Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 21.10.2014 (10:03 hod.)

Vážení priatelia dobrej dychovej hudby. Tak, ako voľakedy bola doba kamenná či doba bronzová, dnes je "doba internetová". Náš žáner pravidelne znie na internetovom Rádiu Oddychovka. Predstavujeme tu všetko to najlepšie, čo v oblasti dychovej hudby na Slovensku máme. Žiadne samohrajky, ale poctivú kvalitnú dychovú hudbu. Prevádzkovatelia tohto internetového rádia chcú aj touto cestou požiadať tých, ktorí majú radi tento žáner a chcú mu pomôcť, keby sa obrátili mailom na samuel.stehlik@gmail.com alebo na môj mail hudec1@chello.sk. Môžu to byť kapelníci DH ale aj šikovní členovia kapiel či orchestrov, ktorí by chceli prispievať do vysielania tohto rádia hocijakou formou. Veríme, že sa viacerí, ktorým záleží na kvalitnej prezentácii nášho žánru na Slovensku ale cez internetové vysielanie na celom svete - prihlásia a budú môcť prezentovať takú kvalitnú dychovú hudbu, ako zaznie vo štvrtok 23.10. o 18.00 hod., keď vám bude hrať v relácii Cédečkáreň Vlado Kumpan a jeho muzikanti z CD nosiča Virtuose Kumpane.

Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.sk | 19.10.2014 (16:46 hod.)

Konzervatoristi, vysokoškoláci a profesionálni hudobníci sú cenným prínosom pre dychovú hudbu, zvyšujú jej úroveň a chvalabohu, že ich máme. V tom s p. Balážom súhlasím. Ale v detských a mládežníckych orchestroch by mali hrať len do 17, resp. 25 rokov. Ak vadí prirovnanie k futbalu, môžeme sa držať muziky. Napríklad v Čechách majú celoštátnu súťaž žiakov ZUŠ, členenú podľa vekových kategórií. Lebo nejde o „vzdelanie“, ale o rovnosť šancí. Veď ak by mal napr. 15-ročný súťažiť s 21-ročným, tak by takýto handicap oprávnene cítil ako krivdu. Aj symfonický orchester mladých (dirigoval ho H. v. Karajan) mal striktnú vekovú hranicu. A dodávam, že na Oravu chodia veľké mládežnícke dychovky z Poľska a v nich starší muzikanti nehrajú. Žiaľ, naše dychovky nemajú také podmienky a podporu, ako tie poľské. Súčasťou nedávnych Vyšehradských dní dychovej hudby v Považskej Bystrici bol medzinárodný seminár. Dobré by bolo na stránke ZDHS zverejniť celú diskusiu a prijaté závery. ---------- Súhlasím s p. Krekáčom, že súťažné kritériá sa majú dodržiavať. Napr. aj v autorskej súťaži Novomestská nota je podmienka, že skladby musia byť pôvodné, dosiaľ verejne a súťažne nepredvedené. Ale nie je jednoznačné, či to platí len do odoslania, alebo až do odohrania na súťaži. Uznávam, že tá moja polka bola, ako sa hovorí, do počtu. Možno nie je koncertná, ale zas až taká jednoduchá tiež nie je. Napr. hneď na začiatku znejú odrazu tri rovnocenné dvojhlasné melódie (drevá, krídlovky, tenory). Možno práve preto ju prijali.

Andrej Krekáč | andrejkrekac@gmail.com | 18.10.2014 (22:04 hod.)

Po dlhom rozhodovaní sa, prispievam svojou reakciou na autorskú súťaž „INTERMEZZO 2014“. Vopred chcem povedať, že som stotožnený s výsledkom a autori víťazných skladieb si ocenenie určite zasluhujú. Keď som sa pred necelým rokom dozvedel od môjho kamaráta Petra o tejto súťaži, neváhal som a išiel som „s kožou na trh“, keďže som doteraz svoju tvorbu verejne neprezentoval. Videl som to ako výbornú možnosť overiť si, či tie mnou napísané čierne noty na piatich linajkách sú aj hrateľné a dávajú nejaký zmysel. O to viac ma potešilo oznámenie organizátora, že bude vyhotovený aj zvukový záznam všetkých súťažných skladieb. Otvoril som si teda propozície uverejnené na stránke ZDHS a nimi inšpirovaný som zalovil vo svojom notovom archíve. Vybral som si skladbu, trochu som na nej ešte popracoval a odoslal usporiadateľom. Veľmi ma potešilo, že skladba bola vybratá na interpretáciu. Zarazilo ma, že prakticky jediným obmedzením bola dĺžka skladby do 6 minút a doterajšie verejné neodoprezentovanie skladby, čo prinieslo do súťaže práce skutočne rozličného charakteru. O to nepochopiteľnejší bol fakt, že boli zaradené aj skladby prevyšujúce limit 6 minút, dokonca aj skladby už niekoľko krát odprezentované a niekoľko rokov staré. Týmto nechcem upierať hodnotu súťažných prác, ale skôr zlyhanie výberu organizátormi. Odborná porota sa podľa mojej mienky oboznámila s 12 náročnými skladbami až v súťažný večer a teda hlavnou mierou bola jednoznačne kvalita interpretácie, nedajbože meno autora. Podobné súťaže by mali podľa mňa prebiehať zaslepene, teda bez toho, aby ktokoľvek z poroty poznal autora skladby. Ak raz vyjdú nejaké propozície súťaže, pod ktoré sa niekto podpíše, malo by sa trvať na ich dodržaní a „počas hry nemeniť pravidlá“. Do budúcnosti odporúčam usporiadateľom zvoliť „tému ročníka“, pretože mi príde rovnako nezmyselné porovnávať 10 minútovú ouvertúru s koncertnou "beatovou" skladbou pre trúbku alebo jednoduchou polkou. A rovnako odporúčam zodpovednejší prístup zo strany usporiadateľov aj odbornej poroty. Aj keď so sklamaním, a to nie z „nevýhry“, ale z celkového slabého dojmu zo súťaže neostávam odradený a pokračujem v tvorení. Verím, že podobné akcie naberú časom na vážnosti a získajú si v očiach poslucháčov i skladateľov obľubu.

Jozef Baláž | hudobniny@stonline.sk | 18.10.2014 (21:06 hod.)

S pánom Kristinom vo veľa veciach súhlasím, no nemôžem súhlasiť s tým, aby konzervatoristi a ich absolventi boli diskriminovaní za to, že sa venujú hre na dychový nástroj a nemohli by sa zúčastniť takejto súťaže. Porovnávať futbal s dychovou hudbou tiež nieje najšťastnejšie.Futbal sa hrá na každej dedine, no dychovky je čoraz menej. Stačia jedni kopačky dres a futbalista je na svete. Zahrať na trúbku, klarinet, tubu a ďalšie dychové nástroje nieje porovnateľné s futbalom, zvlášť v detskom veku.Naučiť dieťa hrať na hudobný nástroj to je tvrdá práca - pevné nervy každého pedagóga a samozrejme žiaka či jeho rodiča.Kto začínal hrať na hociktorý dychový nástroj, vie o čom hovorím.Ďalej pripraviť žiaka na konzervatórium je tiež niekoľko desiatok hodín navyše ... Pre študenta konzervatória je to nekonečné množstvo odcvičených hodín , mnohokrát ráno od 6:00, kedy tzv. amatéri ešte tvrdo spia a svoj hudobný nástroj berú do ruky mnohokrát na skúške orchestra , možno podaktorí 2-3 krát do týždňa. Nechcem tým znevažovať tzv. amatérov, lebo mnohokrát dobrý amatér je lepší než zlý tzv. profesionál. No je to skôr výnimka,ako pravidlo. Nie sme žiaľ na Slovensku na tom tak dobre v oblasti detských a mládežníckych orchestrov ( a myslím že ani v oblasti dospelých) , aby sme obmedzili účinkovanie v nich práve tým, ktorí o to majú vážny záujem - konzervatoristom a VŠ. Propozície súťaže neobmedzujú účinkovanie v detských a mládežníckych orchestroch podľa vzdelania, ale podľa veku, čo väčšina orchestrov až na drobné výnimky myslím dodržala.Áno,aj my sme mali v Magurančeku tubistu p. učiteľa. Žiaľ žiak, ktorý mal hrať a splňal vekovú hranicu odišiel v júli do Anglicka za prácou. Kto však má zastúpiť jeho miesto, keď nie učiteľ? Alebo tam dať radšej basgitaru? Hlavne nech je žiak? To by asi už ale nebol dychový orchester ale big band. V "mojich" orchestroch hrá množstvo konzervatoristov , vysokoškolákov i profesionálov. Chvala Bohu že ich máme. Bodaj by boli v každom orchestri na Slovensku ešte vo väčšom počte ako doteraz a tak by sa konkurencia a úroveň určite ešte zvýšila. Otázne však je , kde by si ako profesionáli zahrali, keď máme len 3 profesionálne dychové hudby , na rozdiel od našich susedov v Maďarsku či v Rakúsku, kde ich je niekoľkonásobne viac a tak majú mladý hudobníci omnoho silnejšiu motiváciu budúceho profesionálneho zamestnania ako u nás. Toto je pár mojich postrehov k detským a mládežníckym orchestrom z pohľadu dirigenta, učiteľa i rodiča.

Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.sk | 18.10.2014 (13:12 hod.)

Súťažná prehliadka Hečkova Súča 2014 bola sviatkom dychovej hudby a dôkazom, že dychovka má výborný dorast, plný elánu. Súťaž síce bola formálne regulárna, ale jediný čistokrvný orchester bol DDO Rudolfa Hečku z Dolnej Súče. Účasť všetkých ostatných bola postavená na zapojení starších a teda skúsenejších hráčov. Škoda, že nebolo zastúpené východné Slovensko, ale ani tam sa o budúcnosť dychovky netreba obávať. Dovolím si svojou troškou do mlyna nadviazať na príspevok Ikova Kopáčika. Pripomienky k harmonogramu sú vecou kapelníkov a organizátorov, štýl, repertoár, dramaturgia a ďalšie smerovanie dychovej hudby ako takej sú osobitnou kapitolou. Zameriam sa teda iba na propozície. Kritériom na určenie kategórie – nielen na súťaži – by nemal byť priemerný vek, ale veková hranica. A tá by mala byť u detského orchestra 17 rokov a u mládežníckeho 25 rokov. Napríklad vo futbale nie je možné, aby za žiakov hralo niekoľko 21-ročných, alebo za dorastencov niekoľko hráčov z prvej ligy. A tak by to malo byť aj v dychovke. Priemerný vek by mal rozhodovať len pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov. Pekné je, ak v normálnej kapele hrá otec so synom, ale ani to nevyzerá dobre, ak v mládežníckom orchestri sedia prešedivení muzikanti. („Hudba sa vníma aj očami.“ Adam Hudec.) Detské i mládežnícke orchestre majú prirodzené fyzické a technické obmedzenia a pri zemi ich drží aj permanentné prekonávanie generačného problému. Preto si treba vážiť a ceniť záslužnú prácu ich kapelníkov a organizátorov a pomáhať im, ale v kritériách rešpektovať, že 18-ročný je už plnoletý a absolvent konzervatória už nie je „dorastenec“, ale hotový muzikant. A vzhľadom na charakter týchto orchestrov by v nich vôbec nemali hrať profesionáli. Aby sa získal lepší prehľad o detských a mládežníckych dychovkách, mali by sa prijať do ZDHS a zaregistrovať ako osobitné kategórie v zozname členov, oslobodené od členských príspevkov. A vzhľadom na kritérium veku zoznamy ich členov – muzikantov i spevákov – minimálne raz do roka aktualizovať. Na základe toho potom v spolupráci s NOC venovať trvalú starostlivosť o ich rozvoj a pomáhať im pri riešení ich špecifických problémov. Lebo nielen chlebom je človek živý a dychovka nežije len na festivaloch a súťažiach.

Ikov Kopáčik | ikovkopacik@gmail.com | 13.10.2014 (19:05 hod.)

V dňoch 11.a 12. októbra sa v Dolnej Súči konalo Celoštátne kolo súťaže detských a mládežníckych dychových orchestrov, kde som bol, spolu s p. J. Jamriškom, P. Schurgerom a L. Soukupom v hodnotiacej porote. Chcel by som sa preto podeliť o prvé prvé dojmy a poznatky so všetkými, koho súčasný stav najmladšej generácie dychovkárov a tým vlastne i celá budúcnosť tohto hudobného žánru na Slovensku zaujíma. Nechcem robiť žiadnu hlbšiu analýzu, na to by si museli spolu sadnúť všetci odborníci. A pravdepodobne by i tak v celej šírke problémov k žiadnemu konsenzuálnemu záveru nedospeli. Rád by som skôr upozornil na plusy a mínusy podujatia. Potešiteľné je, že tých plusov bolo podstatne viac. Najdôležitejším poznatkom je, že napriek takmer nulovej medializácii nášho žánru dychová hudba ožíva a je obľúbená i v najmladšej generácii hráčov. Príjemným prekvapením bola účasť súborov z regiónu Kysúc. Svojim repertoárom sa nepokúšali napodobiť orchestre s dlhou tradíciou. Dominovala v nich skôr tradičná a ľudová tvorba, účasť na takomto podujatí však iste prispeje k ich ďalšiemu rozvoju. Pekný výkon a jasnú orientáciu svojho smerovania preukázala domáca DDH R.Hečka, DDH Maguranček, DDH Rosička i DDH Hradišťanka. Sú to telesá, ktoré sú veľkým zdrojom nových mladých hudobníkov. O to náročnejšia, ale i záslužnejšia je ich práca. Podobne výborný výkon, i keď štýlovo trocha odlišný, sme počuli i v podaní SDO ZUŠ Bratislava-Devínska Nová Ves a ZUŠ Bratislava-Dúbravka. Je obdivuhodné, že i v tejto dobe dokážu dirigenti a ich spolupracujúci pedagógovia napriek nepriaznivému mediálnemu tlaku získať pre hru v dychovom orchestri toľko mladých ľudí. Ďalším plusom bol príklon k interpretácii originálnych skladieb tohto žánru. Napriek mnohonásobnému počutiu povinných skladieb bolo toto príjemným zážitkom umožňujúcim vnímať úžasnú variabilitu dychového orchestra a vplyv osobnostného vkladu dirigenta na predvedené dielo. V dramaturgii súťažných vystúpení mi však chýbala väčšia pestrosť pri prezentácii našej a najmä európskej hudby. Na našom kontinente totiž v podstate vznikla nielen tradičná "dychovka", ale naša hudobná kultúra vôbec. A bolo by iste múdre a žiaduce v budúcnosti siahnuť i po bohatstve hudobnej tvorby iných európskych národov. Prvé lastovičky v podobe DDH Hradišťanka (M.Ravel)a MDO Maguranka-junior (T.Albinoni)už prileteli. Ale, ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Čiastočným problémom bol harmonogram súťaže i jej propozície. Múdre bude popozerať sa ako to robia iní, ale najmä v zlepšiť spoluprácu organizátorov a zúčastnených pedagógov ktorí sa i k tomuto problému musia vyjadriť. Pri ochote ku spolupráci to iste nebude neriešiteľný problém. Osobne ďakujem úprimne všetkým, ktorí sa na celej akcii podieľali.

adam-hudec | hudec1@chello.sk | 06.10.2014 (15:13 hod.)

9.10. vo štvrtok si môžete vypočuť reláciu, ktorá môže byť ako pozvánka pre poslucháčov a divákov na sobotňajšiu Celoslovenskú súťaž DDH a MLDH v Dolnej Súči. Zahráme skladby predošlého víťaza súťaže z roku 2012 - Dychového orchestra mladých z Košíc.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 01.10.2014 (17:19 hod.)

Vo štvrtok si môžete na Rádiu Oddychovka.eu vypočuť reláciu z cyklu Cédečkáreň. Keďže včera dostal Cenu Karola Pádivého, ktorú navrhuje Predstavenstvo ZDHS a udeľuje Hudobný fond - Peter Solárik, tak relácia bude o ňom, o jeho DH Májovanka z Holíča a CD nosiči Májovanky Pro starenku. Srdečne gratulujeme. A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 22.09.2014 (17:12 hod.)

25.9. o 18.00 hod. so môžete vypočuť reláciu Cédečkáreň, v ktorej predstavíme CD nosič Kesanka a Mrchane - MDH Kesanka z Bánova. Okrem piesní si netradične môžete vypočuť aj vtipné hovorené slovo v scénkach a paródiách ženskej skupiny Mrchane. Príjemnú zábavu želá A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 17.09.2014 (08:50 hod.)

Na Rádiu www.oddychovka.eu si môžete zajtra, 18.9. o 18.00 hod. vypočuť reláciu o dychových hudbách v Brezne. Zaznejú skladby z CD nosiča Hráme vám pre radosť v podaní DO Brezno, DH Mostárenka a Detského DO ZUŠ Brezno.Príjemné počúvanie želá A.H.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 23.301124572754ms, CMS system created by mr.Puetro0