Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 16.03.2019 (11:17 hod.)

Dávame do pozornosti povinnosť občianskych združení poslať na Ministerstvo vnútra oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne. Pozor, neignorujte tento oznam - do 30.6.2019 je to bez poplatku, ale dôležitejší je fakt, že občianske združenie, ktoré toto nesplnia, môžu naďalej existovať, ale nebudú môcť čerpať financie z verejných zdrojov. Viac nájdete v sekcii Aktuality.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 12.03.2019 (10:08 hod.)

Informácia kapelám, ktoré sa zúčastnia súťaže MDH v Lednických Rovniach v roku 2019. Všetky informácie (propozície, midi nahrávky, noty,..) nájdete na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/propozície.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail,com | 03.03.2019 (09:17 hod.)

Autorská súťaž Novomestská nota 2019. Dovoľujeme si pripomenúť všetkým hudobným skladateľom, textárom i spracovateľom ľudových piesní pre dychové hudby, že uzávierka prijímania nových skladieb do súťaže je už 31.3.2019 ! Ak ste ešte doteraz nič nestihli skomponovať, tak sa vám čas kráti... Propozície súťaže NN 2019 nájdete na stránke: zdhs.sk/aktuality/propozície.

Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 06.01.2019 (12:02 hod.)

V Aktualitách na stránke Združenia dychových hudieb Slovenska sme uverejnili opravenú verziu jednej z povinných skladieb na krajské súťaže s postupom na Celoslovenskú súťaž MDH v Lednických Rovniach. Túto informáciu dajte vedieť aj ďalším, lebo na stránke NOC stále visí verzia s chybami.

adam hudec | hudecadam11@gmail.com | 21.12.2018 (12:52 hod.)

Ak máte záujem si zaspomínať na relácie verejno-právnej televízie, kedy sa tam dal ešte nahrať kvalitný hudobný program, zapnite si 26.12. o 12.45 hod. STV 2, kde reprízujú reláciu s Malokarpatskou kapelou z roku pána 1985 - Štefanská veselica. Vtedy sme boli ešte "mladí a pekní" - teraz už nie sme ani mladí, ani pekní - už sme len "a".... DH Drietomanka vám zahrá moju Vianočnú serenádu, ak si kliknete na : https://www.facebook.com/adam.hudec1/videos/2256041371095250/?notif_id=1545224519623952&notif_t=video_processed&ref=notif

adam hudec | hudecadam11@gmail.com | 16.12.2018 (08:10 hod.)

Ak máte záujem, môžete si vypočuť reláciu Slovenského rozhlasu Kapela hraj, kde sa o.i.hovorí aj o aktivitách ZDHS v roku 2018. Kliknite si na archív RTVS-rozhlas: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1610/1043501

Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 11.12.2018 (19:29 hod.)

Na podstránke Aktuality nájdete vyhlásenie autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019.

Vratislav Skaličan | tvorive.dielne.zdhs@gmail.com | 28.11.2018 (08:33 hod.)

Srdečne pozdravujem. Oznamujem všetkým záujemcom o tvorivé dielne ZDHS, že termín je 17.8. - 24.8. 2019. Podrobnosti v najbližších týždňoch. Tešíme sa na Vás

Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 30.10.2018 (07:45 hod.)

Pekný deň, chceme upozorniť na výzvu č.3/2019 z ktorej je pre naše spolky najčastejšie využívaný podprogram 4.4.2 Neprofesionálne umenie. Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba 3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba 3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba 3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti 4.4.2 Neprofesionálne umenie 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

adam hudec | hudecadam11@gmail.com | 14.09.2018 (07:14 hod.)

Mikš Tomáš <Tomas.Miks@soza.sk> Vážení členovia Dozornej rady SOZA posledné mesiace prebiehal v Bruseli neľahký boj umeleckej obce proti technologickým spoločnostiam vo vzťahu k textu smernice o ochrane autorského práva na jednotnom digitálnom trhu (ďalej len „smernica“). Ako viete, smernica je dlhodobo pripravovaným právnym aktom, ktorý má riešiť pálčivú problematiku Transfer of Value (povinnosť online platforiem, ktoré uchovávajú a poskytujú verejnosti prístup k chráneným dielam uzatvoriť licenčné zmluvy s nositeľmi práv). Pri prvom hlasovaní o smernici v júli tohto roka bol následkom silných dezinterpretácii a lobingu zo strany technologických gigantov výsledok nepriaznivý. Europoslanci hlasovali proti jej zneniu, čo malo za následok ďalšie kompromisné práce na texte smernice a toto viedlo k opätovnému hlasovaniu o upravenom textu smernice dňa 12. septembra. Po dôkladnej príprave a spolupráci viacerých zahraničných OKS a medzinárodných organizácii zastrešujúcich umelcov boli vyvinuté také kroky, aby europoslanci ale aj verejnosť lepšie pochopili problematiku a nenechali sa zmanipulovať klamlivou kampaňou silných technologických spoločností ako Google a Facebook. Za SOZA sme boli taktiež v permanentnom kontakte s našimi europoslancami s cieľom čo najviac objasniť uvedenú problematiku a vyvrátiť čo najviac dezinformácii. Osobitná vďaka patrí P. Lipovi a J. Kirschner, ktorí boli ochotní natočiť aj presvedčivé video-odkazy. Uvedené konanie všetkých zainteresovaných prinieslo nečakane výborné výsledky, keďže pri včerajšom hlasovaní Európsky parlament vo významnej väčšine (438 ZA, 226 PROTI) prijal text smernice v takom znení, ktoré pozitívne zlepší postavenie umeleckej obce v online prostredí. Slovenskí europoslanci hlasovali desiati za návrh a proti boli len traja (v pôvodnom hlasovaní boli za text len traja, piati sa zdržali a piati hlasovali proti). Prijatý text teraz smeruje do ďalšej fázy rokovaní. Veríme, že vďaka silnej podpore, ktorú text pri hlasovaní získal, budeme úspešní aj v ďalších rokovaniach trialógu medzi Európskou komisiou, zástupcami členských štátov v Rade a Parlamentom. Ak bude text smernice finálne prijatý a smernica sa stane právne záväznou, Slovenská republika (aj ostatné štáty EÚ) ju bude musieť implementovať do národných zákonov. Sme radi, že našim spoločným pričinením bolo včerajšie hlasovanie v Európskom parlamente víťazstvom kultúry v priestore EÚ, ktoré bude môcť vytvoriť podmienky pre výrazné zlepšenie postavenia autorov a iných nositeľov práv v oblasti internetu. S úctou a pozdravom, Mgr. Tomáš Mikš člen Predstavenstva Matúš Jakabčic prostredníctvom domény soza.sk ...to je skvelá správa!!! - najmä v dobe, keď sa novelizuje náš AZ.... ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Generačný čas: 15.31195640564ms, CMS system created by mr.Puetro0