči Májovanky Pro starenku. Srdečne gratulujeme. A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 22.09.2014 (17:12 hod.)

25.9. o 18.00 hod. so môžete vypočuť reláciu Cédečkáreň, v ktorej predstavíme CD nosič Kesanka a Mrchane - MDH Kesanka z Bánova. Okrem piesní si netradične môžete vypočuť aj vtipné hovorené slovo v scénkach a paródiách ženskej skupiny Mrchane. Príjemnú zábavu želá A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 17.09.2014 (08:50 hod.)

Na Rádiu www.oddychovka.eu si môžete zajtra, 18.9. o 18.00 hod. vypočuť reláciu o dychových hudbách v Brezne. Zaznejú skladby z CD nosiča Hráme vám pre radosť v podaní DO Brezno, DH Mostárenka a Detského DO ZUŠ Brezno.Príjemné počúvanie želá A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 15.09.2014 (15:53 hod.)

Dve Ceny SOZA na festivale Vyšehradské dni dychovej hudby 2014 Uplynulý víkend boli počas festivalu a súťaže Veľkých dychových orchestrov v Považskej Bystrici udelené Ceny SOZA. Jednu dostal skladateľ Ctirad Kristín, ktorý do autorskej súťaže nových skladieb pre VDO poslal intermezzo pre tubu sólo s názvom Dedo. Je to ideálna skladbička pre detských a mládežníckych hráčov na tubu. Tretiu cenu získal Juraj Ofúkaný za skladbu pre pikolu sólo s názvom Drozd za oknom, druhú cenu si odniesol mladý, 22 ročný skladateľ z Medzeva, člen DOM Košice - Roman Maďar, ktorý skomponoval rozsahom veľkú a kvalitnú skladbu s názvom Detská Ouvertúra. Autorskú súťaž vyhral (ako už viacero súťaží predtým) - hudobný skladateľ Ikov Kopáčik z Partizánskeho za výbornú skladbu, ktorú nazval Tanec. Medzinárodná odborná porota (Hannes Kaufmann - Rakúsko, Pavel Zajáček a Adam Hudec - SK) sa rozhodla udeliť Cenu SOZA Veľkému DO ZUŠ Považská Bystrica, vedenú dirigentom a riaditeľom ZUŠ Michalom Bróskom - ktorý naštudoval s orchestrom 11 nových kompozícií slovenských skladateľov pre veľké dychové orchestre, ktoré odzneli 12.9. v súťaži Intermezzo 2014. Nasledujúci deň v súťaži orchestrov Vyšehradskej štvorky skončil tento orchester na druhom mieste v zlatom pásme cum laude so ziskom 91 bodov za vynikajúcim orchestrom z maďarského Tótkomlóšu-čiže Slovenského Komlóšu, ktorý sa umiestnil tak isto v zlatom pásme cum laude, ale zo ziskom 95 bodov. Úspešný bol aj novovytvorený Malokarpatský DO vedený dirigentom Vladimírom Dianiškom, ktorý skončil na 3.mieste v zlatom pásme so ziskom 89 bodov, pred MLDO zo Zlína,ČR (strieborné pásmo) a poľským orchestrom z Laskowej (bronzové pásmo). Predseda medzinárodnej poroty Mgr.Adam Hudec

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 09.09.2014 (10:44 hod.)

11.9. o 18.00 hod.na Rádiu Oddychovka si môžete vypočuť druhú časť informácií o blížiacej sa veľkolepej akcii - Vyšehradských dňoch dychovej hudby 12. až 14.9. v Považskej Bystrici. Po slovných informáciách vám zahráme všetkých 19 skladieb, ktoré odzneli na súťaži Novomestská nota 2013, 7. ročník. 14.9., pred záverom podujatia, si budete môcť naživo vypočuť tieto skladby aj v Považskej Bystrici v podaní orchestra ZSDH. Teším sa na stretnutie s pravidelnými poslucháčmi Rádia Oddychovka v Považskej Bystrici.A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 03.09.2014 (18:28 hod.)

4.9. o 18.00 hod. si môžete vypočuť na Rádiu Oddychovka informácie o významnej akcii nášho žánru - Vyšehradských dňoch dychovej hudby 12. až 14.9. v Považskej Bystrici. Jeden z hlavných protagonistov prvého dňa podujatia - Celoštátnej súťaže nových skladieb pre VDO pod názvom Intermezzo 2014 - DO ZUŠ Považská Bystrica, ktorý naštudoval 11 nových kompozícií, vám po slovných informáciách o akcii zahrá skladby zo svojho CD nosiča. Takže verím, že všetkých 41 000 obyvateľov mesta Považská Bystrica a aj ďalší občania zo širokého okolia sa stretnú na Vyšehradských dňoch DH budúci víkend.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 02.09.2014 (07:47 hod.)

Na žiadosti poslucháčov sme sa rozhodli uverejniť návod ako počúvať naše rádio aj cez mobil alebo tablet. V prípade, že máte zariadenie, ktoré používa operačný systém Android: Do internetového prehliadača vo vašom zariadení zadajte: http://www.oddychovka.eu:8000/radio Pre používateľov zariadení spoločnosti Apple (iPhone, iPad): 1. Stahnite si aplikáciu pre prehrávanie audiosúborov - napríklad "VLC for iOS", ktorá je dostupná zdarma 2. Otvorte VLC a zvoľte postup: MENU - Otvoriť sieťový stream - napíšete adresu: http://www.oddychovka.eu:8000/radio a klepnete na "Otvoriť sieťový stream" Keby ste mali s nastavením akýkoľvek problém, neváhajte sa na nás obrátiť, radi pomôžeme. Prajeme príjemné počúvanie. AUTOR: Administrátor portálu Administrátor webových stránok rádia Oddychovka.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 15.533924102783ms, CMS system created by mr.Puetro0