Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 22.11.2014 (13:50 hod.)

Vážení kapelníci, dirigenti, manažeri, členovia kapiel, usporiadatelia akcií s dychovou hudbou, týmto Vás chceme požiadať o poskytnutie údajov o pripravovaných akciách na rok 2015. Tieto chceme použiť na ich propagáciu cez webstránku zdhs.sk, oddychovka.eu a v Kalendáriu časopisu NAŠE MUZIKA, ktorého vydavateľ v prípade nášho záujmu, nám poskytne priestor. Nakoľko dochádza k výmene predsedu a tajomníka ZDHS (január 2015) a nové vedenie chce nadviazať na všetko dobré, čo doterajší funkcionári vykonali, dovolil som si ako budúci tajomník, Vás požiadať o spätnú väzbu na činnosť ZDHS, prípadne na akcie združením poriadané či už ako priamy usporiadateľ, alebo spoluorganizátor. Tento prieskum a vaše názory nám môžu do budúcna pomôcť pri ďalšom rozvoji združenia. Všetky údaje o akciách, prípadne pripomienky zasielajte na adresu zdhs.sk@gmail.com . Vopred ďakujem. Pavel Špaček

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 14.11.2014 (06:15 hod.)

Dostali sme dve ponuky zúčastniť sa medzinárodných súťaží. Jedna je pre malé DH - 16.ročník ME tentoraz v Kerkarde v Holandsku 15.-17.5.2015. Podmienky nájdete na http://www.ek-2015.nl/de.html v nemčine. Druhá ponuka je pre veľké DO - 25.10.2015 v Linzi v Rakúsku bude medzinárodná súťaž mládežníckych DO. Podmienky v nemčine a angličtine nájdete na http://www.winds4you.at/jbo-wettbewerb-sj

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 11.11.2014 (10:15 hod.)

Majstri Európy z roku 2004 - Dunajská kapela z Bratislavy po piatich orchestrálnych CD nosičoch nahrali svoje 6.CD-čko so spevom. Reláciu o tom si môžete vypočuť vo štvrtok, 13.12. o 18.00 hod. na internetovom Rádiu Oddychovka. Príjemné počúvanie želá A.H.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 31.10.2014 (15:01 hod.)

Z technických príčin nemohla byť včera odvysielaná relácia o Súťaži nových skladieb pre VDO Intermezzo 2014. Na Rádiu Oddychovka bude zaradená do vysielania o týždeň, 6.11.2014 o 18.00 hod.

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 27.10.2014 (16:23 hod.)

Zvukári Marián a Jozef Mikulecovci dokončili zostrih skladieb, ktoré odzneli na Celoslovenskej súťaži nových skladieb pre veľké dychové orchestre Intermezzo 2014 v Považskej Bystrici 12.septembra 2014. Takže je možné ich predstaviť všetkým poslucháčom aj na internetovom Rádiu Oddychovka v relácii Cédečkáreň vo štvrtok 30.10. o 18.00 hod. Odznie všetkých 11 skladieb zo súťaže spolu s informáciami o skladateľoch. Príjemné počúvanie želá A.H.

MIKmix, s.r.o. | mikmix@gtsmail.sk | 24.10.2014 (21:26 hod.)

Pre všetkých ktorý majú záujem o nahrávky súťažných skladieb VDO , ktoré boli prezentované orchestrom ZUŠ Považská Bystrica pod vedením p. Miška Brósku je možnosť stiahnúť vo formáte MP3 na adrese : www.uschovna.cz/zasilka/BBLL2YAINBE45A9E-VGA

Adam Hudec | hudec1@chello.sk | 21.10.2014 (10:03 hod.)

Vážení priatelia dobrej dychovej hudby. Tak, ako voľakedy bola doba kamenná či doba bronzová, dnes je "doba internetová". Náš žáner pravidelne znie na internetovom Rádiu Oddychovka. Predstavujeme tu všetko to najlepšie, čo v oblasti dychovej hudby na Slovensku máme. Žiadne samohrajky, ale poctivú kvalitnú dychovú hudbu. Prevádzkovatelia tohto internetového rádia chcú aj touto cestou požiadať tých, ktorí majú radi tento žáner a chcú mu pomôcť, keby sa obrátili mailom na samuel.stehlik@gmail.com alebo na môj mail hudec1@chello.sk. Môžu to byť kapelníci DH ale aj šikovní členovia kapiel či orchestrov, ktorí by chceli prispievať do vysielania tohto rádia hocijakou formou. Veríme, že sa viacerí, ktorým záleží na kvalitnej prezentácii nášho žánru na Slovensku ale cez internetové vysielanie na celom svete - prihlásia a budú môcť prezentovať takú kvalitnú dychovú hudbu, ako zaznie vo štvrtok 23.10. o 18.00 hod., keď vám bude hrať v relácii Cédečkáreň Vlado Kumpan a jeho muzikanti z CD nosiča Virtuose Kumpane.

Ctirad Kristin | ctiradkristin@gmail.sk | 19.10.2014 (16:46 hod.)

Konzervatoristi, vysokoškoláci a profesionálni hudobníci sú cenným prínosom pre dychovú hudbu, zvyšujú jej úroveň a chvalabohu, že ich máme. V tom s p. Balážom súhlasím. Ale v detských a mládežníckych orchestroch by mali hrať len do 17, resp. 25 rokov. Ak vadí prirovnanie k futbalu, môžeme sa držať muziky. Napríklad v Čechách majú celoštátnu súťaž žiakov ZUŠ, členenú podľa vekových kategórií. Lebo nejde o „vzdelanie“, ale o rovnosť šancí. Veď ak by mal napr. 15-ročný súťažiť s 21-ročným, tak by takýto handicap oprávnene cítil ako krivdu. Aj symfonický orchester mladých (dirigoval ho H. v. Karajan) mal striktnú vekovú hranicu. A dodávam, že na Oravu chodia veľké mládežnícke dychovky z Poľska a v nich starší muzikanti nehrajú. Žiaľ, naše dychovky nemajú také podmienky a podporu, ako tie poľské. Súčasťou nedávnych Vyšehradských dní dychovej hudby v Považskej Bystrici bol medzinárodný seminár. Dobré by bolo na stránke ZDHS zverejniť celú diskusiu a prijaté závery. ---------- Súhlasím s p. Krekáčom, že súťažné kritériá sa majú dodržiavať. Napr. aj v autorskej súťaži Novomestská nota je podmienka, že skladby musia byť pôvodné, dosiaľ verejne a súťažne nepredvedené. Ale nie je jednoznačné, či to platí len do odoslania, alebo až do odohrania na súťaži. Uznávam, že tá moja polka bola, ako sa hovorí, do počtu. Možno nie je koncertná, ale zas až taká jednoduchá tiež nie je. Napr. hneď na začiatku znejú odrazu tri rovnocenné dvojhlasné melódie (drevá, krídlovky, tenory). Možno práve preto ju prijali.

Andrej Krekáč | andrejkrekac@gmail.com | 18.10.2014 (22:04 hod.)

Po dlhom rozhodovaní sa, prispievam svojou reakciou na autorskú súťaž „INTERMEZZO 2014“. Vopred chcem povedať, že som stotožnený s výsledkom a autori víťazných skladieb si ocenenie určite zasluhujú. Keď som sa pred necelým rokom dozvedel od môjho kamaráta Petra o tejto súťaži, neváhal som a išiel som „s kožou na trh“, keďže som doteraz svoju tvorbu verejne neprezentoval. Videl som to ako výbornú možnosť overiť si, či tie mnou napísané čierne noty na piatich linajkách sú aj hrateľné a dávajú nejaký zmysel. O to viac ma potešilo oznámenie organizátora, že bude vyhotovený aj zvukový záznam všetkých súťažných skladieb. Otvoril som si teda propozície uverejnené na stránke ZDHS a nimi inšpirovaný som zalovil vo svojom notovom archíve. Vybral som si skladbu, trochu som na nej ešte popracoval a odoslal usporiadateľom. Veľmi ma potešilo, že skladba bola vybratá na interpretáciu. Zarazilo ma, že prakticky jediným obmedzením bola dĺžka skladby do 6 minút a doterajšie verejné neodoprezentovanie skladby, čo prinieslo do súťaže práce skutočne rozličného charakteru. O to nepochopiteľnejší bol fakt, že boli zaradené aj skladby prevyšujúce limit 6 minút, dokonca aj skladby už niekoľko krát odprezentované a niekoľko rokov staré. Týmto nechcem upierať hodnotu súťažných prác, ale skôr zlyhanie výberu organizátormi. Odborná porota sa podľa mojej mienky oboznámila s 12 náročnými skladbami až v súťažný večer a teda hlavnou mierou bola jednoznačne kvalita interpretácie, nedajbože meno autora. Podobné súťaže by mali podľa mňa prebiehať zaslepene, teda bez toho, aby ktokoľvek z poroty poznal autora skladby. Ak raz vyjdú nejaké propozície súťaže, pod ktoré sa niekto podpíše, malo by sa trvať na ich dodržaní a „počas hry nemeniť pravidlá“. Do budúcnosti odporúčam usporiadateľom zvoliť „tému ročníka“, pretože mi príde rovnako nezmyselné porovnávať 10 minútovú ouvertúru s koncertnou "beatovou" skladbou pre trúbku alebo jednoduchou polkou. A rovnako odporúčam zodpovednejší prístup zo strany usporiadateľov aj odbornej poroty. Aj keď so sklamaním, a to nie z „nevýhry“, ale z celkového slabého dojmu zo súťaže neostávam odradený a pokračujem v tvorení. Verím, že podobné akcie naberú časom na vážnosti a získajú si v očiach poslucháčov i skladateľov obľubu.

Jozef Baláž | hudobniny@stonline.sk | 18.10.2014 (21:06 hod.)

S pánom Kristinom vo veľa veciach súhlasím, no nemôžem súhlasiť s tým, aby konzervatoristi a ich absolventi boli diskriminovaní za to, že sa venujú hre na dychový nástroj a nemohli by sa zúčastniť takejto súťaže. Porovnávať futbal s dychovou hudbou tiež nieje najšťastnejšie.Futbal sa hrá na každej dedine, no dychovky je čoraz menej. Stačia jedni kopačky dres a futbalista je na svete. Zahrať na trúbku, klarinet, tubu a ďalšie dychové nástroje nieje porovnateľné s futbalom, zvlášť v detskom veku.Naučiť dieťa hrať na hudobný nástroj to je tvrdá práca - pevné nervy každého pedagóga a samozrejme žiaka či jeho rodiča.Kto začínal hrať na hociktorý dychový nástroj, vie o čom hovorím.Ďalej pripraviť žiaka na konzervatórium je tiež niekoľko desiatok hodín navyše ... Pre študenta konzervatória je to nekonečné množstvo odcvičených hodín , mnohokrát ráno od 6:00, kedy tzv. amatéri ešte tvrdo spia a svoj hudobný nástroj berú do ruky mnohokrát na skúške orchestra , možno podaktorí 2-3 krát do týždňa. Nechcem tým znevažovať tzv. amatérov, lebo mnohokrát dobrý amatér je lepší než zlý tzv. profesionál. No je to skôr výnimka,ako pravidlo. Nie sme žiaľ na Slovensku na tom tak dobre v oblasti detských a mládežníckych orchestrov ( a myslím že ani v oblasti dospelých) , aby sme obmedzili účinkovanie v nich práve tým, ktorí o to majú vážny záujem - konzervatoristom a VŠ. Propozície súťaže neobmedzujú účinkovanie v detských a mládežníckych orchestroch podľa vzdelania, ale podľa veku, čo väčšina orchestrov až na drobné výnimky myslím dodržala.Áno,aj my sme mali v Magurančeku tubistu p. učiteľa. Žiaľ žiak, ktorý mal hrať a splňal vekovú hranicu odišiel v júli do Anglicka za prácou. Kto však má zastúpiť jeho miesto, keď nie učiteľ? Alebo tam dať radšej basgitaru? Hlavne nech je žiak? To by asi už ale nebol dychový orchester ale big band. V "mojich" orchestroch hrá množstvo konzervatoristov , vysokoškolákov i profesionálov. Chvala Bohu že ich máme. Bodaj by boli v každom orchestri na Slovensku ešte vo väčšom počte ako doteraz a tak by sa konkurencia a úroveň určite ešte zvýšila. Otázne však je , kde by si ako profesionáli zahrali, keď máme len 3 profesionálne dychové hudby , na rozdiel od našich susedov v Maďarsku či v Rakúsku, kde ich je niekoľkonásobne viac a tak majú mladý hudobníci omnoho silnejšiu motiváciu budúceho profesionálneho zamestnania ako u nás. Toto je pár mojich postrehov k detským a mládežníckym orchestrom z pohľadu dirigenta, učiteľa i rodiča.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 18.879890441895ms, CMS system created by mr.Puetro0