Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


ZDHS | zdhs.sk@gmail.com | 01.12.2020 (09:54 hod.)

Pre všetkých fanúšikov dychovej hudby budeme uverejňovať v sekcii "Predstavenstvo informuje", týždenný program Rádia Regina Kapela, hraj! Program na týždeň od 30.11. - do 6.12.2020 je už uverejnený.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 13.11.2020 (06:15 hod.)

Priatelia dobrej hudby, dnes 13.11.2020 o 21,10 a zajtra v repríze o 14,15 si na kultúrnom kanáli RTVS - Trojka môžete pozrieť hudobno - zábavný program Bál s Malokarpatskou kapelou (1987) – prierez populárnych slovenských evergreenov a piesní 50.-70-tych rokov od skladateľov R. Hrebenára, K. Elberta, Z. Cóna, Ľ. Stacha, A. Lieskovského, či K. Dusíka. Nakrúcané programu sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Reduty, s dnes už nežijúcimi vynikajúcimi spevákmi populárnych piesní - B. Littmanovou, M. Oláryovovou, G. Hermelyovou, J. Kuchárom a Z. Sychrom a sólistami Malokarpatskej kapely. Prajeme Vám príjemné spomínanie.

Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 11.11.2020 (14:06 hod.)

https://www.radiodychovka.sk/prezentacia-kapely/

Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 27.09.2020 (21:32 hod.)

https://www.radiodychovka.sk/sms-sutaz-o-internetovy-radioprijimac-gogen-ir167btb/

Peter Černička | info@dychovahudba.sk | 27.09.2020 (21:31 hod.)

Priatelia pripravili sme pre Vás novú pravidelnú reláciu s názvom ,,Čo nového pán Kapelník" kde odprezentujeme každý týždeň rôzne kapely, dychovky, orchestre, big bandy. Premiera bude odvysielaná na www.radiodychovka.sk už 04.10.2020 (nedeľa) o 18:00 hod. V prípade záujmu prezentácie kapely (CD, relácie,pripravovaný kalendár, atď.) nás kontaktujte Pekný večer :) Tu je znelka relácie. Hudba/Text: Peter Černička Naspievala Mirka Zahumenská a Tomáš Vaňo https://soundcloud.com/radiodychovka/co-noveho-pan-kapelnik

Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 23.09.2020 (09:54 hod.)

Novomestská nota - doplnenie hudobných nahrávok. Vážení kapelníci. Spolu s Paľom Špačkom sa nám konečne podarilo doplniť chýbajúce nahrávky zo súťaží Novomestská nota 2015 a 2019. Nájdete ich na adrese: http://zdhs.sk/sutaze_dychovej_hudby 8 víťazných piesní a orchestrálnych skladieb z NN 2015 a 6 víťazných piesní a orchestrálnych skladieb z NN 2019. Ak máte záujem aj o notový materiál víťazných skladieb z NN 2019 - stačí mi napísať mail na adresu: hudecadam11@gmail.com - a ja vám ich bezplatne pošlem.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 28.08.2020 (06:37 hod.)

Tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska 13 h · V dňoch 15.-22. augusta 2020 sa konali tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS) v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny. Zúčastnilo sa ho 86 mladých adeptov. Z nich boli podľa orchestrálnej praxe vytvorené 2 orchestre a jedna mažoretková skupina. Podstatnú časť hudobníkov tvorili deti a mládež z detských dychových hudieb z Bánova, Bratislavy, Brezna, Hradišťa a Nitry, ale prišli aj jednotlivci napr. z Bojníc, Chynorian, Pezinka, Trenčína a pod. Zostava podľa nástrojov nebola celkom optimálna, nakoľko nám chýbali najmä trombóny a zo saxofónov sme nemali tenorsaxofóny. Hudobná literatúra bola namixovaná zo slovenských i zahraničných autorov (Pádivý, Kopáčik, Hudec, Šostakovič, Moriccone, Abreu atď.) Mladí muzikanti sa dobre popasovali s dosť náročným repertoárom, potrápili sme ich aj s pochodovaním, aj keď zatiaľ bez nástrojov:-) Mažoretky Akord si nacvičili nové choreografie na live hudbu i hudbu reprodukovanú. Chcem poďakovať personálu rekreačného zariadenia Tesáre Nové Mlyny za vytvorenie podmienok nielen na prácu, ale aj na relax (šport, opekanie a pod.) Za odborné vedenie, lekársku starostlivosť a servis ďakujem celému realizačnému tímu (nájdete ho na fotografiách z podujatia). Adamovi Hudecovi ďakujeme za dar, 100 ks kníh "To bola Malokarpatská kapela", ktoré spolu s tričkami dostali všetci účastníci tvorivých dielní. Mali sme aj dve milé návštevy. Jednu z Národného osvetového centra a druhú z RTVS Rádio Regina. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu a tiež Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Odborní garanti - Národné osvetové stredisko a Združenie dychových hudieb Slovenska. Mediálny partnerom bolo tradične RTVS - Rádio Regina. Všetkým, dá sa povedať tradičným partnerom a podporovateľom patrí srdečná vďaka. Tú by som rád vyjadril aj všetkým účastníkom a ich rodičom za dôveru a spoluprácu. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým základným umeleckým školám, ktorých žiaci prišli na tvorivé dielne. V tomto roku to boli najmä: SZUŠ Hradište, ZUŠ Brezno, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra, ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava, ZUŠ Istrijská 22, Bratislava, ZUŠ Šurany, ZUŠ Partizánske, SZUŠ Omšenie a ZUŠ Bošany. Ročník 2020 je za nami a verím, že nielen ja sa teším na tvorivé dielne ZDHS 2021.

Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.com | 09.08.2020 (17:09 hod.)

Raz počas jednej uhorkovej sezóny sa písalo o akomsi výskume vplyvu hudby na dojivosť kráv. Skúmanie výsledkov púšťania rôznych žánrov hudby v kravíne bolo aj súčasťou deja filmu Slnko, seno a... A zrazu podobná otázka v zábavnej relácii vyvolala urazené ohlasy na facebooku a na stránke ZDHS. Ale nebolo to stanovisko autora, redaktora, alebo dokonca TV Markíza, bola to len jedna z otázok. A to by nás nemalo rozhádzať. V súčasnej zložitej dobe by nás malo trápiť niečo úplne iné. Čo a ako hráme, čo nahrávame, čo si ceníme, čo preferujeme, ako si ctíme tradície a aké vytvárame nové. Čo deklarujeme, aké ciele si stanovujeme a ako ich plníme, či aj na nás neplatí, že cesta do pekla býva vydláždená dobrými úmyslami. Takže namiesto rozčuľovania sa pre vyjadrenie nejakej hviezdičky sa radšej zamyslime a položme si otázku: Quo vadis? Pretože časy sa zmenili a zmenili sme sa aj my. Veľkých dychoviek zostalo iba zopár a štandardom malých sa stali spievané ľudovky, ktoré možno charakterizovať číslami 2 a 3 – polka, valčík, jednoduchý dvojhlas na tri akordy. Napríklad na Novomestskej note 2019 z 15 vybraných skladieb bolo 5 poliek a 6 valčíkov, zo 6 ocenených boli 4 polky a 1 valčík. Podobný pomer je aj v dramaturgii súťažných vystúpení v Lednických Rovniach. Ale každá jednostrannosť škodí. Nečudujme sa teda, že to niekto apriórne odmieta. Pravdu má Fero Bečka, že treba dať hlavy dokopy a niečo na prekonanie stagnácie urobiť. V rámci ZDHS i mimo neho. Nemôže predsa všetko stáť iba na zopár jednotlivcoch. V prvom rade treba prekonať nezáujem a pasivitu. Všetky akcie od miestnych až po celoštátne by sa mali stať miestom formálneho i neformálneho stretávania sa širšieho okruhu muzikantov, najmä kapelníkov a umeleckých vedúcich, nie iba priamo zainteresovaných (organizátori, porota, účinkujúci). Napríklad aj na Novomestskú notu chodia iba ocenení autori. Na stránke ZDHS (Video/Súťaže) sú nahrávky ocenených skladieb od jej 3. ročníka. Za rok 2015 a 2019 však už chýbajú. Odpadla teda aj ich prezentácia a propagácia pre muzikantskú i širšiu verejnosť. U pravidelných podujatí sa akoby zakorenila snaha všetko reformovať. Časté zmeny však porušujú zákon relatívnej stálosti, čo spôsobuje neistotu, znižuje záujem a smerujú k zániku. Začína sa to nedodržiavaním periodicity alebo predlžovaním intervalu, zmenou názvu, náplne a propozícií, pokračuje ignorovaním vyhlásených pravidiel a napokon sa to nechá potichu zaspať. Veľké ciele si kládlo ZSDH (Združenie skladateľov dychovej hudby), ktoré pri svojom založení v marci 2009 malo 30 členov, z toho 4-členné predstavenstvo. Ale prakticky zostalo iba na papieri a mnohí, vrátane predstavenstva, asi už aj zabudli, že sú jeho členmi. Sviatkom dychovej hudby bol Pádivého Trenčín. Spočiatku sa konal každoročne, po r. 1979 len každé 2 - 3 roky a kombinoval sa s jarmokom Pri trenčianskej bráne, potom sa akoby premiestnil do Považskej Bystrice, ale v skutočnosti už v r. 2007 zanikol. Nahradiť ho mali Vyšehradské dni, ale tie sa konali iba dva razy (2011, 2014) a dosť. Ani o účasť na postupovej súťaži v Lednických Rovniach už nie je taký záujem, ako kedysi a klesla jej úroveň. V r. 2019 vo finále súťažili len 4 dychovky, z toho jedna nekompletná. Skončilo sa to s veľkými rozpakmi a reálne hrozí, že aj toto podujatie zanikne. V r. 2018 sa Hečkova Súča premenovala na FestMlaDych a pritom sa sprísnili kritériá veku (DDO ø 16, max. 18; MlDO ø 19, max. 25). Ale na súťaži sa ani na zjavné prekročenie týchto limitov nehľadelo. Tohto roku mal byť jeho 2. ročník, ale nebol ani vyhlásený. S perspektívou trojročnej periodicity a s prihliadnutím na obtiažnosť pre deti a mládež bol vyhlásený 1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Intermezzo 2014. Konal sa však iba raz a tým to skončilo. Na Novomestskej note vždy súťažilo 18 skladieb – 7 so spevom, 6 bez spevu a 5 úprav ľudových piesní. Po pauze sa to v r. 2019 zmenilo na 15 s pomerom 5:5:5, ale výberová komisia vybrala 10 skladieb so spevom a 5 bez spevu. Neregulárne tak rozšírila prvú kategóriu a zrušila tretiu, čím vyradila úpravy ľudových piesní zo súťaže, vrátane možnosti uchádzať sa o cenu diváka. Takáto svojvoľnosť však bola aj v rozpore s deklarovaným poslaním súťaže – o. i. podnietiť skladateľov v spracovaní ľudových piesní pre dychové hudby. Dúfajme, že koronakríza čoskoro pominie a všetko sa vráti do normálnych koľají. Na budúci rok by sa mali konať postupová súťaž Lednické Rovne, posunutý FestMlaDych a autorská súťaž Novomestská nota. Ak sa majú konať, tak ich už čochvíľa treba vyhlásiť. Je teda najvyšší čas sa rozhodnúť ako ďalej.

Ivan Šmatlák | smatlakivan3@gmail.com | 27.07.2020 (10:52 hod.)

Pozývame priaznivcov DH v nedeľu 9.8.2020 o 15,00 na futbalový štadión do Nadlíc. Pri príležitosti 140.výročia založenia DH v Nadliciach poriadame festival za účasti DDH Hradišťanka a mažoretky Akord, DH Ostratičanka, DH Nadličanka, DH Kolárovičanka a DH Májovanka. Ak podujatie nezruší vyššia moc, tešíme sa na stretnutie.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 17.07.2020 (09:59 hod.)

Vážení priaznivci dychovej a folklórnej hudby ! V nasledujúcich dňoch si do konca júla môžete vypočuť na RTVS – na TROJKE – viacero relácií s dychovou a folklórnou hudbou 80-90-tych rokov. 18.7. o 18.40 hod. – Chvíľa pre pesničku ( s Malokarpatskou kapelou) 19.7. o 12.45 hod. – Chvíľa pre pesničku ( zrejme repríza s MK) 20.7. o 11.00 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Kesanka z Bánova) 21.7. o 10.50 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 22.7. o 10.55 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Hradištská kapela ) 23.7. o 10.45 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 24.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 25.7. o 13.40 hod. – Chvíľa pre pesničku ( s Malokarpatskou kapelou) 27.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 28.7. o 10.40 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 29.7. o 10.35 hod. – Zahrajte mi takúto ( s DH Pezinčanka ) 30.7. o 10.50 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) 31.7. o 10.25 hod. – Zahrajte mi takúto ( asi folklór ) Príjemné spomínanie vám želá Adam Hudec

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Generačný čas: 12.908935546875ms, CMS system created by mr.Puetro0