Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 26.06.2020 (08:18 hod.)

Dávame do pozornosti pre všetkých štatutárov dychových hudieb (platí aj pre nečlenov nášho združenia): https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=statutari-neziskoviek-ktori-nedoplnili-do-registrov-udaje-sa-nedostanu-do-svojich-elektronickych-schranok

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 11.06.2020 (10:14 hod.)

V sobotu 13.6. si priaznivci dychovej hudby budú môcť pozrieť hneď dva hudobné programy na RTVS, ktoré sú v mnohom kontrastné. Trojka – 13. 6.2020 o 11.35 hod. - Chvíľa pre pesničku s dychovou hudbou Vajnoranka vedenú T.Pilným – úpravy ľudových piesní z Vajnor. Trojka - 13.6.2020 o 12.55 hod. - Bál s Malokarpatskou kapelou – slovenské evergreeny a populárne piesne 50.-70-tych rokov ( nakrúcané v Redute s dnes už nežijúcimi vynikajúcimi spevákmi populárnych piesní - B.Littmanovou, M.Oláryovovou, G.Hermelyovou, J.Kuchárom a Z.Sychrom + sólisti MK ). Príjemné spomínanie A.H.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 30.05.2020 (10:13 hod.)

Chceli by sme upozorniť všetkých štatutárov spolkov a združení, aby si v Aktualitách prečítali upozornenie na povinnosť používať elektronickú komunikáciu. Oznam je veľmi dôležitý, lebo termín 1.6.2020 je za rohom. Pozor, je to dôležité, lebo žiadatelia o dotácie, eurofondy, 2% z daní..., môžu o možnosť získania týchto financií, prísť.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 30.05.2020 (07:38 hod.)

Niekoľko typov na vypočutie si dychovej hudby v televízii: 31.5. o 11,30 hod. -Trojka - Pesničky z priečinka - Rozmarná kapela A.Sokola 31.5. o 12,25 - Trojka - Bodaj by vás...(DH - ktorá ?) Trojka - 2.6. o 10.55 hod., 3.6. o 10,40 hod. a 4.6. o 10,35 hod. - relácie Zahrajte nám takúto (nedá sa zistiť, či budú s dychovou hudbou alebo folklórom) Dvojka - 2.6. o 10.55 hod. - hudobná groteska Svadba bude (veľa známych hercov a žartovné svadobné piesne hrá Malokarpatská kapela) 13.6. o 11.35 hod. - Trojka - DH Vajnoranka Príjemné spomínanie želá A.H.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 30.05.2020 (07:21 hod.)

Rakúska dychová hudba môže skúšať a vystupovať znova pruh Na Trachtenkapelle Ebene Reichenau to nie je také preplnené ako tu - ale rakúska dychová hudba dýcha úľavou! Rakúska dychová hudba dýcha úľavou. Novelou Federálneho ministra pre sociálne veci, zdravie, starostlivosť a ochranu spotrebiteľa, ktorá nadobudla účinnosť v piatok 29. mája 2020, je „Vyhláška o relaxácii COVID-19“, ktorá umožňuje amatérske skúšky a kultúrne podujatia s publikom . Toto nariadenie sa pôvodne uplatňuje do 31. augusta 2020. Hovorili sme o ňom s Romanom Gruberom, dirigentom a generálnym riaditeľom Salzburg Brass Band. Pán Gruber, od 29. mája sa rakúske dychové kapely konečne môžu začať znova. Všeobecne: aký je váš stav mysle? Po týždňoch nervózneho ničenia na (cítenej) vedľajšej koľaji je teraz niečo ducha optimizmu - hudobné kluby sa absolútne chcú vrátiť do hry! Myslím si, že v súčasnosti prevláda optimizmus a skúšky sa obnovia veľmi rýchlo. zobraziť Natívny obsah a mladé hviezdy Ako sa to stalo? Ako mohla „dychová skupina lobistov“ presvedčiť politiku? Kto bol zodpovedný? Celé týždne sa zvyšoval tlak zo základne - to je z hudobných klubov. Úradníci sa obávali pokračujúcej existencie svojich klubov, hudobníci mali „abstinenčné príznaky“, keď došlo k spoločnej tvorbe hudby. V štruktúre združení je obrovský nedostatok sociálnej interakcie. To zvýšilo tlak na dychovú skupinu, ktorá ju potom preniesla na zodpovedných politikov. Za týmto účelom sa združujú dychové hudobné asociácie s ďalšími záujmovými skupinami (napríklad Rakúskou hudobnou radou) a lobujú, aby mohli konať čo naj politicky. Po veľmi namáhavých týždňoch sa v posledných dňoch dosiahol prielom a od 29. mája je možné za vhodných podmienok obnoviť činnosti - skúšky a udalosti. Rakúska dychovka (ÖBV) mala určite na starosti, ktorá zastupovala záujmy dychovej skupiny veľmi profesionálne as potrebnou trvalou mocou. K týmto možnostiam prispeli aj jednotlivé regionálne združenia a neustále sa zaoberali obavami hudobných skupín. Ďakujem vám všetkým, ktorí tak usilovne pracovali na záujmoch našej dychovej hudobnej scény v Rakúsku a stále tak robia - môžeme sa rátať s veľkým šťastím, že nás dychová skupina tak dobre a profesionálne reprezentuje! Aké opatrenia musí klub prijať, aby ste mohli skúšať? Na tento účel ÖBV pripravil príslušné informačné hárky a kontrolné zoznamy, ktoré poskytli klubom pomoc pri vykonávaní opatrení. (Medzi ľuďmi musí byť vzdialenosť najmenej jeden meter , pokiaľ nie je možné minimalizovať riziko infekcie prijatím vhodných ochranných opatrení. Musia sa tiež dodržiavať všeobecné hygienické predpisy . Podobné veci sa implementujú, ako prof. Spahn odporúča Nemecku pri pohovore ; d. Červená. ) Podrobnosti si môžete pozrieť na webovej stránke . Čo to znamená pre vystúpenia? Teraz sa schvaľujú postupne, však? Áno, existuje postupný plán realizácie udalostí - informácie a odkazy nájdete aj na domovskej stránke ÖBV. Najprv sa udeľuje povolenie na udalosti so 100 osobami. Ak má skupina 50 hudobníkov, môže prísť iba 50 divákov? Nie, môže prísť 100 divákov. Podľa nariadenia ministerstva sa hudobníci / umelci nepridávajú k hornej hranici. A čo musia návštevníci týchto udalostí brať do úvahy? Pravidlá vzdialenosti a hygieny sú na prvom mieste. To je tiež presne upravené v nariadení ministerstva - informácie nájdete aj v informačných listoch a kontrolných zoznamoch ÖBV. Aké je vaše osobné hodnotenie uvoľnenia? Myslím, že - prinajmenšom zo salzburského hľadiska - nám téma cestovného ruchu pomohla veľmi rýchlo sa dostať k tomuto uvoľneniu, a tak umožnila združeniu pokračovať v činnosti v lete. Salzburg je turistický región, v ktorom približne 40 000 ľudí, ktorí sú zapojení do združení ľudových kultúr (hudobných skupín, speváckych zborov, tradičných a miestnych združení atď.), Zohráva významnú úlohu. A zodpovední politici sú si dobre vedomí toho, že sa navzájom potrebujeme. Veľmi dôležitým signálom bolo oznámenie o tom, že „Salzburgský festival“ sa uskutoční v auguste - to bol určite pozitívny príspevok k realizácii našich obáv. Celkovo možno povedať, že sme „systémovo dôležití“ (aké škaredé slovo) mnohými spôsobmi - a je dobré cítiť, že zodpovední politici sú pri tom.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 11.03.2020 (10:22 hod.)

Zaujímavá informácia pre priaznivcov dychovej hudby. Na základe dobrých kontaktov s dramaturgiou televízneho programu RTVS - Trojka sa podarilo opäť dostať dychovú hudbu do vysielania - po dlhých rokoch ! Každý deň cca o 10.45 hod. sú vysielané relácie Zahrajte nám takúto, kde okrem folklórnych skupín sú zaradené aj relácie s dychovými hudbami. Už boli odvysielané relácie s DH Pezinčanka, Drietomanka, 23.3. bude s DH Maguranka,atď. Každý deň od pondelka do piatka približne v čase o 10.45 hod. môžete konečne vidieť aj dychové hudby v STV. V budúcnosti sa pripravujú aj zostrihy hudby z relácií Dnes sme u vás, A pri tom speve či Takú nám hudba zahraj. Príjemné spomínanie.

ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 04.03.2020 (18:28 hod.)

Zdravíme všetkých, ktorí majú záujem o Tvorivé dielne ZDHS 2020. V Aktualitách máte bližšie informácie aj s prihláškou. Organizátori sa už teraz na vás tešia. Tvorivé dielne ZDHS 2020 môžeme pre vás organizovať aj vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov a je hlavným partnerom. Ďakujeme!

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 12.02.2020 (05:59 hod.)

Melodie Adama Hudce Pořad v souvislostech 13. 2. 2020, 16:55 Melodie Adama Hudce Budeme vysílat 13. 2. 2020, 03:00 S Františkem Kmochem do kroku13. 2. 2020, 16:55 Melodie Adama Hudce20. 2. 2020, 03:00 Melodie Adama Hudce Vysílali jsme 6. 2. 2020, 16:55 S Františkem Kmochem do kroku6. 2. 2020, 03:00 Na břeclavském rynečku30. 1. 2020, 16:55 Na břeclavském rynečku Audioarchiv 11. února 2020 Hrajte, kapely! Autor: Kateřina Kovaříková Jméno Adama Hudce zaznívá zpravidla v souvislosti s technicky velmi náročnými dechovými skladbami, které mnohé kapely vyzdvihují na štít jako známku svých schopností. Nejen na Slovensku je Adam Hudec bezesporu uznávaný odborník a propagátor dechové hudby. Profil skladatelské osobnosti vám nabídne týdeník Hrajte, kapely! ve čtvrtek 13. února za pět minut pět odpoledne. Paleta skladeb Adama Hudce září pestrostí. V jeho seznamu najdeme kompozice jak pro malá dechovková obsazení i pro velké orchestry. Jeho skladby vyšly tiskem v hudebních vydavatelstvích jak na Slovensku, tak v sousedních zemích. Zejména v rakouském vydavatelství Adler vyšlo na 300 jeho skladeb. Jeho skladby pro malé i velké dechové orchestry nahráli desítky nejlepších slovenských i českých kapel, mnohé jeho písně (Kúty,Kúty, Záhorskú dedinú a iné) téměř zlidověly. Adam Hudec je rovněž autorem mnohých koncertních skladeb, napsal např. Slovenskou rapsodii, Dunajskou předehru, 7 koncertů pro sólové dechové nástroje a mnoho dalších. Na SOZA má registrovaných více než 1300 kompozic.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 10.01.2020 (06:40 hod.)

Pre pamätníkov. Ak má niekto záujem, môže si na Trojke pozrieť v nedelu 12.1.2020 o 18.35 hod. - 15 minút z relácie Malokarpatská, hraj ! z roku 1982. Príjemné spomínanie.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 27.12.2019 (10:30 hod.)

Kto si nestihol vypočuť včera večer o 20.00 hod. na rádiu Regina Štefanskú reláciu Kapela hraj (a má záujem) - môže si ju vypočuť teraz. Stačí do vyhľadávača dať podcast adresu: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0021/002134/00213418-1.mp3 Redaktorka RTVS Mirka Záhumenská vyspovedala v 60 minútovej relácii moju maličkosť. Pomedzi vianočné piesne z LP platne Malokarpatskej kapely vedie so mnou rozhovor, v ktorom sa dozviete viacero zaujímavostí z môjho detstva, ale aj o dychovej hudbe na Slovensku v historických súvislostiach, i o Vianočnej atmosfére končiacich sviatkov. Príjemné počúvanie.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 27.666091918945ms, CMS system created by mr.Puetro0