Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Pavel Špaček | pavelspaz@gmail.com | 09.10.2016 (14:44 hod.)

Pekný deň, v sekcii Aktuality si môžete prezrieť výsledky Celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb Dolná Súča 2016. Z môjho pohľadu bola súťaž na vysokej úrovni, deti, mládežníci, ale aj "seniori", si úžívali deň (niektorí dva dni) na plno. Tých, ktorí nezažili večerné vyhlasovanie výsledkov, môžem informovať, že taká atmosféra nebola ani v Slovinsku na futbale. Víťazom gratulujem, ale vlastne gratulujem všetkým, ktorí do Dolnej Súči prišli. Určite neľutovali.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 24.09.2016 (07:45 hod.)

Vážení priatelia V pondelok 26.9.2016 uplynie 100 rokov od úmrtia najvýznamnejšieho a aj najlepšieho skladateľa v oblasti dychovej hudby, ktorým je bezpochyby Julius Fučik. Pripomeňme si toto výročie textom relácie, ktorú som urobil vlani pre Rádio Oddychovka. Julius Fučik si to určite zaslúži. CÉDEČKÁREŇ Adama Hudeca 3. CD Fučik Melodien 1 – Skladby Julia Fučika 0. Úvodná zvučka 0,21´ Príjemný podvečer želá váženým poslucháčom internetového Rádia Oddychovka Adam Hudec. Dnes pokračujeme vo vysielaní reláciou, ktorú sme nazvali – Cédečkáreň ! Bude to kompletné predstavenie jedného CD-čka – dnes to bude CD nosič vydaný v rakúskom vydavateľstve Adler Musikverlag v Bad Aussee. Toto vydavateľstvo nahralo a vydalo 6 CD nosičov so skladbami geniálneho skladateľa z prelomu 19.a 20. storočia – Julia Fučíka. Nebojím sa to otvorene povedať, že tento skladateľ je najlepším skladateľom všetkých čias v našom žánri, vrátane všetkých minulých i súčasných skladateľov z Európy či USA. Je až neuveriteľné, čo stihol v svojom krátkom, 44 ročnom živote Julius Fučík skomponovať. Skomponoval 323 skladieb, z ktorých mnohé sú nesmrteľné a sú súčasťou celosvetovej hudobnej kultúry. Julius Fučík sa narodil 18. júla 1872 v Prahe. V rokoch 1885 až 1891 študoval na pražskom konzervatóriu najprv hru na husle, neskôr bol jeho hlavným nástrojom fagot a najdôležitejšie je, že kompozíciu študoval u velikána symfonickej hudby Antonína Dvořáka. Po ukončení školy 3 roky pôsobil v meste Krems pri Viedni, ako hráč na fagot a husle vo vojenskej hudbe. Postupne sa vypracoval na kapelníka vojenských hudieb a pôsobil v mnohých mestá Rakúsko-uhorskej monarchie – v Záhrebe v roku 1895, v Sisaku o rok neskôr, v Sarajeve tri roky, kde napísal aj veľa svojich najlepších skladieb. Tu napísal aj výnimočné dielo v oblasti dychovej hudby – štvorčasťovú 52 minútovú skladbu – symfonickú báseň s názvom Österreichs Ruhm um Ehre – čiže Rakúska sláva a česť, ktorá má časti – Založenie Rakúska, Mária Terézia, Bitka pri Custozze a Cisár Franz Jozef I. Dnes si túto geniálnu skladbu vypočujeme celú. Po Sarajeve pokračuje v kapelníctve v Budapešti, vracia sa do Prahy, potom pôsobí v Terezíne a neskôr sa presťahuje do Berlína. Tam koncertuje, diriguje, jeho skladby vychádzajú v prestížnych vydavateľstvách, avšak po ťažkej chorobe predčasne umiera 26.9. 1916. J.Fučik je autorom mnohých skladieb, ktoré komponoval pre vojenské potreby, keď pôsobil ako kapelník a dirigent. Sú to samozrejme najmä pochody. Najznámejšie a dodnes hrané sú napr. Florentínsky pochod, či Vjazd gladiátorov. On však napísal množstvo ďalších vynikajúcich pochodov. Ako hudobný režisér som nahrával desiatky jeho skladieb s vojenskými hudbami v Bratislave, B.Bystrici či Košiciach, ktoré potom vyšli na 6 CD nosičoch v Rakúsku vo vydavateľstve Adler Musikverlag ako Séria Fučikmelódien 1 až 6. Treba napr. spomenúť pochody s názvami Deti regimentu, Trogir Marsch, Pod admirálskou zástavou, Rázne vpred, Zvuky fanfár, Strýko Teddy, Sarajevo Marsch a mnohé ďalšie. Fučík však nepísal len pochody, ale aj vynikajúce koncertné valčíky, napr. Dunajská sága, Na brehoch Dunaja, Tanec miliónov, Feuilleton, Nezabudnuteľné chvíle a najznámejší jeho koncertný valčík má názov Baletky. Keďže J.Fučík bol fagotista, napísal niekoľko sólových skladieb pre tento nástroj, napr. často hrávaný Starý bručoun, Manželský dialóg pre fagot a klarinet, ale aj Concertino pre fagot. Významné sú jeho predohry, ktoré majú všetky znaky vynikajúcich skladieb vážnej hudby. Stačí spomenúť predohru Marinarella alebo Miramare predohra. Jednu jeho vynikajúcu predohru som aranžoval z klavírneho výťahu, ktorý nestihol zinštrumentovať pre orchester. V roku 1915 sa rozhodol napísať operu s názvom Der Hofintendant – Dvorný intendant. Fučík napísal len klavírny výťah a z vydavateľstva v Rakúsku ma požiadali, aby som túto predohru zaranžoval pre veľký dychový orchester. Po zaranžovaní sme ju nahrali s PH Trenčín na CD a taktiež som ju ako hosť dirigoval v Innsbrucku, kde PH Bratislava mala 2 koncerty v roku 2004. Bolo to pri príležitosti medzinárodného sympózia o živote a diele Juliusa Fučíka, kde som mal aj referát o diele tohto hudobného génia. Posádkové hudby Bratislava, Košice a Trenčín, ako aj Vojenská hudba z Klagenfurtu, vám teraz zahrajú niekoľko skladieb Julia Fučíka. Bude to: Osterreichs Ruhm und Ehre – čiže Rakúska sláva a česť, ktorá má časti – 1. symfonická báseň Založenie Rakúska –roky 1218 až 1291, 2. časť - Mária Terézia (1717 až 1780), 3.časť -Bitka pri Custozze v roku 1866 a 4,časť- Cisár Franz Jozef I. (1848 až 1898). Po tejto 52 minutovej sklabe sú na CD nosiči ešte skladby Broddeurit Marsch, Koncertný valčík Feuilleton a na záver pochod Triglav Marsch. Príjemnú pohodu pri počúvaní geniálnych skladieb Júliusa Fučíka vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 6,45´ 0. Úvodná zvučka 0,21 1 – 7 Skladby z CD Fucik Melodien 1 0. Záverečná zvučka 0,21

adam hudec | hudec1@chello.sk | 06.08.2016 (07:23 hod.)

V Bratislave 4.8.2016 Vážení členovia dychových hudieb v minulosti v Drietome, vážení členovia súčasnej dychovej hudby Drietomanka. Keďže som v sobotu v zahraničí a nemôžem sa zúčastniť vašej veľkej oslavy 150. – tich rokov dychovej hudby v Drietome, dovoľte mi aspoň tou cestou zablahoželať vám k tomuto významnému jubileu nielen pre obec Drietoma, ale pre celú dychovú hudbu na Slovensku. Drietomské dychové hudby som mal vždycky rád, pretože sa snažili ísť svojou cestou, bezhlavo nekopírovali iné vzory a dalo by sa povedať, že práve drietomská dychovka bol inšpiráciou aj pre profesionálne dychové hudby. Všetci si pamätáme veľký hit V richtárovej studni, ktorý prevzala v úvode svojej činnosti do repertoáru Moravanka ( a nielen túto pieseň...) Aj pre mňa, ako hudobného skladateľa a spracovateľa ľudových piesní bola Drietomanka Pavla Stopku inšpiráciou k spracovaniu ľudových piesní. Legendárny kapelník Drietomanky Pavol Stopka bol nielen upravovateľom piesní z okolia Trenčína, ale v 80.-tych rokoch pri mojej návšteve uňho doma v Drietome ma zaujali aj prekrásne ornamentmi vymaľované prvé strany jeho partitúr. Ich piesne boli koncom 60.-tych a začiatkom 70.-tych rokov minulého storočia veľmi populárne, často vysielané v rozhlase, v televízii a dostali sa aj na LP platne. Po Pavlovi Stopkovi úspešne viedol Drietomanku Jaroslav Múdry starší a po ňom prevzal a už veľa rokov úspešne vedie súčasnú Drietomanku jeho syn Jaroslav Múdry mladší, ktorý s bratom, vynikajúcim hráčom na tenor a pozaunu Jánom Múdrym – a spolu s ďalšími výbornými muzikantmi a spevákmi, nesie ďalej pochodeň kvalitnej dychovej hudby, založenej v Drietome práve pred 150.-timi rokmi. Do ďalších rokov chcem zaželať súčasnému vedeniu Drietomanky, ktorá je jednou z najlepších kapiel na Slovensku a úspešne nás reprezentuje aj v zahraničí – zotrvanie na drietomských tradíciách a mnoho úspechov na domácich i zahraničných pódiách. To vám úprimne želá Adam Hudec hudobný skladateľ, umelecký vedúci a sólista Malokarpatskej kapely Čestný predseda ZDHS

V. Skaličan | skalicanv@gmail.com | 02.08.2016 (13:29 hod.)

Informácia pre prihlásených na Tvorivé dielne TESÁRE 2016. Nástup v zariadení RELAX Tesáre pri Topoľčanoch je v pondelok 15.8. o 12:00 hod. Zo sebou si treba vziať osobné veci na 5 dní svoje hudobné nástroje, chuť hrať a dobrú náladu.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 20.06.2016 (18:40 hod.)

25. ročník festivalu Zlatá lýra, Rybnik-Poľsko. Včera sa skončil jubilejný, veľkolepo organizovaný súťažný festival dychových hudieb a mažoretiek - Zlatá lýra 2016 v poľskom meste Rybnik. Súťaže VDO sa zúčastnilo 14 dychových orchestrov z 10 štátov Európy, súťaž mažoretiek absolvovalo 25 mažoretkových skupín od 6 ročných detí až po dospelé mažoretky. Slovensko reprezentoval Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica, dirigovaný Mariánom Belobradom, ktorý sa umiestnil v bronzovom pásme – avšak sólista tohto orchestra ANDREJ RÁZGA získal zvláštnu cenu poroty za predvedený výkon v mojej skladbe – Polka pre trúbku. Srdečne blahoželáme! Súťaž VDO vyhral výborný mládežnícky DO z Krakova so skvelým dirigentom Karlom Pykom. Na druhom mieste sa umiestnil taliansky koncertný DO z mesta Bari v južnom Taliansku. Tieto dva orchestre hrali aj na záverečnom Galakoncerte, ktoré v druhej polovici koncertu vystriedal poľsko-grécky spojený orchester, s ktorým na záver ako európska Superstar vystúpil slovenský hráč na trúbku Vlado Kumpan – ako vždy s veľkým úspechom.

V. Skaličan | skalicanv@gmail.com | 15.06.2016 (12:24 hod.)

Informácia pre záujemcov o Tvorivé dielne. Vzhľadom na schválenie grantu pre túto akciu, je poplatok pre záujemcov =45,-€

Vladimír Dianiška | vdianiska@gmail.com | 13.06.2016 (09:17 hod.)

Milí mladí dychovkári Združenie dychových hudieb Slovenska v tomto roku plánuje pre deti a mládež usporiadať tradičné päťdňové tvorivé dielne, tentoraz v zariadení Relax Tesáre (www.relaxtesare.sk) Termín je od 15. do 20. augusta, (začínať by sme mali v pondelok obedom a končiť v sobotu raňajkami), Poplatky: - 84,50€ / osoba do 14,99 rokov (deti) jeden deň -16,90€ - 89,50€ / osoba nad 15 rokov - do 17,99 rokov (mládež) jeden deň -17,90€ - 99,50€ / dospela osoba -19,90€ V cene je: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, prenájom spoločenských miestností, učební, bazéna, ihrísk a pod. Ubytovanie v 4 až 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Cena môže byť upravená smerom nadol po schválení grantu od MK Slovenskej republiky Program: dopoludnia hra na nástroje, muzikanti budú rozdelení do skupín podľa nástrojov - tzv. delená skúška, popoludní odpočinok a spoločná skúška. Okrem muzicírovania aj spoločné výlety do prírody, športovanie, kúpanie. Prihlášky posielajte na adresu skalicanv@gmail.com do 30. júna 2016

V. Skaličan | skalicanv@gmail.com | 03.06.2016 (11:02 hod.)

Dychové hudby v Hradišti Vás srdečne pozývajú 11.júna 2016 o 16:00 hod na tradičný hudobný festival „Hradište 2016“ Účinkujú: Hradištské mažoretky Akord a DDH Hradišťanka Hradištský príležitostný orchester DH Vinosadka, DH Lutilka, DH Vištučanka Po skončení festivalu hodová tanečná zábava s populárnou maďarskou kapelou "Mondschein kapelle" VSTUP VOĽNÝ

adam hudec | hudec1@chello.sk | 24.05.2016 (18:18 hod.)

Zomrel Tibor Grunner Pán Tibor Grunner bol skvelý textár ! Okrem populárnej hudby písal aj texty pre dychovú hudbu. Pre Malokarpatskú kapelu napísal viacero textov na moju hudbu, ktoré Malokarpatská nahrala na svojich LP platniach - napr. Vínečko modranské, Okolo Trnavy, Pivárska polka, Čo chlapa neskolí, Chdníčkom za pesničkami, skvelý text piesne o mojej dcére - Zuzanka,žmurkni a najmä text na titulnú pieseň k filmu Otec ma zderie tak či tak - V Hruškovci na kopci. Sklabou V Devíne pri víne sme získali 1.miesto na rozhlasovej súťaži Takú nám zahraj v roku 1985, Pre Malokarpatskú kapelu napísal scenáre hudobno-zábavných programov pre Slovkoncert - Malokarptaský rok a na Malokarpatskom trhu. Česť jeho pamiatke. Adam Hudec

Matej Krella | matej.krella@gmail.com | 18.05.2016 (09:47 hod.)

UPOZORNENIE:Pekny deň milý dychovkári! Chcel by som Vás upozorniť na obchod ČePemusic a pána Černičku.V marci tohto roka sme si Tanečný orchester Valaská u neho objednali baryton saxofon. Bohužial ani do dnešného dňa nám nebol doručený saxofón a ani vrátené peniaze. Pán Černička nás od začiatku zavádza, klame.Po mesiaci sľubovania a zavádzania sme sa dohodli, že peniaze vráti. Bohužial, začalo sa ďalšie zavádzanie, nedvíhanie telefónov, neodpisovanie na správy atď. Preto by som Vás chcel upozorniť aby ste sa vyhli tomuto pofidérnemu obchodníkovi a nenehali sa oklamať. Bohužiaľ ( pre neho) sme začali podstupovať právne kroky aby sa nám ťažko nadobudnuté peniaze vrátili. Je mi ľúto, že aj medzi muzikantskými kruhmi sa nájde aj takýto človek!!! Za Tanečný orchesterz Valaskej Matej Krella.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 14.538049697876ms, CMS system created by mr.Puetro0